IMATE TEŽAVE Z ZADRŽEVANJEM URINA ?

Comments

Transcription

IMATE TEŽAVE Z ZADRŽEVANJEM URINA ?
URINSKA
INKONTINENCA
V P R A Š A L NI K Z A O S E B E
Urinska inkontinenca oz. nehotno
uhajanje urina je nesposobnost
kontrole mokrenja, pri čemer voda
nekontrolirano uhaja po kapljicah ali
v celoti, tudi ko jo poskusimo zadržati.
IMATE TEŽAVE
Z
ZADRŽEVANJEM
URINA ?
☼ je pogosta in neprijetna nadloga ,
ki se pojavlja v vseh starostnih
obdobjih pri ♀ in ♂ ( obeh spolih )
PREVZGOJA MEHURJA
☼ naredite si neke vrste urnik obiskov
stranišča, tako možgani dobijo nadzor
nad praznjenjem sečnega mehurja
☼ spreminjanje urnika vam bo
pomagalo postopoma povečati
intervale med obiski stranišča, po več
tednih se ciklus lahko približa
normalnemu intervalu, ki je v razponu
približno 4 ur
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER
VELENJE
03 / 89 95 647, 628,575
Pripravila in oblikovala : Karmen Petek ,
mag. zdrav. nege
… DA VAM NE BI UŠLO. ..
V KAKŠNI MERI VAS
MOTI ?
Seštejte svoje točke !
1. pogosto urinirate ?
0
1
2
3
4
5
2. neprijetna močna nuja po uriniranju ?
0
1
2
3
4
5
3. nenadna močna nuja po uriniranju skoraj
brez ali povsem brez vnaprejšnjega svarila ?
0
1
2
3
4
5
Če ste moški dodajte svojemu rezultatu
še 2 točki.
REZULTAT:
KAJ PA ČE …. ?
☼ za obvladovanje inkontinence
urina so na voljo številni vpojni
izdelki kot so ščitniki, vložki in
spodnje perilo
4. nehotno uhajanje majhnih količin urina?
0
1
2
3
4
5
5. uriniranje ponoči ?
0
1
2
3
4
5
6. zbujanje ponoči, ker morate na vodo ?
0
1
2
3
4
5
7. neobvladljiva nenadna močna nuja po uriniranju?
0
1
2
3
4
5
8. uhajanje urina, povezano z močno nujo po
uriniranju ?
0
1
2
3
4
5
sploh ne
skoraj nič
nekoliko
kar precej
močno
zelo močno
0
1
2
3
4
5
Obkrožite tisto številko, ki najbolje opisuje,
koliko vas navedeni simptom moti.
Če je vaš seštevek 8 ali več, je možno,
da imate težave z uriniranjem zaradi
prekomerno aktivnega mehurja.
Pogovorite se o svojih simptomih s
svojim zdravnikom !
V P R A Š A LN IK Z A O S E BE S
TE Ž AVA M I Z
Z A DR Ž E VA N J E M U R INA
ZDRAVSTVENO VZGOJNI
CENTER VELENJE
03 / 89 95 647, 628,575