Sodobni izzivi godalne pedagogike

Comments

Transcription

Sodobni izzivi godalne pedagogike
ESTA Društvo učiteljev godalnih instrumentov Slovenije
http://esta-slovenia.ning.com/ [email protected]
4. kongres
učiteljev godalnih instrumentov
Festivalna dvorana Bled, 6.7.2013
Povzetek srečanja
prisotni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Drago Arko
Jernej Brence
Bojan Cvetrežnik
Maja Glavač
Kristian Kolman
Katjuša Majcenovič
Katja Marinič
Neža Piry
Vlado Repše
Vildana Repše
Franci Rizmal
Barbara Fritz Smolej
Urška Trček
Helena Zalaznik
Katja Novšak
Bojan Cvetrežnik, Prvo leto učenja in
poučevanja violine, 10.00 – 10.45
Po končanem študiju klasične glasbe se je Bojan Cv
spoznal s pisanim jazzom, raznoliko ljudsko glasbo,
improvizacijo in gledališčem. V tokratnem predavanju
pa bo predstavil naslednja ključna vsebinska vprašanja.
Meni namreč, da je navedeno odlična tema, podobno
kot otvoritvena partija pri šahu, izjemno pomembna za
vsakega pedagoga.
• Česa v prvem letu ne poučevati in kaj lahko poučujemo
že od samega začetka?
• Je tehnična postavitev mladega violinista resnično zelo
zahtevna?
• Poučevanje s pomočjo not ali brez?
• Redno nastopanje in skupinska igra od samega začetka?
• Kako objektivno ovrednotiti trenutno stanje osvojenega
znanja?
Bojan Cvetrežnik, Prvo leto učenja in
poučevanja violine, 10.00 – 10.45
•
•
•
•
•
Cv ‘‘bil sem sprejet na violo, ko še ni vedel kaj je viola, kaj je punticello…‘‘
Ura sestavljena iz miselno-emocionalnih procesov, s sproščenim zaključkom
Uro končati 5’ da se zaključi z sproščenim pogovorom z učencem
Na waldorfski šoli je poučeval skupinski pouk v 4. razredu 17x45’
Osvojiti pojem gugalnice odnos med kazalcem in mezincem, kamen na sredini-palec
–
–
–
•
Lok je gugalnica
Vloga mezinca pri drži violskega loka je izrazitejša kot pri violini - Kim Kashkashian
Ugotoviti kateri prst je v službi, kateri je na dopustu
Igranje brez mostička, sredinski podbradnik…
–
–
Violina kot plavalni bazen, vedno vodoravno, voda ne sme steči iz bazena, terminologija EADG struna
Ko vemo kje je bazen pošljemo v bazen prvega plavalca, kazalca damo ob rob bazena, kjer struna zapušča sedlo
•
Mnogo postavitvenih elementov se uspešneje naredi v skupini, skupina bo razumela, čredni nagon.
•
Isto gugalnica lok, nato pa lahko začnemo zvočit
–
–
–
–
–
–
–
Mehiški klobuk, navznot-navzven na ramo (gugalnica)
Pojasniti pojem kvadrata, podlaket-nadlaket-strune v najboljšem položaju
Igranje s celim lokom, ne v prvem letu učenja, dokler ni obvladovanja osnovnih načel naj se ne igra zunaj kvadrata na
sredini
Z uglaševanjem instrumenta ne čakati, za razvoj terminologij in slušne predstave, zgodaj uvajati, pojmi previsoko-prenizko,
najprej učitelj uglašuje, učenec ugiba, kombinacija učitelj-učenec, nazadnje uglašuje učenec sam.
Zgodnje uvajanje dvojemk, je lažje kot igrati samo po ravnini ene strune
Naučiti otroka pilotirati,prepeljati otroka iz Grčije v Estonije iz Danske v Avstrijo, letalo ki ima kriva krila ne more leteti, pred
vzletom dobiti dovoljenje za vzlet, oče mama, brat ali sestra, pomoč ogledalo
Vloga podlakti-nadlakti, turistični avtobus, odpirati-zapirati vrata, mali detache namesto kontrole letenja na koncu 1.
razreda.
Bojan Cvetrežnik, Prvo leto učenja in
poučevanja violine, 10.00 – 10.45
•
Repertoar,
–
•
Nastopanje
–
•
temelji na igranju brez not.
