NOVOSTI V NOVEMBRU 2014.pdf

Comments

Transcription

NOVOSTI V NOVEMBRU 2014.pdf
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
NOVOSTI V NOVEMBRU 2014
0 SPLOŠNO
1.
TISOČ
1000 neverjetnih podatkov / [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 224 str.
B m 0 1000 (Tisoč)...
COBISS.SI-ID 273826816
004 RAČUNALNIŠTVO. INTERNET.
2.
ŠTRANCAR, Matjaž
iPriročnik iPAD & iPhone : uporaba in triki za iOS (v. iOS 8.0) / Matjaž Štrancar. - 1.
izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2014. - X, 139 str.
B o 004 ŠTRANCAR M. iPriročnik ...
COBISS.SI-ID 275703808
005 MANAGEMENT. UPRAVLJANJE. POSLOVODENJE. TEORIJA
ORGANIZACIJE
3.
IVANKO, Štefan
Teorija organizacije / Štefan Ivanko. - 1. dopolnjena in predelana izd. - Ljubljana :
Fakulteta za upravo, 2014. - 558 str.
B o 005 IVANKO Š. Teorija ...
COBISS.SI-ID 274103808
01/02 BIBLIOGRAFIJE. KNJIŽNICE. KNJIŽNIČARSTVO
4.
BIBLIOGRAFIJA serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic
od 1991 do 2013 / [bibliografija Andreja Videc ... [et al.] ; uvodna besedila Milena Bon ... [et
al.] ; uredil Boris Rifl]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. - 348 str. (Zbirka Domfest ; št. 3)
B dz 01/02 BIBLIOGRAFIJA ...
COBISS.SI-ID 275457792
5.
GRADSKA knjižnica (Zadar)
Gradska knjižnica Zadar 2005 = Zadar Public Library 2005 / [glavni i odgovorni urednik
Ivan Pehar]. - Zadar : Gradska knjižnica, 2006. - 64 str.
B o 01/02 GRADSKA knjižnica Gradska ...
COBISS.SI-ID 57519873
7.
ŠESTDESET proti štirideset
60:40 : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 : pregled knjižne
produkcije za mladino iz leta 2013 / [odgovorni urednici Darja Lavrenčič Vrabec, Ida
Mlakar]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2014. - 220 str.
B o 01/02 60:40
COBISS.SI-ID 275885056
03/09 SPLOŠNE ENCIKLOPEDIJE.LEKSIKONI.MUZEJI.ČASOPISI
8.
BOTTON, Alain de, 1969Novice : navodila za uporabo / Alain de Botton ; prevod Marko Crnkovič. - Ljubljana :
Medijski partner, 2014. - 222 str.
B o 03/09 BOTTON A. DE Novice
COBISS.SI-ID 275419648
9.
LARSSON, Lars-Gunnar, 1939Moj prvi leksikon : A - Ž / [zamisel Sven Lidman ; besedilo Lars Gunnar Larsson, Hardy
Hedman ; ilustracije Tord Nygren ; prevedel, priredil in slovarček sestavil Janko Moder]. - 2.
dopolnjena izd. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1988. - 4 knj. (383 str.). - (Minimedia)
Vsebina:
1: Abeceda - hrib
2: Hrček - morski prašiček
3: Most - sevanje
4: Severni jelen - žuželka
P m 03/09 LARSSON L. G. Moj ...
COBISS.SI-ID 760578
11.
PERKO, Verena
Muzeologija in arheologija za javnost : muzej Krasa / Verena Perko. - Ljubljana :
Kinetik, zavod za razvijanje vizualne kulture, 2014. - 366 str.
B o 03/09 PERKO V. Muzeologija ...
COBISS.SI-ID 275375872
12.
POSAVJE Museum Brežice, Regionalmuseum Kočevje, Galerie Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki, Bela Krajina Museum Metlika, Dolenjska Museum Novo mesto :
Museums- und Galerieführer / [Text Tomaž Teropšič ... [et al.] ; Fotografien Fototheken der
Museen und Galerie ; Übersetzung Amida (Vincenc de Toni, Wilhelma Henningsen)]. Brežice : Posavski muzej ; Kočevje : Pokrajinski muzej ; Kostanjevica na Krki : Galerija
Božidar Jakac ; Metlika : Belokranjski muzej ; Novo mesto : Dolenjski muzej, 2002. - 30 str.
B dz 03/09 POSAVJE ...
COBISS.SI-ID 216329216
1 FILOZOFIJA
13.
KRISTOVIČ, Sebastjan
Reševanje krize smisla sodobnega človeka : osnove logoterapije / Sebastjan Kristovič. Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 175 str.
B o 1 KRISTOVIČ S. Reševanje ...
COBISS.SI-ID 275554304
14.
VOGRINC, Jože, 1953Transverzala : fragmenti historičnega materializma / Jože Vogrinc. - Ljubljana : Studia
humanitatis, 2014. - 324 str. - (Zbirka Apes)
B o 1 VOGRINC J. Transverzala
COBISS.SI-ID 275255040
133 OKULTIZEM. ASTROLOGIJA. NUMEROLOGIJA. SPIRITIZEM
15.
ŽAGAR, Erika, 1974Natalna astrologija v luči znanstvenih preverjanj : resnice in zmote o astrologiji / Erika
Žagar. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2014. - 327 str.
B o 133 ŽAGAR E. Natalna ...
COBISS.SI-ID 275693056
159.9 PSIHOLOGIJA
16.
BYRNE, Rhonda
Junak / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2014. - IX, 227 str.
B o 159.9 BYRNE R. Junak
COBISS.SI-ID 274163456
17.
ELDREDGE, John
Divji v srcu : odkrivanje skrivnosti moške duše / John Eldredge ; [prevod Nina
Petelinšek Munoz]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2014. - X, 220 str.
B o 159.9 ELDREDGE JOHN Divji ...
COBISS.SI-ID 275395584
18.
ERIKSON, Erik Homburger, 1902-1994
Identiteta in življenjski ciklus / Erik H. Erikson ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. Ljubljana : UMco, 2014. - 213 str. - (Zbirka Preobrazba)
B o 159.9 ERIKSON E. H. Identiteta.
COBISS.SI-ID 276317184
19.
OSHO, 1931-1990
Knjiga o moškem : kriza moškosti kot priložnost za samospoznanje / Osho ; [prevedel
Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2014. - 245 str. - (Zbirka Primula)
B dz 159.9 OSHO Knjiga ... B o 159.9 OSHO Knjiga ...
COBISS.SI-ID 275165952
20.
OSHO, 1931-1990
Knjiga o ženski : vzpostavite stik z žensko močjo / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. Brežice : Primus, 2014. - 197 str. - (Zbirka Primula)
B dz 159.9 OSHO Knjiga ... B o 159.9 OSHO Knjiga ...
COBISS.SI-ID 275166464
21.
PODLOGAR, Barbara
Bistvo je skrito očem : 5 korakov do ljubezni / Barbara Podlogar. - 1. natis. - Kisovec :
Center za kakovost življenja, 2014. - 149 str.
B o 159.9 PODLOGAR B. Bistvo ...
COBISS.SI-ID 275854336
2 VERSTVA. MITOLOGIJA. ATEIZEM
22.
BEGAN, Vlado
Denar je cerkveni bog : tisoče milijard v cerkvenih blagajnah, na svetu pa milijarde
revnih in lačnih : katoliška cerkev in njeno neizmerno bogastvo : Jezus je bil tesar in ne bankir
/ [Vladko Began]. - 1. izd. - Šmarje pri Jelšah : samozal., 2013. - 302 str.
Vsebuje tudi: Cerkveno bogastvo je krvav denar
B o 2 BEGAN V. Denar ...
COBISS.SI-ID 271821056
23.
GNOSTIČNI evangeliji in reakcija cerkvenih očetov / spremna študija in prevod iz
koptščine Jan Ciglenečki ; prevod iz latinščine Marko Kastelic. - Ljubljana : Beletrina, 2014. 269 str., 1 f. zvd. - (Knjižna zbirka Koda)
B o 2 GNOSTIČNI ...
COBISS.SI-ID 276096768
26.
SVETA knjiga Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja. - 1. natis. - Ljubljana
: Sanje, 2014. - 48 str. - (Zbirka Aktivni državljani)
B o 2 SVETA ...
COBISS.SI-ID 275633408
27.
ŠIROK, Mojca
Od Benedikta do Frančiška : revolucija v Rimskokatoliški cerkvi / Mojca Širok. - 1. izd.
- Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 258 str. - (Zbirka Premiki)
B o 2 ŠIROK M. Od Benedikta ...
COBISS.SI-ID 275830784
28.
TRUBAR, Primož
Cerkveni red (1564) : znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z
znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik / Primož Trubar ; uredil [in
spremno študijo napisal] Kozma Ahačič ; [kritični prevod Vinko Ošlak, Kozma Ahačič ;
izdala Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU in] Združenje Trubarjev forum. - Ljubljana :
Založba ZRC, 2014. - 558 str. - (Zbirka Trubar v sodobnem jeziku ; zv. 3)
B o 2 TRUBAR P. Cerkveni ...
COBISS.SI-ID 275600384
29.
WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
Veliki spopad med Kristusom in Satanom / Ellen G. White ; [prevedla Dušica Kristan,
Zvonko Virtič]. - Ljubljana : Znamenja časa, 2014. - 453 str.
B o 2 WHITE E. G. H. Veliki ...
COBISS.SI-ID 274005504
314 DEMOGRAFIJA
30.
ŽENSKE na poti, ženske napoti: migrantke v slovenski nacionalni imaginaciji =
Women away, women on the way: female migrants in the Slovene national Imagination /
Ksenija Vidmar Horvat (ur., ed.) ; [prevajalci Matic Večko ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 291 str. - (Zbirka Razprave FF)
B o 314 ŽENSKE ...
COBISS.SI-ID 275575552
32 POLITIKA
33.
APPLEBAUM, Anne
Gulag : zgodovina sovjetskih taborišč / Anne Applebaum ; [prevedla Barbara Simoniti]. 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 828 str. - (Zbirka Premiki)
B o 32 APPLEBAUM A. Gulag
COBISS.SI-ID 275523840
33 GOSPODARSTVO
35.
EKONOMIKA in menedžment v javnem sektorju v razmerah gospodarske krize /
uredniki Stanka Setnikar Cankar, Janez Stare, Primož Pevcin. - 1. natis. - Ljubljana : Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za upravo, 2014. - 130 str. - (Upravna misel)
B o 33 EKONOMIKA ...
COBISS.SI-ID 273634048
36.
GRAEBER, David
Dolg : prvih 5000 let dolžništva / David Graeber ; [prevod Branko Gradišnik ; spremna
beseda Franček Drenovec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014. - 673 str. - (Rdeča zbirka)
B o 33 GRAEBER D. Dolg
COBISS.SI-ID 275064576
37.
POSAVJE region. Posavje business park : gateway from EU and Eastern Europe to the
Middle/Far East / [produced by TIPO, RDA Posavje]. - Ljubljana : Slovenian Trade &
Investment Promotion Agency ; Krško : Regional Development Agency Posavje, 2005. - 10
str.
B dz 33 POSAVJE ...
COBISS.SI-ID 9774753
38.
REGIONALNI razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, jun.
2014. godine / redaktor Zoran Aranđelović : 19. [naučni skup]. - Niš : Ekonomski fakultet,
2014. - [10], 783 str.
B o 33 REGIONALNI ...
COBISS.SI-ID 208078348
338.48 TURIZEM
47.
VELJKOVIĆ, Božidar
Turizem : uvod v osnove in teorijo turizma / Božidar Veljković, Lea-Marija ColaričJakše ; [fotografije DepositPhotos]. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za turizem, 2014. - 246 str.
B dz 338.48 VELJKOVIĆ B. Turizem B o 338.48 VELJKOVIĆ B. Turizem
COBISS.SI-ID 275445504
34 PRAVO
49.
CANFORA, Luciano
Izvoz svobode : spodleteli mit / Luciano Canfora ; [prevod Vera Troha ; spremna beseda
Tomaž Mastnak]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014. - 97 str. - (Rdeča zbirka)
B o 34 CANFORA L. Izvoz ...
COBISS.SI-ID 274910464
50.
FILIPČIČ, Katja
Obravnavanje nasilja v družini : priročnik za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih
zavodih / [avtorici] Katja Filipčič, Ingrid Klemenčič. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2011. - 67 str.
B o 34 FILIPČIČ K. Obravnavanje OP o 34 FILIPČIČ K. Obravnavanje
COBISS.SI-ID 254367744
51.
NE sprejemajmo nasilja - zaživimo drugače! / urednica Irena Kurajić. - Novo mesto :
Kmetijska šola Grm, 2006. - 44 str.
B dz 34 NE ... B o 34 NE ... P o 34 NE ...
COBISS.SI-ID 17590327
37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. PROSTI ČAS
53.
GLASBENA šola (Brežice)
