Urnik 3. modula

Comments

Transcription

Urnik 3. modula
Finančno prestrukturiranje in ocenjevanje bonitete
poslovnih partnerjev
24. september
2015
TEMA
CILJI
IZVAJALEC
09:00 - 10:45
Bonitete:
Metodologija
določanja
kreditnega limita,
kreditne marže
(generični primer
v Bonitetah)
Udeleženci se seznanijo z:
Matej Francetič
in Robert Petrič
10:45 – 11:00
Odmor za kavo
11:00 – 12:30
Finančno
prestrukturiranje
– osnove in
primer iz prakse
12:30 - 13:15
Odmor za kosilo
13:15 - 15:15
Prestrukturiranje
na primeru
Tosame
15:15 - 15:30
Odmor za kavo
15:30 - 17:00
Ukrepi pri
prestrukturiranju
podjetij – primer
iz prakse (Fructal
in Mercator)
 namenom kreditnega
limita in marže,
 pristopi k modeliranju,
 verjetnostjo neplačila in
 targetingom.
Udeleženci se seznanijo z:
Gost iz prakse
 primer finančnega
prestrukturiranja iz
prakse 1
Udeleženci se seznanijo s:
 primer finančnega
prestrukturiranja iz
prakse 2
Udeleženci se seznanijo z:
 primer finančnega
prestrukturiranja iz
prakse 3 in 4
mag. Žiga
Hieng, član
uprave Salusa
Drago Kavšek,
član uprave
Mercatorja