VABILO NA STROKOVNO SREČANJE

Comments

Transcription

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE
VABILO NA
STROKOVNO SREČANJE
petek in sobota, 30. in 31. januar 2015
tokrat v Metliki
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev tudi letos organizira strokovno
srečanje cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Potrudili smo se, da bo program pester, tako v strokovnem kot družabnem delu.
Osrednji del dogodka temelji na strokovnem posvetu ter predstavitvi novosti. Srečanje bo
izvedeno v hotelu Bela krajina v Metliki. Razdeljeno bo na dva dneva: prvi dan bo namenjen
strokovnim tematikam, drugi dan pa druženju in strokovnim ogledom. Uspeli smo zagotoviti
ZANIMIVE TEME IN DOBRE PREDAVATELJE!
Strokovno srečanje je priložnost za poglobitev znanja in navezave novih poslovnih stikov ob
prijetnem druženju, zato verjamemo, da se nam boste radi pridružili.
Vljudno vabljeni!
Bogdan Oblak
Predsednik sekcije
SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE
Prijavnico nam lahko posredujete na enega izmed navedenih načinov:
- po elektronski pošti na e-naslov: [email protected]
- na telefaks: 01 58 30 599
Prijave sprejemamo:
- po redni pošti na naslov:
do petka,
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
23. 01. 2015.
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška 71
1000 Ljubljana
Skrajni rok za morebitno odjavo je torek, 27. 1. 2015. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih
razlogov ne moremo več upoštevati in kotizacije ne vračamo. Veljajo le pisne odjave!
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]
PROGRAM srečanja
petek, 30. januar 2015 - Hotel Bela krajina, Cesta bratstva in enotnosti 32, Metlika
9.30 – 10.00
Prihod in evidentiranje udeležencev
(hotel Bela krajina)
10.00
Otvoritev srečanja
Bogdan Oblak, predsednik sekcije CKT
10.00
Nadzor Finančne uprave (FURS)
Saša Gornik, vodja Oddelka za finančni nadzor s področja davkov in Manja Kralj,
Inšpektor svetnik, FURS
12.30
kosilo
Popoldanski del (ločeno po skupinah):
CEMENTNINARJI
14.00
KAMNOSEKI
Strokovna tematika
dr. Andrej Ipavec, Salonit d.d.
Euroskills: srebrna medalja za
slovensko kamnoseštvo!
Leon Mahnič in Jernej Bortolato
15.00 – 17.30
Vzroki in reševanje problematike
betonskih izdelkov, izpostavljenih
vremenskim vplivom
Andrej Peteln
Sistemi za polaganje tlaka in fasadnih
oblog iz naravnega kamna
Silvo Pivk
18.00
Odhod avtobusa
obisk Soseska zidanica v Drašičih: to je vinska banka, ki združuje 65 vinarjev –
samo po obisku te zidanice se lahko pohvalite, da ste pili vino 65 gospodarjev iz enega
kozarca! Pijete pa lahko tudi Na rovaš! Tudi če ne veste, kaj je to, boste tu zvedeli!
večerja – vinska klet ŠTURM
predstavitev belokranjske kleti, vin in kulinarike
. sobota, 31. januar 2015 .
7.00 – 9.00
Zajtrk in jutranja kava
9.30 – 14.30
Odhod avtobusa
(Hotel Bela krajina)
Osnovna Šola Bistra Buča v Radovici
Zanimiva šolska ura na koncu katere boste prejeli IZPRIČEVALO – če ga boste zaslužili!
V času trajanja šolske ure boste na duhovit, zanimiv in pester način spoznavali Belo krajino s
pomočjo "strogega" učitelja, ki… .
ogled cerkve Tri fare v Rosalnicah
obisk Semiča in kraškega izvira reke Krupe
ogled vojaškega letala DC 3 – Podzemelj
kosilo
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]
REZERVACIJA NOČITEV
Če želite rezervirati nočitev: Hotel Bela krajina Metlika; za rezervacijo hotelske sobe pokličite na
telefon: 07 305 81 23 ali pa rezervacijo pošljite na e-naslov: [email protected]
CENIK sob:
Dvoposteljna soba z zajtrkom
76 €
Enoposteljna soba z zajtrkom
48 €
KOTIZACIJA:
 Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša za člane sekcije 59 € na osebo (DDV vključen), za
nečlane je kotizacija 115 € na osebo (DDV vključen). Za člane sekcije krije stroške do polne
cene Sekcija kamnosekov, cementninarjev in teracerjev. V ceno so všteta predavanja
strokovnjakov, postrežba med odmori, kosilo, večerja, ogledi in prevoz z avtobusom. V kotizacijo
ni vključena pijača pri kosilih in večerji.
 Opozorilo: Veljajo samo prijave, h katerim bo priloženo dokazilo o plačilu kotizacije.
Kotizacijo za udeležbo na strokovnem srečanju nakažite pred srečanjem
10100-0044193195, Banka Koper d.d, sklic 00 200013, koda namena SUBS.
Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku srečanja.
na račun št.
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospodu Igorju Pipanu, sekretarju Sekcije
cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, telefon: 01 58 30 568 ali e-naslov:
[email protected]
POMEMBNO!
Vsi tisti, ki imate možnost in še vedno plačujete v Sklade za izobraževanje, preverite
pri svojem skladu možnost sofinanciranja udeležbe na srečanju.
Prijavite se s priloženo prijavnico!
Sponzor srečanja:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]
PRIJAVNICA
za srečanje cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Ime in priimek udeleženca-ke na srečanju: (kotizacija za člane sekcije znaša 59 € na osebo, za ostale 115 €)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
Ime in priimek spremljevalke ___________________________________________
udeležila se bo (obkrožite):
 Ladies program v petek (doplačilo znaša 10 €):
Delavnica: peke belokranjske pogače
(spoznajte belokranjsko kulinarično posebnost in v prijetnem vzdušju specite svojo
pogačo)
OGLED BELOKRANJSKEGA MUZEJA
Kambičeva galerija
Ogled tradicionalne obrti v Šokčevem dvoru
(izdelava pisanic, lanenega platna, narodnih noš,…)
 večerja (doplačilo znaša 25 €)
Plačnik: _________________________________________________________________
Naslov plačnika: __________________________________________________________
Pošta in kraj: ____________________________________________________________
Telefonska številka: __________________ GSM: ________________________________
E-naslov:___________________________________________
Davčna številka oz. ID številka plačnika: ________________
Zavezanec za DDV:
DA NE
Prijavnico nam lahko najhitreje pošljete po faksu na številko:
01/58 30 599 ali [email protected]
Skrajni rok za morebitno odjavo (pisno) je v torek, 27. 1. 2015.
S podpisom dovoljujemo vpis v seznam udeležencev. Dovolimo tudi, da nas o vaši ponudbi obveščate po e-pošti.
Odgovorna oseba (podpis):
Datum:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]

Similar documents