Mid Am za dame - Golfportal.info

Comments

Transcription

Mid Am za dame - Golfportal.info
Golf zveza Slovenije
Golf Association of Slovenia
Stran: 1
TEKMOVANJA GZS 2014
MID_AMATERSKO EKIPNO (KLUBSKE IN NEFORMALNE EKIPE)
in
INDIVIDUALNO POKALNO 2014
ZA DAME
Razpis za tekmovanje
1. PRAVILA IN POGOJI
Glej:
1.1 Splošni pogoji tekmovanj 2014
1.2 Tekmovalni pogoji in lokalna pravila GZS 2014
1.3 Vodja tekmovanja je MARJAN BABIČ.
1.4 Za posamezno tekmovanje bo določena tekmovalna komisija in licenciran sodnik GZS.
2. OBLIKA TEKMOVANJA
2.1 Stableford – brez upoštevanja HCP (bruto točke) za skupni rezultat ekipe in skupni rezultat
posameznice;
2.2 Rdeča udarjališča; Na vseh posameznih tekmah bo postopni start s 1. in 10. luknje med
dopoldanskim in popoldanskim moškim terminom, predvidoma od 13:00 naprej;
2.3 Posamezno tekmovanje velja za spremembo HCP ob upoštevanju HCP igralke;
2.4 Pokalno tekmovanje je organizirano za klubske in neformalne ekipe ter posameznice.
Definicija klubske/neformalne ekipe:
Ekipe predstavljajo igralke klubov in članice neformalnih združenj.
Ekipe se lahko prosto oblikujejo, vendar morajo pred pričetkom tekmovanja ( 28. 3. 2013) o tem
pisno
obvestiti
vodstvo
tekmovanja
([email protected]
in
[email protected] ), z navedbo imena ekipe, kapetanke ekipe ter posredovati seznam
prijavljenih igralk za ekipo. Glej točko 5.1 iz tega razpisa!
Vsaka ekipa določi kapetanko ekipe. Tekmovalkam šteje rezultat tudi za posamično razvrstitev. V
kolikor na tekmovanju nastopajo manj kot 4 tekmovalke prijavljene ekipe, ekipa ne dobi točk,
tekmovalki pa se rezultat šteje za posamično razvrstitev.
PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE
Golf zveza Slovenije
Golf Association of Slovenia
Stran: 2
TEKMOVANJA GZS 2014
2.5 Ekipni rezultat
Za ekipni rezultat velja seštevek štirih (4) najboljših rezultatov (stableford točke), ki so jih dosegle
posamezne ekipe na tekmi v bruto in neto kategoriji. Na osnovi seštevka rezultatov (stableford
točk), se na posamezni tekmi razvrsti ekipe. V primeru enakega rezultata dveh ali več ekip na
posamezni tekmi pride do delitve mest.
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2014 točka 9.
2.6 Rezultati posameznih tekmovalk
Rezultate posameznih tekmovalk se točkuje na podlagi doseženega mesta
(stableford točke bruto in neto).
3. TERMINI POSAMEZNIH TEKEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
25. april - Diners
16. maj – Livada, Moravske Toplice*
30. maj - Arboretum
20. junij – Mokrice
27. junij - Otočec
29. avgust - Bled
Finale: 20. – 21. september – Ptuj**
* Od 16. do 18. maja bo na Livadi v Moravskih Toplicah potekalo tudi Slovensko mednarodno
Mid_AM prvenstvo za moške in ženske.
** Na finalno tekmovanje se uvrstijo prve štriri ekipe glede na rezultate dosežene v šestih krogih
pokalnega tekmovanja za mid amaterke iz tega razpisa.
Oblika tekmovanja na finalu: match play (1 x fourball, 1x foursome, 2 x single; vsaka ekipa ob
prijavi lahko navede dve rezervi). Prijava za finale mora biti oddana pred 29. 8. 2014.
V primeru, da pogoji za match play ne bodo izpolnjeni, se finale odigra po točkovnem sistemu
mid am pokalnega tekmovanja.
PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE
Golf zveza Slovenije
Golf Association of Slovenia
Stran: 3
TEKMOVANJA GZS 2014
4. PRAVICA NASTOPA IN OMEJITVE
Glej SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJ 2014
Omejitve:
Točka 4. Splošni pogoji tekmovanj 2014 - se ne upošteva.
Vse amaterke (ženske- letnik 1984 in nižji), ki so aktivne članice golf klubov GZS, z omejitvijo EGA
hendikep na 36,0.
Izjeme za ekipno tekmovanje:
- Vsaka ekipa lahko prijavi 1 tekmovalko z višjim hendikepom od prej navedenega.
- Vsaka ekipa lahko prijavi do 2 tekmovalki, ki ob prijavi ne izpolnjujeta starostne omejitve za
MID-amaterke. V tem primeru je lahko članica ekipe tekmovalka letnik 1989 in nižji.
5. PRIJAVA
5.1 Ekipe: kapetanke ekip prijavijo za posamezno tekmovanje igralke iz liste prijavljenih članic
ekipe. V koledarskem letu prijavljene ekipe ni mogoče spreminjati (število prijavljenih igralk je
omejeno na 10; v kolikor je v klubu ali združenju zainteresiranih več igralk, se lahko prijavi še
drugo ekipo).
5.2 Rok prijav za klubske in neformalne ekipe je do petka, 28. marca 2014.
Klubske in neformalne ekipe plačajo enkratno prijavnino v višini 73,77 EUR + 22 % DDV – skupaj
90 EUR za 7 tekmovanj. Prijavnino je potrebno nakazati na TTR 30000-0011018072 pri SBERBANK
D.D., model 00 sklic 1100 – MID_AM DAME 2014. Ob prijavi je potrebno poslati potrdilo o plačilu
prijavnine. Prijavnina ne vključuje štartnine in green-feejev.
Prijavo je potrebno poslati na priloženem obrazcu na e-mail: [email protected]
ali po faxu na 01 430 32 01.
5.3 Rok za prijavo na posamezno tekmovanje je do 12:00 ure zadnji ponedeljek pred
posameznim kolom, (razpis na www.golfportal.info), na e-poštni naslov vodnje tekmovanja:
[email protected]
PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE
Golf zveza Slovenije
Golf Association of Slovenia
Stran: 4
TEKMOVANJA GZS 2014
6. ODJAVA
Glej – Redni razpis za posamezno kolo.
7. REGISTRACIJA
Glej – Splošni pogoji tekmovanj 2014 točka 7.
8. STROŠKI POSAMEZNEGA KOLA
Vsaka igralka poravna pred posameznim kolom 50 Eur na recepciji posameznega igrišča od tega
je 35 Eur igralna karta, 5 Eur štartnina in 10 Eur malica in kosilo (v enakem razmerju kot pri
moških; znižana cena je znak splošne podpore novi ligi). Velja za vsa igrišča, na katerih potekajo
pokalna tekmovanja GZS Mid Am za dame.
9. PRIZNANJA
A) Za končno uvrstitev posamezno v bruto in neto kategoriji (prvih 6 kol) se podelijo nagrade za
skupne zmagovalke na Zaključni prireditvi GZS ob koncu sezone.
B) Finale tekmovanja (Ptuj) šteje izključno za ekipno tekmovanje. Zmagovalna ekipa (v bruto in
neto kategoriji) prejme prehodni pokal Ekipnega Mid_amaterske prvakinje Slovenije 2014. Prve
tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo kolajne.
PARTNERJI GOLF ZVEZE SLOVENJE