[Šestdeset]
60 let Glasbene šole Brežice : Glasbena šola Brežice : 1946.-2006. - [Brežice : Glasbena
šola, 2006]. - 48 str.
B dz 37 GLASBENA šola 60 let ... B o 37 GLASBENA šola 60 let ...
COBISS.SI-ID 262473472
54.
JUHANT, Marko
Pogrešani napotki / Marko Juhant ; ilustracije Monika Zupanc. - 1. izd. - Praše : Čmrlj,
komuniciranje in ustvarjalnost, 2014. - 96 str.
B m 37 JUHANT MARKO Pogrešani ...
COBISS.SI-ID 275495424
50 SPLOŠNO O PRIRODOSLOVNIH VEDAH. EKOLOGIJA
56.
BIOSFERNO območje Kozjansko in Obsotelje = Kozjansko and Obsotelje biosphere
reserve / [tekste pripravili Dušan Klenovšek ... [et al.] ; uredila Barbara Ploštajner ; fotografije
Dušan Klenovšek ... [et al.] ; prevod U.T.A. prevajanje]. - [Podsreda : JZ Kozjanski park,
2013]. - 31 str.
B dz 50 BIOSFERNO ...
COBISS.SI-ID 267850496
57.
Le DERNIER trappeur = Poslednji lovec / un film de Nicolas Vanier ; directeur photo
Thierry Machado ; musique originale Krishna Levy ; producteur Claude Bonin. - Vojnik :
Fivia, [2014], p 2004. - 1 video DVD (96 min, 54 sek)
B o 50 LE DERNIER ...
COBISS.SI-ID 1106685278
58.
KAMENŠEK, Asja
Naravoslovni hokus pokus : zbirka naravoslovnih poskusov za mlade raziskovalce /
[[avtorica besedila in] fotografij] Asja Kamenšek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 70
str.
B m 50 KAMENŠEK A. Naravoslovni ...
COBISS.SI-ID 275885824
59.
NARAVNI parki Slovenije / [priprava tekstov uprave zavarovanih območij ; avtorji
fotografij Jože Mihelič ... [et al.] ; urejanje Barbara Ploštajner]. - [Slovenija] : Skupnost
naravnih parkov Slovenije, 2013. - [12] str.
B dz 50 NARAVNI ...
COBISS.SI-ID 267844352
51 MATEMATIKA
60.
MATEMATIKA : po korakih do odličnega znanja / Carol Vorderman [[in] Barry
Lewis, Andrew Jeffrey, Marcus Weeks ; prevod Hema Vasle, Irena Sečnik]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 264 str.
B o 51 MATEMATIKA
COBISS.SI-ID 275337472
61.
MERJENJE v geometriji, kotne funkcije, trigonometrija / Aljoz Robnik ... [et al.] ;
[tehnične risbe Matjaž Željko]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : DZS, 2004. - 205 str. (Matematika)
B o 51 MERJENJE ...
COBISS.SI-ID 128107520
62.
PLANUM novum : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije
Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan,
2014. - 334 str.
B o 51 PLANUM N.
COBISS.SI-ID 272618496
52 ASTRONOMIJA. ASTROFIZIKA. GEODEZIJA
63.
TISOČ
1000 vprašanj in odgovorov / [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 224 str.
B m 52 1000 (Tisoč)...
COBISS.SI-ID 273823232
53 FIZIKA
64.
EINSTEIN, Albert
O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz) / Albert Einstein ;
prevod, opombe in spremna študija Matjaž Ličer. Einsteinovo branje Galileija in Newtona :
prostor in relativnost / Françoise Balibar ; prevod in opombe Vojislav Likar. - 1. izd. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - 228 str. - (Zbirka Historia scientiae)
B o 53 EINSTEIN A. O posebni...
COBISS.SI-ID 275640576
55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA
65.
ARREDONDO, Francisco
Enciklopedija dinozavrov / [besedila Francisco Arredondo, Delicado diseno in ekipa
založbe Susaeta ; ilustracije Lidia di Basi ; prevod Nataša Šilec]. - Ljubljana : Karantanija,
2014. - 170 str.
B m 55/56 ARREDONDO F. Enciklopedija ...
COBISS.SI-ID 273046272
58 BOTANIKA. RASTLINSTVO
67.
PEZDIRC, Jožko
Čudoviti svet iglavcev / Jožko Pezdirc. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1979. 247 str., [68] str. pril.
B o 58 PEZDIRC Jožko Čudoviti ...
COBISS.SI-ID 22390528
59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO
68.
HUDOKLIN, Andrej, 1959Čebelar na Bizeljskem / [Andrej Hudoklin in Dušan Klenovšek ; fotografije Branko
Brečko, Dušan Klenovšek, Teo Hrvoje Oršanič. - Podsreda : JZ Kozjanski regijski park, 2012.
- 1 zgibanka ([8] str.)
B dz 59 HUDOKLIN Andrej Čebelar ...
COBISS.SI-ID 274968320
69.
TISOČ
1000 zanimivosti o živalih / [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International,
2014. - 223 str.
B m 59 1000 (Tisoč)...
COBISS.SI-ID 273824000
612.67 STARANJE. GERONTOLOGIJA
70.
CARPER, Jean
Ostanimo mladi, nehajmo se starati / Jean Carper ; [prevedel Ferdinand Miklavc]. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998. - 293 str. - (Zbirka Za zdravo življenje)
U o 612.67 CARPER Jean Ostanimo ...
COBISS.SI-ID 76687616
613.2 DIETETIKA. PREHRANA
72.
DOLINAR, Adriana
Resnice in zmote o maščobah / Adriana Dolinar, Sanja Lončar ; [fotografije Sanja
Lončar, Saša Vučina, Fotolia ; ilustracija Fotolia]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2014. - 169
str. - (Preverjene naravne rešitve ; 7)
B o 613.2 DOLINAR A. Resnice...
COBISS.SI-ID 275934976
73.
LISLE, Douglas J., 1959Past užitka : obvladajmo prikrito silo, ki uničuje naše zdravje in srečo / Douglas J. Lisle
in Alan Goldhamer ; predgovor Johna McDougalla ; [prevedIa Irena Furlan]. - 1. izd. - Škofja
Loka : Planet, 2014. - 270 str.
B o 613.2 LISLE D. J. Past ...
COBISS.SI-ID 275875584
613.81/.84 ODVISNOSTI
74.
NOVAK, Janez Ivan
Kako temno je pred svitom : izbira je moja : zgodba nekega alkoholika, ki je z Božjo
pomočjo in pomočjo Anonimnih alkoholikov okreval od alkoholizma / Janez Ivan Novak. Ljubljana : Salve, 2014. - 232 str.
B o 613.81/.84 NOVAK J.I. Kako ...
COBISS.SI-ID 275942656
615 FARMACIJA
75.
ČERNE, Barbara, 1975Jod : premišljena uporaba joda in Lugolove raztopine / Barbara Černe. - 1. izd. Ljubljana : Ara, 2014. - 143 str.
B o 615 ČERNE B. Jod
COBISS.SI-ID 275944192
615.8 ALTERNATIVNA MEDICINA
71.
VERMA, Vinod, 1947Joga : naravna pot bivanja / V. Verma ; [prevod Ana Godec ; fotografija Mateja Jordovič
Potočnik]. - Ljubljana : Chiara, 2014. - 121 str.
B o 615.8 VERMA V. Joga
COBISS.SI-ID 274344704
77.
ZDRAVIMO se z naravo / [pisci besedil Jane Alexander ... [et al.] ; urednica Caroline
Boucher ; ilustratorji Hayward Art Group ... [et al.] ; fotografa Ray Moller, Paul Forrester ;
slikovno gradivo Jan Croot ; priprava kazal Jill Ford ; prevedle Jasna Kešpret, Breda Lipovšek
in Dora Mali]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 384 str.
B o 615.8 ZDRAVIMO ...
COBISS.SI-ID 219085056
616 PATOLOGIJA
78.
KERŠEK, Emil
Bolezni mehurja, sečnih kanalov in prostate : zdravljenje z zdravilnimi zelišči / Emil
Keršek in Dušan Savković ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 128
str.
B o 616 KERŠEK E. Bolezni ...
COBISS.SI-ID 267041280
79.
KERŠEK, Emil
Ledvične bolezni : zdravljenje z zdravilnimi zelišči / Emil Keršek in Dušan Savković ;
[prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 128 str. - (Narava zdravi)
B o 616 KERŠEK E. Ledvične ...
COBISS.SI-ID 266656256
616.89 PSIHIATRIJA
76.
VERMA, Vinod, 1947Preprečevanje demence : na osnovi ajurvede, joge in drugih metod / Vinod Verma ;
prevedla Vera Čertalič. - Brežice : Primus, 2014. - 103 str. - (Zbirka InZdravje)
B o 616.89 VERMA VINOD Preprečevanje ...
COBISS.SI-ID 275498496
62 TEHNIKA
80.
JAKŠE, David, 1990
Umestitev sežigalnice Zalog pri Straži v prostor : diplomska naloga višjega strokovnega
izobraževanja / David Jakše. - Novo mesto : [D. Jakše], 2011. - VII, 37 f., [18] f. pril.
B dz 62 JAKŠE David Umestitev ...
COBISS.SI-ID 178678
81.
KOS, Duško, 1988Ureditev poslovnega kareja ob krožišču v Metliki : diplomska naloga višjega
strokovnega izobraževanja / Duško Kos. - Novo mesto : [D. Kos], 2011. - VI f., 37 f., [4]
zganj. pril.
B dz 62 KOS Duško Ureditev ...
COBISS.SI-ID 173302
634.1/.7 SADJARSTVO
83.
ČERNELČ, Adrijan
Travniški sadovnjaki / [besedilo Adrijan Černelč, Dušan Klenovšek ; fotografije Branko
Brečko ... et al.]. - Podsreda : Kozjanski park ; Crni Lug (Hrvatska) : Nacionalni park Risnjak
; Adlešiči : Krajinski park Kolpa, 2012. - 1 zgibanka ([8] str.)
B dz 634.1/.7 ČERNELČ Adrijan Travniški ...
COBISS.SI-ID 275463424
84.
TRAVNIŠKO sadje : sorte, pridelava in predelava / [Jože Jeseničnik ... [et al.] ;
spremna beseda Franc Šilak ; fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - 2., dopolnjena izd. Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2014. - 188 str.
B o 634.1/.7 TRAVNIŠKO ...
COBISS.SI-ID 274991360
635 VRTNARSTVO
85.
BRADLEY, Fern Marshall
Kako shranjujemo zelenjavna semena : kako pridelujemo, čistimo, shranjujemo in
sadimo zelenjavno seme s svojega vrta / Fern Marshall Bradley ; [prevod Dora Debeljak]. - 1.
natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 138 str. - (Zbirka Naredi sam in
prihrani)
B o 635 BRADLEY F. M. Kako ...
COBISS.SI-ID 275411200
86.
MCGOWAN, Alice
Kako prezimimo lončnice : spoznajte, kako lahko leto za letom prezimimo na mraz
neodporne rastline / Alice in Brian McGowan ; [ilustracije Beverly Duncan ; prevod Dora
Debeljak]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 171 str. - (Zbirka
Naredi sam in prihrani)
B o 635 MCGOWAN A. Kako ....
COBISS.SI-ID 275411712
636.1/.9 DOMAČE ŽIVALI
87.
GOLOB, Andrej, 1955Sodobni goveji hlevi : živalim prijazna reja / Andrej Golob. - 1. izd. - Slovenj Gradec :
Kmetijska založba, 2014. - 137 str.
B o 636.1/.9 GOLOB A. Sodobni ...
COBISS.SI-ID 275064832
88.
KALAŠ, Maja
Takoj pusti čevelj! : 18 najpogostejših vedenjskih težav, njihovo preprečevanje in
odpravljanje / Maja Kalaš. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2014. - 123 str.
B o 636.1/.9 KALAŠ M. Takoj ...
COBISS.SI-ID 274974464
64 GOSPODINJSTVO
89.
KOSTANJEVEC, Stojan
Gospodinjstvo 6. [Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole] / Stojan
Kostanjevec ; [ilustracije Kristina Krhin, Matjaž Schmidt (ikone) ; fotografije iStockphoto ...
et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012. - 103 str.
P m 64 KOSTANJEVEC S. Gospodinjstvo.
COBISS.SI-ID 259460352
90.
MERLJAK, Marija
Olja za prehrano, zdravje in nego telesa / Marija Merljak, Petra Jakob Merljak ;
[fotografije Ivan Merljak ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2014. - 202 str., [6] str. pril
B o 64 MERLJAK M. Olja ...
COBISS.SI-ID 275891200
91.
MRZLIKAR, Helena
Domača shramba / Helena Mrzlikar ; [fotografije Cveto Sonc]. - 1. ponatis. - Ljubljana :
Kmečki glas, 2013. - 176 str.
B o 64 MRZLIKAR Helena Domača ...
COBISS.SI-ID 266177792
92.
SMITH, Alison, profesorica
Šivanje / Alison Smith ; [prevedla Irena Modic ; fotografa Peter Anderson, Kate
Whitaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 400 str.
B o 64 SMITH A. Šivanje
COBISS.SI-ID 275335936