Če učenec igra veliko pesmic se zadeve ponotranjijo
Domača naloga
3x na teden po 20’, 2xna teden po 30’, vedno v vmesnem času jasna domača naloga ne zgolj ‘’moraš vaditi’’, kasneje redna
vadba, urnik vadbe.
objektivna evalvacija
–
•
vedno več ob vsaki priložnosti, v začetku z učiteljem ali zelo suverenim stabilnim starejšim učencem posebej zaradi ritma. Nato
dva učenca začetnika skupaj en melodijo drug spremljavo in kasneje kanon, kasneje dvoglasje.
Začetek
–
–
–
–
•
učitelj mora imeti sam dovolj repertoarja, najprej na praznih strunah, pomoč sodobne tehnologije, včasih so otroci igrali ob
starših. Izidor, možnosti aranžmaja, ki jih ima učenec kot vlogo pri pesmicah. Skladbice iz D-dura.
V bodočnosti natančno obdelati objektivno evalvacijo. Repertoar katerega javnega programa nekega letnika za avista, znati po
tednu, po enem mesecu… Kaj znaš zaigrati po enem tednu, po enem mesecu.
Vprašanja
–
–
–
–
–
–
–
VlR: kako je z branjem not, koliko so stari otroci?
7. let začetniki, waldorfska šola 4. razred 10.let, 1.-2.razred flavtica, ritem pri matematiki,m branje zapisa, uvajati sproti , počasi,
iz prakse kako se zapiše, najprej notne vrednosti s številkami prstov, ob koncu leta tudi branje not, vaje napisati sproti
VaR ali je cilj opismenjevanje? Skupinski pouk - kaj cesar uzakoni?
V notnem črtovju otroku ne razlagati abstraktne dogovore
Pomoč program: Piano Roll
NGL in privatni pouk ni ločen, znotraj pouka za violino
FR formalistične medpredmetne povezave v praktičnem pouku niso tako uspešne kot primeri iz prakse ki jih razvija Cv
Vildana Repše, Dodatno
izobraževanje učiteljev, 11.00 – 11.45
• Vildana Repše bo predstavila Program dodatnega izobraževanja
učiteljev, ki ga organizira Glasbeni atelje Tartini v štirih modulih z
naslednjimi cilji:
• nadgraditi strokovno izobrazbo udeležencev z znanji s področja
specialne didaktike in pedagoške prakse;
• spoznati širok repertoar učnega gradiva za učence glasbenih šol;
• omogočiti preizkušanje tako integriranega znanja v praktičnih
pedagoških situacijah.
• Program razvija splošne kompetence kot so poznavanje, razumevanje in
upoštevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev v skladu s
sodobnimi dognanji stroke ter kulturo družinskega življenja v sodobnem
času, usposabljanje učencev za učinkovito izbiranje in rabo učnih
strategij ter za učinkovito samostojno učenje, sposobnost jasne
artikulacije učne ure, skladno razporeditev na posamezne korake in
tempo dela, poznavanje dobrih praks za motiviranje učencev,
usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov
učencev ter oblikovanje povratnih informacij, sposobnost refleksije o
lastnem pedagoškem delu.
Vildana Repše, Dodatno
izobraževanje učiteljev, 11.00 – 11.45
• Gradivo bo kmalu na spletni strani
ESTA
Marianne Piketty, Francija, Moderna
Francoska mojstrska šola, 15.00 – 15.45
• Komaj sedemletna je Marianne Piketty debitirala kot
solistka na odru pariške Salle Pleyel. Pri dvanajstih se je
vpisala na pariški Conservatoire National Supérieur de
Musique, kjer je svoj talent potrdila s prvo nagrado v
kategorijah violina in komorna glasba. Študij je
nadaljevala na Julliardu v New Yorku, v razredu solistov
slavne profesorice Dorothy DeLay, ter na mojstrskih
tečajih Itzhaka Perlmana. Zmagala je mednarodnem
tekmovanju ‘Artists International’ in kot obetavna
debitantka nastopila v Carnegie Recital Hall.
• Po vrnitvi v Francijo je dobila prvo nagrado na
tekmovanju mladih solistov v Bordeauxu in nagrado
združenja SACEM. Za nadaljevanje njene kariere je bilo
ključnega pomena srečanje z Yehudijem Menuhinom, ki
jo je prosil, da pod njegovo dirigentsko palico zaigra
Brahmsov concerto in se kot solistka pridruži njegovi
fundaciji.
