Življenjepis - Triglav Skladi

Comments

Transcription

Življenjepis - Triglav Skladi
mag. Igor Kušar, predsednik uprave družbe Triglav Skladi
Igor Kušar je magister ekonomskih znanosti. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani.
Skozi dolgoletno prakso si je nabral bogate izkušnje na področju podjetniških financ, finančnega
prestrukturiranja podjetij ter kapitalskih trgov. Svojo poklicno pot je začel leta 1978 v Centru za
proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju, kjer je delal na področju analiziranja deželnih
tveganj in raziskovanja trgov v deželah v razvoju. V instituciji, ki se je kasneje preimenovala v
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, je do leta 1991 vodil svetovalni oddelek za
pospeševanje direktnih tujih naložb v Slovenijo.
Leta 1991 se je zaposlil na Skladu Republike Slovenije za razvoj, ki se je kasneje preoblikovala
v Slovensko razvojno družbo (SRD). V njej je delal na številnih projektih prestrukturiranja in
prodaje podjetij, v okviru vodenja privatizacijskega sektorja pa je sodeloval pri izvedbi
projekta certifikatne privatizacije v Sloveniji.
Leta 1994 je ga je vlada imenovala za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. To
institucijo je vodil v obdobju uvajanja osnovnega zakonodajnega okvira in nadzornih postopkov
na trgu vrednostnih papirjev v Sloveniji.
Novembra 1997 je postal član uprave družbe Lek, kjer je bil zadolžen za finance. Septembra
1999 se je kot menedžer projektov na področju finančnega svetovanja podjetjem pridružil
kolektivu mednarodne svetovalne hiše Deloitte & Touche. Maja 2001 je prešel na Ministrstvo za
finance, in sicer na mesto državnega sekretarja za zakladništvo. Konec junija 2002 je bil
imenovan za direktorja Slovenske odškodninske družbe.
V začetku novembra 2004 je vstopil v Skupino Zavarovalnice Triglav. Najprej je deloval v
funkciji člana uprave Zavarovalnice Triglav, kjer je bil zadolžen za področje strateških naložb.
Kasneje je postal svetovalec uprave Triglav Skladov, družbe za upravljanje, od februarja
2010 pa na Triglav Skladih opravlja funkcijo predsednika uprave.

Similar documents