641.5 KUHARSKE KNJIGE
93.
BONFATTI, Maura
Hrana za življenje : preprosta vegetarijanska kuhinja / [Maura Bonfatti]. - [S. l. : s. n.,
med 2000 in 2009]. - 92 str.
B o 641.5 BONFATTI Maura Hrana ...
COBISS.SI-ID 153526
94.
KUHAMO in pečemo z babico / [ilustratorka Ute Ohlms ; urednica slik Sabine
Schlumberger ; prevedla Marjana Samide]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 287 str.
B o 641.5 KUHAMO...
COBISS.SI-ID 271689984
95.
ŽONTAR Kristanc, Ana
Anina kuhinja / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Ljubezni
polna skleda, 2014. - 247 str.
B o 641.5 ŽONTAR K. A. Anina...
COBISS.SI-ID 275680512
65 PROMET. TRŽENJE. REKLAMA. KOMUNIKACIJE.
RAČUNOVODSTVO
96.
ROŽEN, Tomaž
Merjenje upravljalske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti : primer slovenskih
občin / Tomaž Rožen, Miro Haček. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV,
2014. - 138 str.
B o 65 ROŽEN T. Merjenje ...
COBISS.SI-ID 275506176
66/69 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI
97.
KERŠEK, Emil
Domače žganje in likerji / Emil Keršek in Dušan Savković ; [prevod iz hrvaščine Katja
Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 120 str.
B o 66/69 KERŠEK E. Domače ...
COBISS.SI-ID 266066176
70/77 UMETNOST
98.
ROLAND, Heike
Loom bands! : fun accessories to make from colourful rubber bands / [Heike Roland,
Stefanie Thomas]. - London : Quadrille, 2014. - 48 str.
B m 70/77 ROLAND H. Loom bands!
COBISS.SI-ID 12818844
99.
ROLAND, Heike
Loom bands! : fun projects to make from colourful rubber bands : charms! / [Heike
Roland, Stefanie Thomas]. - London : Quadrille, 2014. - 48 str.
B m 70/77 ROLAND H. Loom ...
COBISS.SI-ID 12819100
71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA
100.
CURK, Iva, 1935-2013
Poklic?. Konservator --- / Iva Mikl-Curk. - Ljubljana : Zavod RS za varstvo naravne in
kulturne dediščine, 1993. - 56 str. - (Vestnik ; 1992/93, št. 10)
B o 71/72 CURK Iva Poklic ...
COBISS.SI-ID 33853184
101.
ČAMER, Nada
Izhodišča prenove degradiranega območja Bukova gora : diplomska naloga višjega
strokovnega izobraževanja / Nada Čamer. - Novo mesto : [N. Čamer], 2012. - VII, 63 f., [5] f.
pril.
B dz 71/72 ČAMER Nada Izhodišča ...
COBISS.SI-ID 344822
102.
DEBEVC, Žiga
Ureditev dostopa in opreme arheološkega najdbišča : diplomska naloga višjega
strokovnega izobraževanja / Žiga Debevc. - Novo mesto : [Ž. Debevc], 2013. - X, 39 f., [5] f.
pril.
B dz 71/72 DEBEVC Žiga Ureditev ...
COBISS.SI-ID 389878
103.
FORŠČEK, Mitja
Širitev naselja : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja / Mitja Foršček. Novo mesto : [M. Foršček], 2010. - V, 40 f., [2] f. pril.
B dz 71/72 FORŠČEK Mitja Širitev ...
COBISS.SI-ID 118262
104.
FURMAN Oman, Gorazd
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem / [Gorazd Furman Oman, Mojca Furman
Oman, Jaka Sedovnik ; obdelava risb in fotografij Jaka Sedovnik]. - Podčetrtek : Občina ;
Podsreda : Javni zavod Kozjanski park, 2013. - 35 str.
B dz 71/72 FURMAN O. Gorazd Sodobna ...
COBISS.SI-ID 266981888
105.
GLAS, Magda
Širitev pokopališča Krško - primer dobre prakse : diplomska naloga višjega strokovnega
izobraževanja / Magda Glas. - Novo mesto : [M. Glas], 2012. - VI, 44 f., [1] f. pril.
B dz 71/72 GLAS Magda Širitev ...
COBISS.SI-ID 344310
106.
KEMPERL, Metoda
Barok na Slovenskem. Sakralni prostori / Metoda Kemperl, Luka Vidmar ; [fotografije
Marjan Smerke ; prevod povzetka Alenka Premru]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. 271 str.
B o 71/72 KEMPERL M. Barok...
COBISS.SI-ID 274550272
107.
KRESAL, Franc, 1989Ureditev centralnih parkirnih površin v Trebnjem - parkirišče pri CIK-u : diplomska
naloga višjega strokovnega izobraževanja / Franc Kresal. - Novo mesto : [F. Kresal], 2011. [6] f., 51 f., [4] zganj. pril.
B dz 71/72 KRESAL Franc Ureditev ...
COBISS.SI-ID 126710
108.
MAGNIK Rajmer, Eva
Širitev gospodarske cone Dolenja vas : diplomska naloga višjega strokovnega
izobraževanja / Eva Magnik Rajmer. - Novo mesto : [E. Magnik Rajmer], 2012. - VII, 93 f.,
[2] pril.
B dz 71/72 MAGNIK R. Eva Širitev ...
COBISS.SI-ID 375286
109.
MEDNARODNO pravno varstvo kulturne dediščine / [zbrala in spremno besedilo
napisala] Magdalena Petrič. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino, 2000. - 75 str. - (Vestnik ; št. 17)
B o 71/72 MEDNARODNO ...
COBISS.SI-ID 110031616
110.
MEŽIČ, Zdravko
"Blokhaus" nekoč, danes in jutri : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja /
Zdravko Mežič. - Novo mesto : [Z. Mežič], 2010. - VII, 41 f., [8] f. pril., [2] zganj. pril.
B dz 71/72 MEŽIČ Zdravko "Blokhaus" ...
COBISS.SI-ID 91126
111.
PAJER, Andrej
Temelji graditeljske prepoznavnosti : dediščinski stavbni korpus v segmentu
stanovanjske hiše v odprtem vaškem prostoru osrednjega in kozjanskega dela savinjsko kozjanske arhitekturne regije / [[besedilo], risbe in fotografije] Andrej Pajer. - Kozje : Občina
; Podsreda : Javni zavod Kozjanski Park, 2013. - 254 str.
B dz 71/72 PAJER Andrej Temelji ...
COBISS.SI-ID 266871808
112.
PIPAN, Mitja, 1980Sanacija plazu Kavče : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja / Mitja
Pipan. - Novo mesto : [M. Pipan], 2009. - VIII, 47 f., [3] zganj. f. pril.
B dz 71/72 PIPAN Mitja Sanacija ...
COBISS.SI-ID 377334
113.
VERBIČ, Tomaž, 1985Ureditev centra Ivančna Gorica : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja /
Tomaž Verbič. - Novo mesto : [T. Verbič], 2010. - V, 36 f., [7] zganj. pril.
B dz 71/72 VERBIČ Tomaž Ureditev ...
COBISS.SI-ID 113654
114.
ZUPANČIČ, Damjan, 1978Ureditev mestne ceste v Krškem : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja /
Damjan Zupančič. - Novo mesto : [D. Zupančič], 2010. - V, 36 f., [5] zganj. pril.,[6] f. pril.
B dz 71/72 ZUPANČIČ Damjan Ureditev ...
COBISS.SI-ID 115190
74 RISANJE. OBLIKOVANJE
115.
BARBER, Barrington
Risanje : nadaljevalni tečaj osnov risanja / [Barrington Barber ; prevedel Žiga Učakar]. 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 208 str.
B o 74 BARBER B. Risanje
COBISS.SI-ID 274924288
116.
WHITTLE, Janet
Naučimo se risati cvetje in drevesa v preprostih korakih / [Janet Whittle, Penny Brown,
Denis John-Naylor ; prevedel in uredil Mitja Pucer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
2014. - 144 str.
B o 74 WHITTLE J. Naučimo ...
COBISS.SI-ID 274151680
75 SLIKARSTVO
117.
KATALOG ob 10. obletnici Društva likovnikov Krško Oko / [besedila Simona Dular,
Alenka Černelič Krošelj, člani Društva likovnikov Krško Oko ; prevodi Ana Rostohar, Irma
Šribar in Mojca Retelj ; fotografije Branko Benčin, Goran Rovan, člani Društva likovnikov
Krško Oko]. - Krško : Društvo likovnikov Oko, 2006. - 48 str.
B dz 75 KATALOG ...
COBISS.SI-ID 227270656
118.
KRIVEC, Peter
Peter Krivec : retrospektiva / [besedilo Alenka Černelič Krošelj, Nataša Ferlinc Krašovic
; prevod v angleščino U.T.A. prevajanje ; fotografije Izidor Kotnik, Peter Krivec, Viktor
Berk]. - Podsreda : Kozjanski park, 2011. - 51 str.
B dz 75 KRIVEC Peter Peter ...
COBISS.SI-ID 256525312
119.
ŠTEFANEC, Vladimir P.
Društvo Art Špl. [Don Schwab Beyond horizon 01/07 : projekt Odprti ateljeji Art Špl] /
[avtor besedila Vladimir P. Štefanec ; prevod besedila Sara Koršič ; fotografije Vida Ban, foto
Pauli]. - Kostanjek : Art Špl, [2007]. - [8], [8] str.
Vsebuje tudi v obratni smeri tiskano besedilo: Domačija pri Svetem Vidu v Kostanjku /
[Vladimir P. Štefanec ; prevod Sara Koršič]
B dz 75 ŠTEFANEC V. P. Društvo ...
COBISS.SI-ID 9760673
120.
VEHOVAR, Blaž
Okna, ki jih odpremo, da vidimo vrtove = The windows we open to gaze into the gardens
/ [[slike in] fotografije] Blaž Vehovar ; [besedilo Alenka Černelič Krošelj ; prevod Maja
Mugerle]. - [Podsreda : Kozjanski park, 2011]. - [17] str.
B dz 75 VEHOVAR Blaž Okna ...
COBISS.SI-ID 258984704
78 GLASBA
122.
BIBIČ, Bratko
Harmonika za butalce : ulomki iz življenja nekega glasbila / Bratko Bibič. - Ljubljana :
Beletrina, 2014. - 219 str. - (Knjižna zbirka Koda)
B o 78 BIBIČ B. Harmonika...
COBISS.SI-ID 276096512
791.4 FILMSKA UMETNOST. KINO
123.
BOREALIS = Severni sij / music by Tom Third ; director of photography Mathias
Herndl ; written by Andrew Rai Berzins & Andrew Wreggitt ; directed by David J. Frazee. Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 88 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2106350/?ref_=nv_sr_3 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106665054
124.
A CASE of you = Ljubezen po meri / music by Mateo Messina ; director of photography
Doug Chamberlain ; screenplay by Christian Long, Justin Long and Keir O'Donnell ; directed
by Kat Coiro. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (87 min, 45
sek)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1817081/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 10275102
125.
CASSE-tete chinois = Kitajska sestavljanka / directeur de la photographie Natasha
Braier ; musique Loik Dury, Christophe "Disco" Minck ; un film de Cédric Klapisch. Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 112 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1937118/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106499934
126.
COLD in july = Mraz v juliju / directed by Jim Mickle ; written by Nick Damici & Jim
Mickle ; based on the novel by Joe R. Lansdale ; director of photography Ryan Samul ; music
by Jeff Grace. - Vojnik : Fivia, 2014. - 1 video DVD (ca 109 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1179031/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106506846
127.
CRUSH = Usodna zaljubljenost. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1
video DVD (ca 90 min)
B dvd
COBISS.SI-ID 4277687
128.
DALLAS buyers club = Klub zdravja Dallas / directed by Jean-Marc Vallée ; written by
Craig Borten & Melisa Wallack ; director of photography Yves Bélanger ; produced by
Robbie Brenner, Rachel Winter ; prevedel Sašo Markovič. - [Ljubljana] : Cinemania group,
2014, p 2013. - 1 video DVD (111 min, 51 sek)
B dvd
COBISS.SI-ID 1106427230
129.
DIVERGENT = Razcepljeni / screenplay by Evan Daugherty and Vanessa Taylor ;
based on the novel by Veronica Roth ; directed by Neil Burger ; director of photography
Alwin Küchler ; music by Junkie XL ; produced by Douglas Wick, Lucy Fisher, Ponya
Shahbazian ; prevod Miša Šavor, usklajeno s knjižnim prevodom Darje Marinšek. [Škofljica] : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (133 min, 54 sek)
