Xintex: Solvix

Comments

Transcription

Xintex: Solvix
ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
Solvix
SX
VARNO IN HITRO
VEČNAMENSKO TOPILO IN
ČISTILO
• Ne pušča mastnih madežev.
• Hitro, temeljito in varno razmasti in očisti.
• Varna uporaba na steklu, plastiki,
lakiranih površinah, aluminiju, gumi in
sintetičnih materialih.
• Izredno hitro izhlapi.
• Izjemno nizka poraba.
• Odstrani hitro in zanesljivo ostanke lepila,
kita, silikonske premaze, smole, oljne
madeže, antikorozijske zaščite in voske.
• Priporočamo uporabo pred lepljenjem in
tesnenjem.
SPLOŠNE INFORMACIJE
SOLVIX je zanesljivo in hitro večnamensko topilo za
maščobe, ne pušča mastnih madežev.
SOLVIX je 100 % alifatsko ogljikovodikovo topilo.
SOLVIX je varen za uporabo
na skoraj vseh materialih iz plastike in umetnih
mas, kakor tudi pri lakiranih površinah, vinilu in
steklu.
TEHNIČNI PODATKI IN PAKIRANJE
Izgled: tekočina.
Barva: brezbarven.
Tališče: < -20 °C
Vrelišče: 110°C - 190°C
Plamenišče: +23 °C
Vnetljivost: vnetljiv
Temperatura samovžiga: >200 °C
Parni tlak pri 20°C: 5 hPa
Relativna gostota pri 20°C: 0,731 - 0,801g/cm³
Topnost v vodi: netopen
Kinematična viskoznost pri 20°C: 0,8 mm2/s
Rok uporabe: 12 mesecev; hraniti v suhem in
hladnem prostoru - zaščititi pred zmrzaljo.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.
SAMO ZA INDUSTRIJSKO IN PROFESIONALNO
UPORABO!
NAVODILA IN UPORABA
• Odstranjevanje maščobe in čiščenje
mehanskih delov, motorjev, zavor, obes.
• Čiščenje orodja in ostale opreme v delavnici –
Solvix ne nažira sintetičnih materialov.
• Odstranjevanje ostankov lepila nalepk in
lepilnih trakov.
• Odstranjevanje starejših slojev maščobe pred
novim nanašanjem maziv (tečaji vrat). SOLVIX
ne nažira laka.
• Odstranjevanje okrasnih letev in letev proti
udarcem, brez poškodb.
• SOLVIX odstrani ostanke dvostranskega
lepilnega traku.
• Odstranjevanje slojev katrana, voska in smole,
tako s karoserije, kakor tudi z delov iz
umetnih mas.
• Odstranjevanje mastnih in oljnih madežev z
avtoprevlek (vedno najprej naredite test
barvne obstojnosti).
• Dokončevanje spojev na karoseriji, ki so
zatesnjeni s tesnilno maso.
• Čiščenje površine, na katero je nanesen
temeljni premaz ali barva pred nadaljnjim
lakiranjem (SOLVIX odstranjuje vosek in
silikon, vedno se uporabljata dve krpi).
• Odstranjevanje in čiščenje vseh površin pred
uporabo lepilnih in tesnilnih izdelkov.
PODATKI IZDELKA
Šifra
X204005
X204025
Naziv
SOLVIX
SOLVIX
Vsebina
5L
25l
Skupina
čiščenje, razmaščevanje
čiščenje, razmaščevanje
Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so
neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni.
Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti
primernost posameznega izdelka za predvideno
uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije
točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v
zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje
odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v
standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek.
Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki
nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in
napačno uporabo izdelka.
SLOVENIA