Marianne Piketty, Francija, Moderna
Francoska mojstrska šola, 15.00 – 15.45
•
Francosko-Belgijska šola
–
–
–
–
–
–
•
Telo
–
–
–
•
Pomen sproščenosti in ravnotežja, drevo, nezapeta zapestja,
Glasbeni jezik, govor na višjem nivoju
Postavitev, joga vaje
Tehnika
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
V F ni enovite metode, vplivi ruske, nemške in drugih šol
Kako izgraditi mladega učenca, osebni pogled skozi metode učiteljev različnih nacionalnosti, ruska učiteljica, ameriški učitej
Samozavedanje igranja
Ameriški pogled na igranje-vse je mogoče…
Evropski okus (Mozart na Dunaju…)
Večinoma uči starejše učence
Hoja med igranjem, nikoli ukočene drže…
Pri naprednejših učencih je potrebno urediti zelo osnovne elemente
Tonaliteta, harmonizacija, pridobivanje občutka za npr. D-dur…, 1., 4, 2, 5, lego…, menjava lege-pridobivanje lahkotnosti
prehoda, poznavanje različnih tipov menja lege, občutenje ritma
Vsi njeni učenci morajo 10’ vaditi menj.leg 1-2, 1-3..2-3…
Vibrato, ravnotežje prstov, hitri veliki sproščeni gibi za pridobivanje občutka sproščenosti, vedno vibrirati pod noto
Počasi-hitro-počasi
V ZDA vedno vadijo oscilacijo vib., občutiti zapestje (video)
Vedno občutiti padanje v gibu
Ritmizacija vibrata: osminke triole šestnajstinke…
Nato vaditi v tercah, kvintah, oktavah…
Lok
–
Desna roka: vaje preko igre za občutenje desne roke, vse mora biti prožno razen čvrstih prstov
Sodobni izzivi godalne pedagogike
Festivalna dvorana Bled, 17.00 – 17.45
Namen
Pereče teme današnjega časa:
• Pripravljenost na napovedane
spremembe glasbenega
izobraževanja.
• Zanimanje za godala med učenci v
glasbenih šolah.
• Sodobne metode poučevanja –
primeri dobre prakse.
• Razmislek o organizaciji ESTA.
Pripravljenost na napovedane
spremembe glasbenega izobraževanja.
• VR: ni še nobenih bistvenih sprememb, razen:
• Ministrstvo predstavilo predloge morebitnih sprememb - sestanek
ravnateljev na KGB LJ
• Pod vprašajem bo popoldanski dodatek, prevoz na delo
• Vsaka šola naj bi zaposlila odstotek manj učiteljev (mehka varianta
zmanjševanja z upokojevanjem)
• Priporoča se spremenjen normativ, praviloma 24 ur tedensko,
vsakemu učitelju dve uri več (vsak deseti učitelj izgubi delo)
• KM: Navkljub zanimanju učencev, glede na vpis, se ne da odpirati
novih delovnih mest
• VR: Pomembnost zagotovitve programa za celotna godala iz strani
ravnatelja
• Problem komorne igre in orkestra
Zanimanje za godala med učenci v
glasbenih šolah.
• Kako je z zastopanostjo godal, postopna rast
godal?
• VR, DA:Ustrezna regionalna zastopanost
• VR kdo opravi motivacijo predšolskih otrok?
Sodobne metode poučevanja – primeri
dobre prakse.
• DA: Ravnatelj mora biti zainteresiran za
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
učiteljev, vlagati v kader,
• VaR: dolžnost učitelja je da se en teden letno
izobražuje,
• DA: problem pisane zastopanosti poklicev v
javnem sektorju od natakarja do učitelja.
Razmislek o organizaciji ESTA.
• VaR Vzroki za nizko udeležbo?
• ViR Termin ni ugoden – julij, dopusti
• VaR Vprašanje vezanosti na določene dogodke, Festival
Bled.
• Potreba po zagotovitvi določenih sredstev za
samostojno izpeljavo med šolskim letom.
• FR problem dvojne miselnosti-mentalitete
• VaR problem izpostavitve učenca (strah pred…)
• DA ozaveščenost ravnateljev, njihovih pogledov in
vodje aktivov godal
• ViR Vzor EPTA.
Okroglo mizo je vodil in vsebino zapisal:
K.Kolman