B dvd
COBISS.SI-ID 1106317150
130.
DRAFT day = Dan odločitve / directed by Ivan Reitman ; written by Rajiv Joseph &
Scott Rothman ; director of photography Eric Steelberg ; music by John Debney. - Škofljica :
Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 105 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2223990/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106504286
131.
La GRANDE bellezza = Neskončna lepota / regia, soggetto di Paolo Sorrentino ;
direttore della fotografia Luca Bigazzi ; musiche Lele Marchitelli ; sceneggiatura Paolo
Sorrentino, Umberto Contarello. - Vojnik : Fivia, 2014. - 1 video DVD (ca 142 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2358891/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106647390
132.
GRZELI nateli dgeebi = In bloom = V razcvetu / directed by Nana Ekvtimishvili and
Simon Gross ; written by Nana Ekvtimishvili ; director of photography Oleg Mutu ; music by.
- Vojnik : Fivia, 2014. - 1 video DVD (ca 102 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2741806/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106647134
133.
KILL Charlie Countryman = Nujna smrt Charlieja Countrymana / music by
Christophe Beck and Deadmono ; director of photography Roman Vasyanov ; written by Matt
Drake ; directed by Fredrik Bond. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1
video DVD (ca 108 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1196948/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106656606
134.
LITTLE Buddha = Mali Buda / directed by Bernardo Bertolucci ; screenplay by Rudy
Wurlitzer and Mark Peploe ; story by Bernardo Bertolucci ; cinematography by Vittorio
Storaro ; music composed and conducted by Ryuichi Sakamoto. - Vojnik : Fivia, 2014. - 1
video DVD (ca 123 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0107426/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106649182
135.
Le MAGASIN des suicides = Trgovinica za samomore / musique originale Étienne
Perruchon ; scénario, adaptation et dialogues Patrice Leconte ; adapté du roman "Le magasin
des suicides" de Jean Teulé. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2014. - 1 video DVD (ca 79
min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655413/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106595678
136.
Le MANOIR magique = Hiša velikega čarodeja / directed by Ben Stassen & Jeremie
Degruson ; story by Ben Stassen ; screenplay by James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen ;
music composed by Ramin Djawadi ; prevod Aleksander Golja. - Ljubljana : Blitz Film &
Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 85 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3148834/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106514782
137.
The NUT job = Trd oreh / directed by Peter Lepeniotis ; written by Peter Lepeniotis,
Lorne Cameron ; story by Peter Lepeniotis, Daniel Woo ; original score by Paul Intson ;
produced by Wookyung Jung, Graham Moloy ; režija [slov.] dialogov Tina Ogrin ; prevod
Aleksander Golja. - [Škofljica] : Blitz Film & Video Distribution, [2014], p 2013. - 1 video
DVD (82 min, 5 sek)
B dvd
COBISS.SI-ID 1106319710
138.
POMPEII = Pompeji / music by Clinton Shorter ; director of photography Glen
MacPherson ; written by Janet Scott Batchler & Lee Batchler and Michael Robert Johnson ;
directed by Paul W. S. Anderson. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1
video DVD (100 min, 38 sek)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1921064/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1105902174
139.
A PROMISE = Obljuba / screenplay Jerome Tonnerre and Patrice Leconte ; based on
the novel by Stefan Zweig "Journey into the past" ; a film by Patrice Leconte ;
cinematography Eduardo Serra ; music Gabriel Yared ; produced by Olivier Delbosc and
Marc Missonnier ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2014, p 203. - 1
video DVD (94 min, 20 sek)
B dvd
COBISS.SI-ID 1106671966
140.
El RATÓN perez = [Kosmati zobni mišek] / música original Daniel Goldberg ; director
de animación Pedro Blumenbaum ; director de fotografía Miguel Abal ; escrita por Enrique
Cortés ; dirigida por Juan Pablo Buscarini. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2009,
p 2006. - 1 video DVD (ca 91 min)
B dvd
COBISS.SI-ID 16138043
141.
SNOWPIERCER = Ledeni vlak / screenplay by Bong Joon Ho and Kelly Masterson ;
screen story by Bong Joon Ho ; based on "Le transperceneige" by Jacques Lob, Benjamin
Legrand and Jean-Marc Rochette ; directed by Bong Joon Ho ; cinematographer Hong Kyung
Pyo ; music by Marco Beltrami ; producers Jeong Tae-Sung, Steven Nam, Park Chan-Wook,
Lee Tae Hun. - [Škofljica] : Blitz Film & Video Distribution, [2014], p 2013. - 1 video DVD
(120 min, 42 sek)
B dvd
COBISS.SI-ID 1106309726
142.
The SPONGEBOB squarepants movie / directed and producted by Stephen Hillenburg
; written and storyboarded by Derek Drymon ... [et al.] ; director of photography Jerzy
Zielinski ; music by Gregor Narholz. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2008, p
2004. - 1 video DVD (PAL)(ca 83 min). - (Paramount DVD collection)
B dvd
COBISS.SI-ID 6156318
143.
TRACKS = [Poti] / screenplay by Marion Nelson ; based on the book by Robyn
Davidson ; directed by John Curran ; director of photography Mandy Walker ; inspired by the
photographs of Rick Smolan ; composer Garth Stevenson ; produced by Emile Sherman, Iain
Canning ; prevedla Helena Golja. - [Ljubljana] : Cinemania group, 2014, p 2013. - 1 video
DVD (108 min, 5 sek)
B dvd
COBISS.SI-ID 1106675294
144.
La VÉNUS a la fourrure = Venera v krznu / un film de Roman Polanski ; scénario
David Ives et Roman Polanski ; d'aprés Venus in fur une piéce de David Ives ; musique
Alexandre Desplat ; directeur de la photographie Pawel Edelman. - Škofljica : Blitz Film &
Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (ca 101 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2406252/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106654558
145.
WADJDA = Zeleno kolo / composer Max Richter ; director of photography Lutz
Reitemeier ; written and directed by Haifaa Al Mansour. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg,
2014. - 1 video DVD (ca 98 min)
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2258858/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev
filma
B dvd
COBISS.SI-ID 1106590046
796.4 GIMNASTIKA. ATLETIKA
146.
KAČ, Tatjana, 1951"Na zdar" : Sokoli na Celjskem : razstavni katalog / [tekst] Tatjana Kač. - Celje :
Osrednja knjižnica, 1995. - 15 str.
B dz 796.4 KAČ Tatjana "Na zdar"
COBISS.SI-ID 2676277
81'374 SLOVARJI
147.
ŽELE, Andreja, 1963Slovar slovenskih členkov / Andreja Žele ; [etimološke osvetlitve Marko Snoj]. Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 78 str. - (Zbirka Slovarji)
B o 81'374 ŽELE A. Slovar ...
COBISS.SI-ID 275541504
82...A/Ž ZBRANA IN IZBRANA DELA
148.
KOCBEK, Edvard
Zbrano delo / Edvard Kocbek ; [uredil in opombe napisal Andrej Inkret]. - V Ljubljani :
Državna založba Slovenije, 1991-<2014>. - Zv. <1-8,12-15>. - (Zbrana dela slovenskih
pesnikov in pisateljev ; knj. 217; 221; 249; 253; 258)
Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani
: Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ;
Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006
([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ;
Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ;
Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996
(Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ;
Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004
([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012
(Ljubljana : Littera picta). - 509 str. : avtorj. sl. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013
(Hrastnik : SInet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014
(Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 : [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. 2014
(Begunje : Cicero). - 219 str. - 300 izv.
B o 82...A/Ž KOCBEK E. Zbrano... B o 82...A/Ž KOCBEK E. Zbrano...12 B o 82...A/Ž
KOCBEK E. Zbrano...13 B o 82...A/Ž KOCBEK E. Zbrano...15 B o 82...A/Ž KOCBEK E.
Zbrano...4 B o 82...A/Ž KOCBEK Edvaed Zbrano ... B o 82...A/Ž KOCBEK Edvard
ZBRANO ... B o 82...A/Ž KOCBEK Edvard Zbrano ...
COBISS.SI-ID 23726080
82.01/.09 LITERARNA TEORIJA. LITERARNE KRITIKE IN ŠTUDIJE
149.
DOLGAN, Marjan
Literarni atlas Ljubljane : zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani /
[avtor besedila] Marjan Dolgan, [avtorici zemljevidov] Jerneja Fridl, Manca Volk. - 1. izd. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - 295 str.
B o 82.01/.09 DOLGAN M. Literarni ...
COBISS.SI-ID 274659072
150.
ŽERJAL-Pavlin, Vita
Esej na maturi 2015 : otroštvo / Vita Žerjal Pavlin, Janja Perko, Mihael Šorli. - 1. izd. Ljubljana : Intelego, 2014. - 112 str.
B o 82.01/.09 ŽERJAL-PAVLIN V. Esej ...
COBISS.SI-ID 275707904
82-311.2 DRUŽABNI IN DRUŽBENI ROMANI - DRUGI AVTORJI
151.
CARDOSO, Dulce Maria, 1964Vrnitev / Dulce Maria Cardoso ; [prevedla Barbara Juršič]. - 1. izd. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2014. - 285 str.
B o 82-311.2 CARDOSO D. M. Vrnitev
COBISS.SI-ID 275206400
152.
COELHO, Paulo
Alkimist / Paulo Coelho ; [prevedla Blažka Müller Pograjc]. - 2. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 187 str.
B o 82-311.2 COELHO P. Alkimist
COBISS.SI-ID 276153600
153.
GAILLY, Christian, 1943Večer v klubu / Christian Gailly ; prevedel Aleš Berger ; [spremna beseda Milan
Dekleva]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 159 str.
B o 82-311.2 GAILLY C. Večer ...
COBISS.SI-ID 273862144
154.
HOYT, Elizabeth
Gospodar teme / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 342 str.
B o 82-311.2 HOYT E. Gospodar ...
COBISS.SI-ID 276129024
155.
JOHANSEN, Erika
Saga o kraljevini Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič :
Učila International, 2014. - 436 str.
B o 82-311.2 JOHANSEN E. Saga ...
COBISS.SI-ID 276003840
156.
JONASSON, Jonas, 1961Analfabetka, ki je obvladala računstvo / Jonas Jonasson ; [iz nemščine prevedel Brane
Čop]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 509 str. - (Zbirka Roman)
B o 82-311.2 JONASSON J. Analfabetka ...
