ivsi - ZUTS Kranj

Comments

Transcription

ivsi - ZUTS Kranj
SISTEMATIZACIJA NA PODROČJU
LICENCIRANJA IN MEDNARODNEGA SODELOVANJA
ZUTS SLOVENIJE
PREDLOG
1./ Uradne licence ZUTS
1. UČITELJ I.; Licenca velja le na področju Republike Slovenije
- NIVO 1
2. UČITELJ II.; Licenca velja na področju Republike Slovenije
Licenca velja na MEDNARODNEM področju
- NIVO 1
3. UČITELJ III.; Licenca velja na področju Republike Slovenije
Licenca velja na MEDNARODNEM področju
- NIVO 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. TRENER;
Licenca velja na področju Republike Slovenije
Licenca velja na MEDNARODNEM področju
- NIVO 3
2./ Vsebinska pokritost posameznih licenc ZUTS
1. UČITELJ I.; Licenca velja le na področju Republike Slovenije
- NIVO 1
TEORIJA…......................22 ur
DELO NA SNEGU………36 ur
IZPITNI DAN……….……..8 ur
OBVEZNA PRAKSA……25 ur
skupaj
91 ur
UI je član ZUTS Slovenije preko OO s plačano letno članarino
UI je usposobljen za učenje osnov alpskega smučanja
UI je usposobljen za učenje osnov alpskega smučanja otrok
UI je imetnik Modre kartice pri SZS
UI je imetnik znamkice ZUTS/ sezonska licenca, ki jo vsako leto potrjuje
na predsezonskem seminarju OO
f) UI brez znamkice ZUTS nima pravice do učenja v aktualni sezoni in
do nove pridobitve znamkice
g) UI nima pravice do učenja v tujini razen pod mentorstvom domiciljne
Šole smučanja (koncesionarke na danem smučišču) oz. dogovorom s
katerim slednja prevzema celotno odgovornost za realizacijo
sodelovanja z imetnikom licence UI.
a)
b)
c)
d)
e)
2. UČITELJ II.; Licenca velja na področju Republike Slovenije
Licenca velja na MEDNARODNEM področju
TEORIJA…......................22 ur
DELO NA SNEGU………36 ur
IZPITNI DAN……….……..8 ur
OBVEZNA PRAKSA……25 ur
skupaj
91 ur
skupaj UI + U2 = 182 ur
- NIVO 1
UII je član ZUTS Slovenije preko OO s plačano letno članarino
UII je usposobljen za učenje celotnega programa alpskega smučanja
UII je usposobljen za učenje alpskega smučanja otrok
UII je imetnik Modre kartice pri SZS
UII je imetnik znamkice IVSI/ sezonska licenca, ki jo vsako leto potrjuje
na predsezonskem seminarju OO
m) UII brez znamkice IVSI nima pravice do učenja v aktualni sezoni in
do nove pridobitve znamkice IVSI
n) UII ima pravico do učenja v tujini (samo z veljavno znamkico IVSI), če le
to poteka pod mentorstvom domiciljne Šole smučanja ali druge šole, ki
je koncesionarka na danem smučišču.
h)
i)
j)
k)
l)
3. UČITELJ III.; Licenca velja na področju Republike Slovenije
Licenca velja na MEDNARODNEM področju
TEORIJA…......................40 ur
DELO NA SNEGU………75 ur
IZPITNI DAN……….……..6 ur
OBVEZNA PRAKSA……35 ur
skupaj
161 ur
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
- NIVO 2
skupaj I + II + III = 343 ur
UIII je član ZUTS Slovenije preko OO s plačano letno članarino
UIII je usposobljen za učenje celotnega programa alpskega smučanja
UIII je usposobljen za učenje osnov tekmovalnega alpskega smučanja
UIII je usposobljen za učenje alpskega smučanja otrok
UIII je imetnik Modre kartice pri SZS
UIII je imetnik znamkice IVSI ali ISIA*/ sezonske licence, ki jih vsako leto
potrjuje na predsezonskem
seminarju OO oz. seminarjih ISIA
UIII brez znamkice IVSI ali ISIA nima pravice do učenja v aktualni sezoni
in do nove pridobitve znamkice IVSI ali ISIA
UIII ima pravico do samostojnega učenja v tujini (samo z veljavno ISIA)
in v dogovoru z upravljalcem smučišča
UIII ima pravico do učenja v tujini (samo z veljavno znamkico IVSI ali
ISIA), če le to poteka pod mentorstvom domiciljne Šole smučanja ali
druge šole, ki je koncesionarka na danem smučišču.
UIII ima pravico do pridobitve statusa zas. šport. delavca na področju
Republike Slovenije
* UIII pridobi znamkico ISIA po uradnih kriterijih ZUTS Slovenije.