COBISS.SI-ID 275713024
157.
KELK, Lindsey
Obožujem London / Lindsey Kelk ; [prevedla Teja Britovšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 368 str.
B o 82-311.2 KELK L. Obožujem ...
COBISS.SI-ID 276039936
158.
MALPAS, Jodi Ellen
Ta moški se izpove / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. Tržič : Učila International, 2014. - 565 str.
B o 82-311.2 MALPAS J. Ta...
COBISS.SI-ID 276064768
159.
PHILLIPS, Carly
Popolna romanca / Carly Phillips ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 319 str.
B o 82-311.2 PHILLIPS C. Popolna...
COBISS.SI-ID 275836672
160.
PREUSSLER, Otfried
Beg v Egipt : del poti po kraljevini Češki / Otfried Preußler ; prevedel Jože Stabej. Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 281 str.
B o 82-311.2 PREUSSLER OTFRIED Beg ...
COBISS.SI-ID 274950912
161.
QUINN, Julia, 1970Zapeljivčev poljub : [sedmi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Mateja
Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 335 str.
B o 82-311.2 QUINN J. Zapeljivčev...
COBISS.SI-ID 275943936
162.
REDMERSKI, J. A.
Pesem kresnic / J. A. Redmerski ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 309 str.
B o 82-311.2 REDMERSKI J. A. Pesem ...
COBISS.SI-ID 275837440
163.
SPIELMAN, Lori Nelson
Živi svoje sanje / Lori Nelson Spielman ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 336 str.
B o 82-311.2 SPIELMAN L.N. Živi ...
COBISS.SI-ID 276148992
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
164.
OTSUKA, Julie, 1962Buda na podstrešju / Julie Otsuka ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2014. - 171 str.
B o 82-311.6 OTSUKA J. Buda ...
COBISS.SI-ID 274590976
165.
SCARROW, Simon
Orli v puščavi / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2014. - 384 str.
B o 82-311.6 SCARROW S. Orli...
COBISS.SI-ID 275836928
166.
ŠIMAC, Rudi
Legenda o sveti Heleni in sveti Marjeti : zgodovinska povest : brginska pripoved o
porazu Turkov pri Kobaridu / Rudolf - Rudi Šimac ; [ilustrator Darja Lobnikar Lovak]. Nova Gorica : samozal., 2008. - 230 str.
B o 82-311.6 ŠIMAC Rudi Legenda ...
COBISS.SI-ID 240676096
82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI
167.
KHOURY, Raymond
Svetišče / Raymond Khoury ; [prevedla Ana Pogačar]. - 1. izd. - Tržič : Učila
International, 2011. - 421 str. - (Zbirka Žepna knjiga ; 438 = 147, 2)
U o 82-312.4 KHOURY Raymond Svetišče
COBISS.SI-ID 254411520
168.
ROBB, J. D., 1950Maščevanje v smrti : [šesti primer Eve Dallas] / Nora Roberts kot J. D. Robb ; [prevedla
Jana Lavtižar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - 314 str. - (Zbirka Žepna knjiga ;
381 = 54, 5)
P o 82-312.4 ROBB J. D. Maščevanje ...
COBISS.SI-ID 249123072
169.
THORARINSSON, Arni
Čas čarovnic / Arni Thorarinsson ; prevod Tadeja Habicht. - 1. natis. - Ljubljana :
Habrosa, 2014. - 328 str.
B o 82-312.4 THORARINSSON A. Čas ...
COBISS.SI-ID 274913024
82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI. ZNANSTVENA FANTASTIKA
170.
LEM, Stanisław
Kiberiada / Stanisław Lem ; prevedel Nikolaj Jež. - Celje : Celjska Mohorjeva družba :
Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 383 str.
B o 82-312.9 LEM S. Kiberiada
COBISS.SI-ID 275352064
171.
MEAD, Richelle
Polnočni urok / Richelle Mead ; [prevod Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2014. - 430 str. - (Serija Krvne vezi ; knj. 3)
B o 82-312.9 MEAD R. Polnočni...
COBISS.SI-ID 275218944
82-4/-6 ESEJI. GOVORI. PISMA
172.
CARRIERE, Jean-Claude, 1931Krhkost : esej / Jean-Claude Carriere ; [prevod Danica Geršak]. - Maribor : Enajsta šolašala, 2014. - 237 str.
B o 82-4/-6 CARRIERE J.-C. Krhkost
COBISS.SI-ID 273274368
82-94/-99 KRONIKE. SPOMINI. DNEVNIKI. POTOPISI
173.
BOWEN, James, 1979Bobovo darilo : kako me je maček naučil pomena božiča / James Bowen ; [prevedla
Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 122 str.
B o 82-94/-99 BOWEN J. Bobovo ...
COBISS.SI-ID 275796480
174.
ČEFERIN, Peter
Moje zgodbe / Peter Čeferin ; [avtor reprodukcij Boris Gaberščik]. - 1. izd. - Maribor :
Litera, 2014. - 137 str.
B o 82-94/-99 ČEFERIN P. Moje ...
COBISS.SI-ID 79745025
175.
IZPIŠIMO bolečino / [urejanje in uvod Renata Ažman ; spremna beseda Vesna Švab ;
prevod angleških prispevkov Niki Neubauer]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo
Mohorjeva družba, 2014. - 130 str.
B o 82-94/-99 IZPIŠIMO ...
COBISS.SI-ID 275599360
176.
REK, Nejc
Prepovedano : gej razkrinkal slovensko sceno / Nejc Rek Neyo. - 1. izd. - Tomišelj :
Alpemedia, 2014. - 255 str.
B o 82-94/-99 REK N. Prepovedano
COBISS.SI-ID 275650304
177.
ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
Katarinin hrib / Jasna Šebjanič Pupis ; [spremna beseda Alenka Kobolt, Marko Juhant ;
ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Dobrova : Pipinova knjiga, 2014. - 110 str.
B o 82-94/-99 ŠEBJANIČ P. J. Katarinin ...
COBISS.SI-ID 275462144
821.163.6-1 PESNIŠTVO - SLOVENSKI AVTORJI
178.
VINCETIČ, Milan
Pristave / Milan Vincetič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014. - 65 str.
B o 821.163.6-1 VINCETIČ M. Pristave
COBISS.SI-ID 79524865
821.163.6-311.2 DRUŽABNI IN DRUŽBENI ROMANI - SLOVENSKI
AVTORJI
179.
DEKLEVA, Milan
Benetke, zadnjič / Milan Dekleva. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 185 str.
B o 821.163.6-311 DEKLEVA M. Benetke ...
COBISS.SI-ID 274471424
180.
DRAŽUMERIČ, Samo
Enakonočje v Montevideu / Samo Dražumerič. - Novo mesto : Goga, 2014. - 255 str.
B o 821.163.6-311 DRAŽUMERIČ S. Enakonočje ...
COBISS.SI-ID 275499776
181.
GLAVAN, Polona
Kakorkoli / Polona Glavan ; [spremna beseda Dijana Matković]. - Ljubljana : Beletrina,
2014. - 471 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)
B o 821.163.6-311 GLAVAN P. Kakorkoli
COBISS.SI-ID 276095744
182.
LAINŠČEK, Feri
Strah za metulje v nevihti : roman o ljubezni / Feri Lainšček ; [spremna beseda Tomo
Virk]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 257 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)
B o 821.163.6-311 LAINŠČEK F. Strah...
COBISS.SI-ID 276096000
183.
PARTLJIČ, Tone
Sebastjan in most : mala nočna kronika / Tone Partljič ; [spremna beseda Petra Vidali]. Ljubljana : Beletrina, 2014. - 469 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)
B o 821.163.6-311 PARTLJIČ T. Sebastjan...
COBISS.SI-ID 276095488
184.
PREDIN, Andrej, 1976Prihodnost d.o.o. / Andrej Predin ; [spremna beseda Petra Vidali]. - Maribor : Litera,
2014. - 177 str. - (Knjižna zbirka Piramida)
B o 821.163.6-311 PREDIN A. Prihodnost ...
COBISS.SI-ID 79796225
185.
PREGELJ, Sebastijan
Kronika pozabljanja / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Manca Košir]. - Novo mesto
: Goga, 2014. - 184 str. - (Literarna zbirka Goga)
B o 821.163.6-311 PREGELJ S. Kronika ...
COBISS.SI-ID 275990272
186.
RIJAVEC, Petja
Piarovka / Petja Rijavec. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014. - 231 str.
B o 821.163.6-311 RIJAVEC P. Piarovka
COBISS.SI-ID 275539456
187.
SEDEJ, Janko, 1958Južno od pekla / Janko Sedej. - 1. izd. - Kranj : Astar, 2014. - 600 str.
B o 821.163.6-311 SEDEJ J. Južno ...
COBISS.SI-ID 274407936
90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS
188.
GEOGRAFIJA Evrope / Slavko Brinovec ... [et al.] ; uredil Slavko Brinovec ;
[kartografija Geodetski zavod Republike Slovenije]. - 6. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga,
1999. - 201 str.
B o 90/91 GEOGRAFIJA ...
COBISS.SI-ID 9267554
189.
PAPAC, Boris
Kolesarska zgibanka : občina Brežice / [avtor vsebin in kart Boris Papac]. - Brežice ;
Čatež ob Savi : Zavod za turizem, [200-]. - 11 str.
B dz 90/91 PAPAC Boris Kolesarska ...
COBISS.SI-ID 9782433
929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE
191.
SIMMONS, Sylvie
Pravi moški zate : življenje Leonarda Cohena / Sylvie Simmons ; [prevedla Miha
Avanzo in Mario Batelić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 655 str. - (Spomini,
izpovedi)
B o 929 SIMMONS S. Pravi ...
COBISS.SI-ID 275294976
93/99 (497.4) ZGODOVINA SLOVENCEV
192.
BUDKOVIČ, Tomaž
Bohinj 1918-1941 : življenje ob meji / Tomaž Budkovič. - Bohinjska Bistrica : Društvo
Mali vojni muzej, 2014. - 328 str.
B o 93/99(497.4) BUDKOVIČ T. Bohinj...
COBISS.SI-ID 274975744
93/99 ZGODOVINA
193.
NEHRU, Jawaharlal, 1889-1964
Očetova pisma hčerki / Jawaharlal Nehru ; ilustracije Ajanta Guhathakurta ; [prevedla
Maša Gedrih]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014. - 154 str.
B o 93/99 NEHRU J. Očetova ...
COBISS.SI-ID 275972608
194.
PREŠEREN, Jakob, 1888-1975
Vojak : 1915-1918 / Jakob Prešern ; [predgovor Janez Žerovc]. - Celje : Celjska
Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 430 str.
B o 93/99 PREŠEREN J. Vojak
COBISS.SI-ID 275075072
C PROZA ZA MLADINO DO 9 LET
195.
BŘEZINOVÁ, Ivona, 1964Fant in pes / Ivona Březinová ; ilustrirala Eva Švrčková ; prevedla Nives Vidrih. - 1.
natis. - Kranj : Narava, 2014. - 58 str.
B m C BŘEZINOVÁ I. Fant...
COBISS.SI-ID 275873280
196.
BRIGGS, Raymond
Sneženi mož / Raymond Briggs. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014. - [32] str.
B m C BRIGGS R. Sneženi ...
COBISS.SI-ID 272558848
121.
DISNEY, Walt
Robin Hood / Walt Disney ; [prevod Dušanka Zabukovec]. - [Ljubljana] : Egmont :
Mladinska knjiga, 1997. - 96 str. - (Classics ; št. 3)
P m C DISNEY W. Robin ...
COBISS.SI-ID 68762880
197.
GORIČAN, Jolanda
Zakaj imajo žirafe dolg vrat in dolge noge / Jolanda Goričan ; [ilustrirala Katarina
Oblak]. - Kranj : samozal., 2014. - 27 str.
B m C GORIČAN J. Zakaj...
COBISS.SI-ID 275220736
198.
KOKALJ, Tatjana, 1956Hočem brati! / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Daša Simčič. - Dob : Brin, 2014. - [25] str.
B m C KOKALJ T. Hočem...
COBISS.SI-ID 275383808
199.
MAKAROVIČ, Svetlana
Kuzma, trinajsti škrat / Svetlana Makarovič ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2014. - 54 str. - (Zbirka Svetlanovčki)
B m C MAKAROVIČ S. Kuzma ...
COBISS.SI-ID 276066304
201.
MARÍN, Lorena
Kmet Matija / [besedilo] Lorena Marín ; [ilustracije] Marifé González ; [prevedla Mojca
Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014. - 28 str.
P m C MARÍN LORENA Kmet ...
COBISS.SI-ID 271876608
202.
MARÍN, Lorena
Učitelj Titl / [besedilo] Lorena Marín ; [ilustracije] Marifé González ; [prevedla Mojca
Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014. - 28 str.
B m C MARÍN LORENA Učitelj ... P m C MARÍN LORENA Učitelj ...
COBISS.SI-ID 271877632
203.
MARSOLI, Lisa Ann
Medvedek Pu. Zgodba z repom / priredila Lisa Ann Marsoli po zgodbah o medvedku
Puju Alana Alexandra Milna in ilustracijah Ernesta Howarda Sheparda ; ilustracije Mario
Cortes, Valeria Turati in Disneyevi ilustratorji ; prevedla Mimi Močnik. - [Ljubljana] :
Egmont, 2011. - 63 str. - (Disney Medvedek Pu)
B m C MARSOLI L. A. Medvedek Pu...
COBISS.SI-ID 2072011
204.
MEADOWS, Daisy
Miša Migarepnik pobegne / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič :
Učila International, 2014. - 104 str. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 2)
B m C MEADOWS D. Miša ...
COBISS.SI-ID 276055040
205.
MEZEG, Marija
Ptujski Kurent in njegova Magdalenca / Marija Mezeg ; ilustrirala Katerina Kalc. - 1.
natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 32 str.
B m C MEZEG M. Ptujski ...
COBISS.SI-ID 276144384
206.
MUCK, Desa
Čudežna bolha Megi in muca Živka / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno
besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 61 str. - (Zbirka
Čudežna bolha Megi)
B m C MUCK D. Čudežna...
COBISS.SI-ID 275678464
207.
PETZ, Moritz
Kdo tako grdo poje? / Moritz Petz ; ilustrirala Amélie Jackowski ; [prevedla Živa Mitar].
- 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014. - [27] str.
B m C PETZ M. Kdo...
COBISS.SI-ID 275975424
208.
PINTERIČ, Aleksandra
Snežinka Zinka / Aleksandra Pinterič ; ilustracije Klaudija Sakovič. - Murska Sobota :
Vista, zavod za razvoj vrednot, 2014. - [29] str. - (Zbirka Drobna vila)
B dz C PINTERIČ A. Snežinka ... B m C PINTERIČ A. Snežinka ...
COBISS.SI-ID 80039937
209.
PODGORŠEK, Mojiceja
Kje rastejo bonboni / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale :
Epistola, 2014. - [29] str.
B m C PODGORŠEK M. Kje ...
COBISS.SI-ID 275895552
210.
PODGORŠEK, Mojiceja
Tri ptice / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Domžale :
Epistola, 2014. - [28] str.
B m C PODGORŠEK M. Tri .
COBISS.SI-ID 275430912
211.
PREGL, Slavko
Slaščičarna pri veseli Eli / Slavko Pregl ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Dob pri
Domžalah : Miš, 2014. - 69 str.
B m C PREGL S. Slaščičarna ...
COBISS.SI-ID 274643712
212.
RIPPIN, Sally
Starejša sestra / Sally Rippin ; [ilustrirala Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman
Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 95 str. - (Zbirka Brina Brihta ; [5])
Vsebina: Starejša sestra ; Rojstnodnevna zmešnjava
B m C RIPPIN S. Starejša ...
COBISS.SI-ID 275810816
213.
SIMONITI, Barbara
Andrej Nespanec / Barbara Simoniti ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2014. - [32] str. - (Zbirka Velike slikanice)
B m C SIMONITI B. Andrej .
COBISS.SI-ID 275459072
214.
SUHODOLČAN, Primož
Živalske novice. 4, [Po dlaki navzgor] / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1.
natis. - V Ljubljani : Karantanija, 2014. - 58 str. - (Zbirka Živalske novice ; št. 4)
B m C SUHODOLČAN P. Živalske ...
COBISS.SI-ID 275881216
215.
VIDMAR, Janja, 1962-
Prijatelja / Janja Vidmar ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš,
2014. - [23] str. - (Zbirka Okrog sveta)
B m C VIDMAR J. Prijatelja
COBISS.SI-ID 270195456
216.
WEBB, Holly
Izgubljeni kužek / Holly Webb ; [ilustracije] Rebecca Harry ; [prevedla Suzana
Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - [25] str.
B m C WEBB H. Izgubljeni ...
COBISS.SI-ID 274677248
217.
WILDE, Oscar, 1854-1900
Srečni kraljevič in druge pravljice / Oscar Wilde ; [prevajalec Ciril Kosmač ; ilustrator
Damijan Stepančič ; avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2014. - 119 str. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)
B m C WILDE O. Srečni ...
COBISS.SI-ID 275464192
C-1 POEZIJA ZA MLADINO DO 9 LET
218.
SOKOLOV, Cvetka
Kdo dela to? : uganke za malčke / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Tanja Komadina. - [1.
izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - [23] str.
B m C-1 SOKOLOV C. Kdo...
COBISS.SI-ID 275733504
kartonka
219.
BESEDE / [prevod Mojca Mihelič]. - [Ljubljana] : Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([28]
str.). - (Knjižnica za malčke)
B m kartonka BESEDE
COBISS.SI-ID 273171456
220.
DIVJE živali / [prevod Mojca Mihelič]. - [Ljubljana] : Grahovac, 2014. - 1 kartonka
([28] str. ). - (Knjižnica za malčke)
B m kartonka DIVJE...
COBISS.SI-ID 273171968
221.
MALERBA, Carla
Prihaja Božič! / [besedilo Carla Malerba ; ilustracije Fabrizio Zubani ; prevedla Mojca
Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([10] str.)
B m kartonka MALERBA C. Prihaja ...
COBISS.SI-ID 274361088
222.
MALERBA, Carla
Srečen Božič, sneženi mož! / [besedilo Carla Malerba ; ilustracije Fabrizio Zubani ;
prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([10] str.)
B m kartonka MALERBA C. Srečen ...
COBISS.SI-ID 274361344
223.
MANTEGAZZA, Giovanna
Glej, kakšna luknja --- / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustrirala Antonella
Abbatiello ; prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 1 kartonka ([24] str.).
- (Knjige z luknjami)
B m kartonka MANTEGAZZA G. Glej ...
COBISS.SI-ID 274251776
224.
MANTEGAZZA, Giovanna
Kako se oglašaš? / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustrirala Giulia Orecchia ;
prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 1 kartonka ([24] str.). - (Knjige z
luknjami)
B m kartonka MANTEGAZZA G. Kako ...
COBISS.SI-ID 274252800
200.
MANTEGAZZA, Giovanna
Kolesa se vrtijo / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustriral Carlo Alberto Michelini ;
prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 1 kartonka ([24] str.). - (Knjige z
luknjami)
B m kartonka MANTEGAZZA G. Kolesa ...
COBISS.SI-ID 274252032
225.
MANTEGAZZA, Giovanna
Štejmo skupaj / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustriral Carlo Alberto Michelini ;
prevedel Miha Avanzo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 1 kartonka ([24] str.). - (Knjige z
luknjami)
B m kartonka MANTEGAZZA G. Štejmo ...
COBISS.SI-ID 274252544
226.
MOJA fotografska slikanica. Kmetija / [prevod Mojca Mihelič]. - [Ljubljana] :
Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([16] str.)
B m kartonka MOJA ...
COBISS.SI-ID 273180928
227.
MOJA fotografska slikanica. Vozila / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac,
2014. - 1 kartonka ([10] str. )
B m kartonka MOJA ...
COBISS.SI-ID 273180672
228.
MOJA fotografska slikanica. Živali na kmetiji / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana :
Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([10] str.)
B m kartonka MOJA ...
COBISS.SI-ID 273180416
229.
MOJA fotografska slikanica. Živalski mladički / [prevod Mojca Mihelič]. - Ljubljana :
Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([12] str. )
B m kartonka MOJA ...
COBISS.SI-ID 273180160
230.
PRIJATELJI na kmetiji : knjiga o živalskih zvokih. - [S. l.] : Egmont, 2009. - 1
kartonka ([11] str.)
B m kartonka PRIJATELJI ...
COBISS.SI-ID 5542880
231.
ROŽNATA pošast / [prevedla Mimi Močnik]. - [Ljubljana] : Egmont, 2010. - 1
kartonka ([18] str.). - (Hello Kitty)
B m kartonka ROŽNATA ...
COBISS.SI-ID 7802274
232.
SOKOLOV, Cvetka
In kaj boš po poklicu ti? : slikopisi za malčke / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Tanja
Komadina. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - 1 kartonka ([23] str.)
B m kartonka SOKOLOV C. In...
COBISS.SI-ID 275734528
233.
TIK tak : knjiga z uro : naučimo se povedati, koliko je ura / [prevedla Branka Fišer]. - 1.
izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 1 kartonka ([14] str.)
B m kartonka TIK ...
COBISS.SI-ID 274104832
234.
VELIKI otroški slikovni slovar / [ilustracije in ureditev] Lieve Boumans ; [prevedla
Monika Fičur]. - Ljubljana : Grahovac, 2013. - 71 str.
B m kartonka VELIKI ...
COBISS.SI-ID 267809536
235.
VOZILA / [prevod Mojca Mihelič]. - [Ljubljana] : Grahovac, 2014. - 1 kartonka ([28]
str. ). - (Knjižnica za malčke)
B m kartonka VOZILA
COBISS.SI-ID 273171200
236.
ŽIVALI iz naših krajev / [prevod Mojca Mihelič]. - [Ljubljana] : Grahovac, 2014. - 1
kartonka ([28] str.). - (Knjižnica za malčke)
B m kartonka ŽIVALI ...
COBISS.SI-ID 273172480
L LJUDSKO SLOVSTVO
237.
KAKO je rusica pregnala grdinico : priredba slovenske ljudske basni iz Rezije /
priredba besedila Miha Zorec ; likovna zasnova lutk Špela Zorec ; fotografija Manca Zorec. 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2014. - 64 str.
B m L KAKO
COBISS.SI-ID 275458816
238.
MOJCA Pokrajculja : koroška ljudska pripovedka / ilustrirala Mara Kraljeva ; zapisal
Vinko Möderndorfer ; [spremno besedilo Jože Zupan]. - Jubilejna izd. - Ljubljana :
Karantanija, 2009. - [15] str.
B m L MOJCA P.
COBISS.SI-ID 247507712
239.
ROKAVIČKA : ukrajinska ljudska pravljica / prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala
Hana Stupica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [24] str. - (Zbirka Velike slikanice)
B m L ROKAVIČKA
COBISS.SI-ID 275660288
M LEPOSLOVJE ZA MLADINO NAD 14 LET
240.
SIVEC, Ivan, 1949Pege na soncu : listi iz Žanovega in Sarinega ljubezenskega dnevnika / Ivan Sivec ;
Aleks Zupan Arsov (ilustracije) ; [spremno besedilo Viktorija Bevc]. - 1. izd. - V Ljubljani :
Karantanija, 2014. - 210 str. - (Zbirka Najhit)
B m M SIVEC I. Pege ...
COBISS.SI-ID 275715072
P LEPOSLOVJE ZA MLADINO OD 9 DO 14 LET
242.
PARR, Maria, 1981Tonja iz Hudega brega / Maria Parr ; ilustriral Jure Engelsberger ; [prevedel Darko
Čuden]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 232 str. - (Zbirka Sinji galeb ; 339)
B m P PARR M. Tonja ...
COBISS.SI-ID 275190528
243.
PEIRCE, Lincoln C.
Super Nik se znova izkaže / Lincoln Peirce ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič :
Učila International, 2014. - 226 str.
B m P PEIRCE L. Super ...
COBISS.SI-ID 275316224
P-1 PESNIŠTVO ZA MLADINO OD 9 DO 14 LET
244.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
Barka zvezd / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Daniel Demšar. - 1. izd. - Maribor :
Obzorja, 2014. - [44] str.
B m P-1 ŠTAMPE Ž. B. Barka...
COBISS.SI-ID 79374593
strip
245.
MUSTER, Miki
Miki : zbirka Miki Muster. 11, 2006-2014. - 1. izd. - Ljubljana : Buch, 2014. - 272 str.
B m strip MUSTER M. Miki. .
COBISS.SI-ID 275848704
PREDMETNO KAZALO



1.sv.v. 194
18.st. 154
1991 182


20.st. 33, 148, 182, 183, 192
21.st. 27, 120, 181











abstrakti 46
Adventistična cerkev - Nauki 29
AIDS 128
Ajdovski gradec 102
akcijski film 123, 141
aktivizem 181
albumi 56, 65
algebra 60
alkimisti 171
Alkoholiki - Spomini 74
alkoholizem 74








































Alkoholizem - Zdravljenje 74
alternativna medicina 70
Amerika 164
ameriški animirani filmi 136, 137
ameriški igrani filmi 124
Ameriški igrani filmi
 - Akcijski film - Video DVD-ji 138
 - Filmska drama - Video DVD-ji 128, 130, 133, 145
 - Filmska komedija - Video DVD-ji 125
 - Kriminalni film - Video DVD-ji 126
 - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 141
Ameriški mladinski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 129
ameriški nogomet 130
Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 134
Anglija 154
Angola 151
Animirani film - Video DVD-ji 135
animirani filmi 142
Animirani filmi - Video DVD-ji 136, 137, 140
animirani filmi za odrasle 135
animirani filmi za otroke 136, 137, 140
anonimni alkoholiki 74
Anonimni alkoholiki 74
antika 193
antioksidanti 70
Apple 2
Arheologija 11
arheološka dediščina 11
arheološka najdbišča 102
arheološke zbirke 11
astrologija 15
Avstralski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 143
baročna arhitektura 106
baročna umetnost 106
begunci 156
Begunci - Avstrija - 1945- 31
begunska taborišča 31
Bela krajina 43
belgijski animirani film 135
belgijski animirani filmi 136
Belgijski igrani filmi
 - Filmska drama - Video DVD-ji 139
 - Filmska komedija - Video DVD-ji 125
beljakovine 89
Benedictus 27
Benedikt glej Benedictus
Benetke 179












Bergoglio, Jorge Mario glej Franciscus
Besede - Knjige za otroke 219
Biblia - Uvodi 25
bibliotekarstvo 5
biografska drama 143
biografski film 128
Biologija - Učbeniki za srednje šole 66
biološka raznovrstnost 66
Biosferna območja
 - Kozjansko 56
 - Obsotelje 56
bivalne razmere 110
Bizeljsko 68
 - Arhitekturna dediščina 111
blokhaus 110
bogastvo katoliške cerkve 22
Bohinj - Zgodovina - 1918-1941 192
bolečina 73
bolezni 75, 77
bolezni mehurja 78
Bolniki - Doživljanje bolezni 175
Bowen, James - Spomini 173
božič 221, 222
Božič 173, 208
božiček 221
božje zapovedi 23
bralna kultura 198
branje 198
branje otrok 198
Brežice 10, 12, 37, 146, 189
 - Kulturni dnevi - 2001 - Vodniki 52
Brežice (občina) - Kolesarski zemljevidi 189
bučno olje 72
business park 37










Celje 146
cerkev in denar 22
cerkve 106
Cerkvena arhitektura - Barok - Slovenija 106
cerkveni denar 22
cerkveno bogastvo 22
ceste 81, 114
citologija 66
Civilizacija - Knjige za mladino 193
Cohen, Leonard - Biografije 191

























Češki igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 141
Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja 26
članki 148
členek 147
členki 147
človeški potenciali 55
črni humor 135










dedovanje 155
degradirane rudniške površine 101
dekleta 132, 156, 241
deklice 145
dekolonizacija 151
delovanje 5
delovanje javnofinančne politike 35
delovanje mehurja 78
demenca 76
Demenca
 - Dejavniki tveganja 76
 - Preprečevanje - Naravne metode 76
demografski razvoj 38
Demografski razvoj - Jugoistočna Evropa - Zbornici 38
demokracija 49
demonstracije 181
Denar - Sociologija kulture 36
detektivi 241
development agency 37
dinozavri 65
Dinozavri - Leksikoni za mladino 65
Divje živali - Knjige za otroke 220
divjina 57
dnevniki 148, 240
Dobro in zlo 29
dogovorjene poroke 164
Dolenja vas 108
Dolenjska 43
Dolgovi - Zgodovina 36
določanje sort 84
domača zdravila 77
Domače živali - Knjige za otroke 228
domovi za ostarele 185
drama 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 143, 144, 145
Drava 183
drobni tiski 68
druga svetovna vojna 164
drugačnost 195
društva 117, 192
Društvo likovnikov Krško Oko - Razstavni katalogi 117











































družabno življenje 31
družbena gibanja 122
družbene razmere 181, 183
družbeni konflikti 181
družbeni sistemi 170
družina 20
Družina - Nasilje - Priročniki za učitelje 50
družinsko življenje 132
Država SHS 192
duhovnost 152
duševne bolezni 175
Duševne motnje 175
duševni bolniki 175
dvojiški sistem 60
Džingiskan - Biografije 190

Ecclesia catholica
 - Ekonomski vidik - Polemike 22
 - Papeštvo 27
Egipt 23
ego 18
egoidentiteta 18
Einstein, Albert 64
eko turizem 47
ekologija 66
ekonomika 35
ekonomska kriza 35
ekonomski položaj 39
ekonomski razvoj 42
Eksistencializem - Logoterapija 13
elektronske knjige 2
emisije 80
empirične raziskave 96
erotika 158
Esej - Matura - Priročniki 150
eseji 8
Eskimi 215
etični vidik 23
Etika - Eseji 23
etnomuzikologija 122
etologija 88
EU 39
EU sredstva 40
evolucija 66
Evropa - Geografija - Učbeniki za srednje šole 188
Evropska unija 39













































Fakulteta za turizem 55
fakultete 45
fantazijski film 129
feminizem 30
filozofija 170
Filozofija kulture 14
financiranje cerkve 22
finančna kriza 36
fitoterapija 78, 79
fiziologija 66, 70
fosili 193
fotografski albumi 31
Franciscus 27
francoski animirani film 135
francoski animirani filmi 136
Francoski igrani filmi
 - Filmska drama - Video DVD-ji 131, 132, 134, 139, 144
 - Filmska komedija - Video DVD-ji 125
 - Kriminalni film - Video DVD-ji 126
Frančišek glej Franciscus
Frankl, Viktor Emil 13, 175


























gasilci 232
gejevstvo 176
geji 176
geometrija 60
Geometrija - Vaje za srednje šole 61
gibanje za osvoboditev žensk 20
glasbena komedija 135
glasbena kultura 122
Glasbena šola - Zgodovina - 1946-2006 53
glasbene šole 53
glasbeni animirani film 135
glasbeniki 191
glasbila 122
globalizacija 34
gnezdenje 68
gnosticizem 23
gnostični nauki 23
gospodarske cone 108
gospodarstvo 192
gospodinjstvo 91
Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole 89
govedo 87
Govedoreja 87
gradbeni inženirji 183
Gradska knjižnica - Programi 5
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" 6



grozljivke 127
Gruzija 132
Gruzijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 132











harmonika 122
hišni ljubljenčki 206
HIV 128
hlevi 87
Hlevi 87
homoseksualnost 176
horoskop 15
hrana 89
hranilne snovi 89
Humanistične vede 14
humor 241
























identiteta 30
iglavci 67
igrani filmi 124
ime Ljubljana 149
imigranti 164
imigrantke v Sloveniji 30
intervjuji 8
Inuiti 215
invalidnost 195
investicije 102
inženirji 170
iOS 2
iOS (operacijski sistem) - Priročniki 2
iPad 2
iPAD (tablični računalnik) - Priročniki 2
iPhone 2
iPhone (prenosni telefon) - Priročniki 2
Iran 32
Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 131, 134
Ivančna Gorica 113
izdelava lutk 237
izdelki iz gumic 99
izdelovanje zapestnic 98
izobraževanje 31, 45



Japonci 164
Javne knjižnice - Karlovac - 2006 - Posvetovanja 6
javni sektor 35















Javni uslužbenci 96
jedrsko orožje 156
Jezus Kristus 29
Jezus Kristus - Knjige za otroke 24
ježi 207
jod 75
Jod - Zdravilnost - Priročniki 75
joga 71
Joga 71
jugoslovanska vojska 182
Jugovzhodna Evropa 38
Južna Afrika 156
Južna Evropa 188
južnokorejski animirani filmi 137
Južnokorejski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 141









kadrovska politika 96
kakovost življenja 185
kamena doba 193
Kanada - Narava - Video DVD-ji 57
kanadska divjina 57
kanadski animirani film 135
kanadski animirani filmi 137
kanadski glasbeniki 191
Kanadski igrani filmi
 - Akcijski film - Video DVD-ji 138
 - Pustolovski film - Video DVD-ji 123
kartonke 230, 231
katoliška cerkev 29
katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
kazniva dejanja 50
kibernetika 170
Kitajska 156
Kmečke hiše - Arhitekturna tipologija - Kozjansko 111
kmetija 201, 230
Kmetije - Knjige za otroke 226
knjige za mladino 7
knjige za otroke 65
Knjige za otroke - 2013 - Seznami 7
Književnost - Matura - Priročniki 150
Knjižnica Mirana Jarca 6
knjižnično gradivo 4
Kocbek, Edvard - Literarni komentarji 148
Kočevarji 110
Kočevje 12
kokosovo olje 72
Kolesarjenje - Brežice (občina) 189


































































kolesarske poti 189
kolesarski promet 114
kolesarstvo 189
komedija 125, 133, 135
komedije 124
komična drama 133
Komunala Brežice 82
komunalna opremljenost 110
komunalna ureditev 113, 114
komunalni odpadki 89
Komunizem - Sovjetska zveza 33
koncentracijska taborišča 33
Koncentracijska taborišča - Sovjetska zveza 33
konopljino olje 72
konservatorstvo 100
Konservatorstvo 100
koprodukcija 125, 126, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 144, 145
koptski rokopisi 23
Kostanjek 119
Kostanjevica na Krki 12
Kotne funkcije - Vaje za srednje šole 61
Kovačič, Lojze - "Otroške stvari" 150
Kozjanski park 59
Kozjansko
 - Arhitekturna dediščina 111
 - Arhitekturna tipologija - 21.st. 104
Kraljevina SHS 192
kriminalka 126
kriminalna drama 126
kriminologija 50
kristologija 29
kritika 23
Krivec, Peter - Likovne monografije 118
kriza smisla 13
križišča 81, 114
krščanske ločine 29
krščanski vidik 17
krščanstvo 23, 29
Krško 37, 105, 114
kuharji 232
Kuharski recepti 91, 94, 95
 - Vegetarijanske jedi - Italija 93
kultura 31
kulturna dediščina 11, 100
Kulturna dediščina
 - Mednarodno pravo 109
 - Pravno varstvo 109
kulturna zgodovina 30
kulturni spomeniki 109
kulturni turizem 119

kurenti 205






















laneno olje 72
Ledvice - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki 79
ledvične bolezni 79
leksikoni za mladino 9
letna poročila 5
likerji 97
Likerji - Priprava - Priročniki 97
likovna umetnost 117
ljubezen 20, 21, 182
Ljubljana - Literarna zgodovina - Atlasi 149
ljudske pravljice 239
ločevanje odpadkov 82
logistični centri 108
lokalne skupnosti 96
Lokalne skupnosti - Kadri - Upravljanje 96
Lončnice - Prezimovanje 86
loom 99
lov 57
lovci 57
Lugolova raztopina 75
Lutke - Izdelava 237
lutkovna predstava 237


mačke 173
Mačke
 - Knjige za otroke 206
 - V otroškem leposlovju 206
mali gospodinjski aparati 89
Mariborska nadškofija 22
maščobe 72, 89, 90
Maščobe - Zdravje - Priročniki 72
Matematika
 - Priročniki 60
 - Učbeniki za srednje šole 62
materinstvo 20
matura 2015 150
med obema vojnama 192
mediji 8
meditacija 21
mednarodne konvencije 109
mednarodni odnosi 156
mednarodno pravo 34
merjenje učinkovitosti v zdravstvu 35
meseci v letu 199

























































Metlika 12, 81
metodologija 100
Michel Gauquelin 15
migracije žensk 30
minerali 70
mineralne snovi 89
mirujoči promet 107
Mladiči - Knjige za otroke 229
Mladinska književnost - 2013 - Seznami 7
mladinske organizacije 10
Mladinski centri - Mladinska glasila - Brežice 10
mladinsko knjižničarstvo 7
mladostniki 177
modrost 210
Mongoli 190
 - Zgodovina - 12.-13.st. 190
mostovi 183
moški 17
moškost 17
motivi iz narave 115
muslimani 145
muzeji 11
Muzeji - Slovenija - Vodniki 12
Muzeologija 11
nacionalizem 30, 181
nadarjenost 156
najstniška ljubezen 240
naravna dediščina 59
Naravni parki - Slovenija 59
naravno zdravljenje 75
Naravno zdravljenje
 - Metode - Priročniki 77
 - Priročniki 77
Naravoslovje - Poskusi 58
naselja 103
nasilje 132
Nasilje - Spolno nasilje 51
nasilje v družini 50
nasledstvo 155
natakarji 232
natalna astrologija 15
nega travniškega drevja 84
Nehru, Jawaharlal - Pisma 193
Nemški igrani filmi
 - Akcijski film - Video DVD-ji 138
 - Filmska drama - Video DVD-ji 132, 145
neodporne trajnice 86







neokrnjena narava in divjina 57
netopirji 213
nosečnost 181
notranja politika 33
novice 8
novinarji 169
Novo mesto 12




































občine 40
oblačila 32
oblačila žensk Irana 32
obnovljivi viri energije 101
odgovornost 206
odpadki 82
odraščanje 132, 145
odvisnosti 73
odvodnavanje 112
odvodnjavanje 101
Oglaševanje 8
ogljikovi hidrati 89
ogroženost 68
olja 90
omega 3 72
oporne konstrukcije 112
oprema 92
orehovo olje 72
organizacija 3
Organizacija - Teorija - Učbeniki za visoke šole 3
organizacija poslovanja 3
organizacijska kultura 3
osebna doživetja 175
osebne finance 60
osebne razstave 119, 120
osebni odnosi 177
Osebnost - Identiteta 18
osebnostni razvoj 18, 19, 21
otroci 50, 177, 195
Otroci - Vzgoja - Priročniki 54
otroška književnost 7
Otroške stvari 150
otroški animirani filmi 142
otroško leposlovje 195, 199, 201, 207, 209, 210, 213, 239, 241
Otroštvo 150
označevanje 89

paleozoologija 65
















































palmovo olje 72
papeži 22, 27
parkirišča 107
parkirne hiše 107
peš promet 114
petje 207
piloti 232
pisave 193
Pišece - Arhitekturna dediščina 111
plazovi 112
plemstvo 154
pogrinjki 89
poklici 202, 232
Poklici
 - Knjige za otroke 232
 - Uganke - Knjige za otroke 218
poklicni razvoj 96
pokopališča 105
politična emigracija 31
politična gibanja 192
politična zgodovina 49
Poljski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 144
položaj žensk v Iranu 32
pomen čebel 84
pomoč 195
poroke 157
Portugalska 151
Posavje 37, 117
poslovna etika 36
poslovne cone 37
poslovni načrti 3
poslovni turizem 47
post 73
pošasti 237
povojno življenje 31
povzetki 46
pozitivno mišljenje 16
poznavanje ure 233
pravica žensk 32
pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ 50
pravljice 199
Pravljični film - Video DVD-ji 140
pravo 34
prazniki 173
praznovanja 31
predelava sadja 84
prehrana 72, 79
Prehrana 73
prehrana pri boleznih mehurja 78
prehranske navade 89














































prehranski dodatki 72
prenova 27, 113
preprečevanje 70
preprečevanje demence 76
Prešeren, Jakob - 1915-1918 - Dnevniki 194
prezimitev rastlin 86
Preživetje v naravi - Dokumentarni film - Video DVD-ji 57
pridelava medenega vina 84
pridelovanje semen zelenjave 85
pridobivanje olj 90
prijatelji 215
prijateljstvo 157, 215
Primorska 183
princese 155
priporočilni seznami 7
priprava likerjev 97
priprava žganja 97
priprava živil 93
prireditve 10
priročniki 67, 70
priseljenci 164, 181
problemi sodobnih medijev 8
prometne povezave 81
prometne površine 103
Prostata - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki 78
prosti radikali 70
prostorska ureditev 81
prostorski načrti 108
prostorsko urejanje 103
prostovoljci 48
prostovoljstvo 48
Protestant books 28
Protestantism 28
protestantizem 28
Protestantske knjige - 16.st. 28
prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
Psi - Vedenjske motnje - Odpravljanje - Priročniki 88
psi pomočniki 195
psihična energija 71
psihične travme 175
psihologija 17
psihoterapija 13
ptice 68
pustne maske 205
pustolovski film 129, 138
pustovanje 205

računanje na pamet 60











































Rafael d.o.o., Sevnica 112
rainbow loom 98, 99
rastlinska olja 90
Rastlinska olja
 - Pridobivanje 90
 - Uporaba 90
 - Vrste 90
Ratzinger, Joseph glej Benedictus
raziskave 44
raziskovalne metode 44
raziskovanje 44
razstavni katalogi 146
razvoj turizma 40, 42, 43
razvojna psihologija 18
razvojne agencije 37
razvojni programi 41
recepti 78, 79, 95, 97
recepti za otroke 94
reforma 27
reforme javnega računovodstva 35
regije 40
regionalna ekonomija 38
regionalna geografija 188
Regionalna privreda - Jugoistočna Evropa - Zbornici 38
regionalni programi 41
regionalni razvoj 40
rejenci 240
rejništvo 240
reprodukcije 118
revolucije 49
risani filmi 136, 137, 140, 142
risani filmi za otroke 136, 137, 140
risanje 115
Risanje
 - Knjige za otroke 116
 - Priročniki 115
risanje cvetja 116
risanje dreves 116
Risarske tehnike - Priročniki 115
roboti 170
ročno delo 98, 99
rokopisi 23
romantična komedija 125
romantične komedije 124
romatična drama 139
Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 133
rudniške površine 101
Rusija 33

















































sadjarstvo 83, 84
sadje 91
Sadje - Predelava - Tehnologija - Priročniki 84
sadne sorte 83
Sadno drevje - Sorte - Priročniki 84
sajenje semen 85
samomori 135
samorealizacija 73
Samorealizacija - Priročniki 16, 21
samospoznavanje 19
samozavedanje 19
samozdravljenje 77
sanacija 112
sanje 213
Sarraute, Nathalie - "Enfance" 150
Savdskoarabski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 145
Savinjska dolina 41
Schwab, Don 119
sečni kanali 78
Sečni mehur - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki 78
Segrad 110
selitve 151
Severna Evropa 188
Sevnica 37
sežigalnica 80
sežigalnica Zalog 80
shranjevanje 89
simptomi 77
sirotišnice 154
skladiščenje 4
skrb 206
skupinske razstave 117
slaščice 209
slikopisi 232
Slikovni slovarji - Slovenščina - Francoščina - Knjige za otroke 234
slogi 115
slovarji 147
Slovenci 31
Slovene language 28
Slovene protestants 28
Slovenia 28
Slovenija 22, 28, 30, 35, 39, 41, 53, 100, 122, 181, 182
 - Kulturna dediščina 100
slovenska književnost 148, 149
Slovenska književnost - Avtobiografije 174
slovenska umetnost 118
slovenske legende 166
Slovenske ljudske basni - Rezija - Knjige za otroke 237
Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke 238
slovenske občine 96


















































Slovenski izseljenci - 1945- 31
slovenski književniki 149
Slovenski književniki - Ljubljana - Biografije 149
slovenski protestanti 28
slovenski turizem 47
slovenski vojaki 194
slovensko kiparstvo 117
slovensko slikarstvo 117, 119, 120
slovenščina 28, 147
Slovenščina - Členek - Slovarji 147
smrt 185
sneg 208
snežaki 222
sneženi možje 196, 222
socializacija 88
socialna psihologija 181
socialni mediji 46
Sociologija kulture 14
sojino olje 72
Sokol 146, 192
sokolstvo 146
Sokolstvo - Celje - Razstavni katalogi 146
Solkan 183
sorte jabolk 84
soška fronta 194
Sovjetska zveza - Politično nasilje 33
spanje 73, 213
splošne knjižnice 5
Splošne knjižnice - Domoznanske zbirke - Varovanje - Slovenija 4
Splošnoizobraževalne knjižnice - Karlovac - 2006 - Posvetovanja 6
spodbujanje gospodarske rasti 35
spol 30
spolne zlorabe otrok 175
spolnost 20, 158
spomeniki 105
spomeniško varstvo 100
Spomeniško varstvo - Slovenija 100
spoznanje 23
sreča 210
srečni ljudje 21
Srednja Evropa 188
staranje 70
Staranje - Preprečevanje 70
stare sorte 84
stari ljudje 70
statični promet 114
statistika 60
stavbna dediščina 110
stevardi 232
stroji 170








strokovna usposobljenost 45
sušenje sadja 84
suverenost 34
Sveta družina 160
Sveto pismo glej Biblia
Svetopisemske osebe 160
Svetovna vojna 1914-1918 194
Svoboda - Zgodovina 49
















Šivanje - Priročniki 92
šivilja 232
škodljivost 72
škratje 199
šola 202
šolanje 88
šolski esej 150
šolstvo 192
Špilerjeva domačija 119
šport 31
športna drama 130
števila 60
študenti 55
študije primerov 75
Švab, Iztok glej Schwab, Don
Švedska 156




















tajne obveščevalne službe 156
tehnike 92, 115
telesna aktivnost 73
Temudžin glej Džingiskan
Teorija relativnosti 64
teorije organizacije 3
terminologija 100
težave s ščitnico 75
thriller 126, 141
totalitarizem 33
trase 102
travniški nasadi 84
travniški sadovnjaki 83
Travniški sadovnjaki - Priročniki 84
Trebnje 107
triacilgliceroli 90
trigonometrija 60
Trigonometrija - Vaje za srednje šole 61
triler 126, 141
TripAdvisor 46














Trubar, Primož - "Cerkovna ordninga" 28
trženje 8
tuistična storitev 47
turisti 47
turistične destinacije 47
turistične domačije 119
turistične ponudbe 47
turistični proizvodi 47
turistični trg 47
turistični vodniki 189
turizem 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 55, 192
Turizem - Učbeniki za visoke šole 47
turizem v zidanicah 47
Turški vpadi - V leposlovju - Goriška 166




















učbeniki za visoke šole 47
učenje gledanja na uro 233
učenje petja 207
učenje risanja 116
učitelji 202
uganke 218
Ukrajina 239
ukrajinske ljudske pravljice 239
ulični glasbeniki 173
umestitev sežigalnice v prostor 80
Umetniško-rokodelsko društvo Art Špl 119
uničena zemljišča 101
uporaba digitrona 60
uporaba žepnega računala 60
upravljavske sposobnosti 96
urbanizem 108, 114
urejanje okolice 113, 114
urejanje prostora 101, 102
ustvarjanje z gumicami 99
ustvarjanje zapestnic 98

v leposlovju 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 164, 169, 170, 171, 173, 175,
176, 177, 179, 181, 182, 183, 185
v mladinskem leposlovju 240
v otroškem leposlovju 198, 202, 205, 208, 215, 221, 222, 232, 233
vampirji 171
varnost zaposlenih 35
vegetarijanska kuhinja 93
Vehovar, Blaž - Razstavni katalogi 120
verjetnost 60
verska gibanja 29




























Vesolje - Knjige za otroke 63
viktimologija 50
Vincetič, Milan 178
visoke šole 45
vitamini 70, 89
vodniki 25
vodohran 102
vojaški rok 182
vojne 182
vojne žrtve 182
vojni begunci 31
volonterstvo 48
Vozila - Knjige za otroke 227, 235
vrednote 23, 181
vrste olj 90
vrste parkiranja 107
vrste turizma 47
vzgoja 88
vzgojitelji 232
Vzhodna Evropa 188



























zadolževanje 36
Zadovoljstvo 73
zadovoljstvo zaposlenih 35
Zahodna Evropa 188
zakon 20
zakonodaja 80
zanimivosti 63, 69
Zanimivosti - Svetovni pregledi 1
zapestnice iz gumic 98
zaposleni 44
zaščita 109
zavarovana območja 59
zbirka papirusov Nag Hammadi 23
zborniki 38, 84
zdrava prehrana 73, 93
zdravilna prehrana 70
Zdravilne rastline - Priročniki 78, 79
zdravilne rastline za ledvice 79
zdravje 209
Zdravje 73
zdravljenje 73, 175
zdravljenje alkoholikov 74
zdravljenje z jodom 75
zdravstvo 31
združevanje občin 35
zelene površine 103
zelenjava 91


















Zelenjava - Semena - Shranjevanje 85
zelenjavna semena 85
zemeljski plaz 112
zgodbe alkoholikov 74
Zgodovina - Pisma 193
zgodovina Appla 2
zgodovinski film 138
Zgodovinski materializem 14
zgodovinski pregledi 29, 53, 122, 146
zidaniški turizem 47
zima 208, 239
Zlo in dobro glej Dobro in zlo
zločini cerkve 22
znanje 55
znanstveni dokazi 15
znanstveno raziskovanje 15
znanstvenofantastični film 129
zombi štetje 26

Ženske
- Družbeni položaj - Iran 32
- Migracije - Zborniki 30
žganje 97
Žganjekuha - Priročniki 97
živali 57, 230
Živali - Knjige za otroke 69, 236
živila 89, 93
Živila
 - Konserviranje - Priročniki 91
 - Shranjevanje - Priročniki 91
živinoreja 87
življenje v taboriščih 33
žrtve nasilja 50










