PRIJAVNICA - HIŠA OTROK FRANČIŠKA SEDEJA

Comments

Transcription

PRIJAVNICA - HIŠA OTROK FRANČIŠKA SEDEJA
Sedejeva ulica 2
5000 Nova Gorica
Tel: 05 33 33 085
[email protected]
trr: IBAN SI56 2450 0901 1120 814 pri Raiffeisen Banka d.d.
PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK OTROKA:
SPOL:
M
Ž
EMŠO:
NASLOV (ul., št, pošta):
OBČINA BIVALIŠČA:
OTROKOVE POSEBNOSTI:
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA:
OZNAČI:
mama
oče
skrbnik/ca
NASLOV (v kolikor se razlikuje od otrokovega):
ELEKTRONSKI NASLOV :
TELEFONSKA ŠTEVILKA:
MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:
OTROKA ŽELIM VPISATI:
mesec
VARSTVO POTREBUJEM:
od
leto
ure,
do
ure (do 9 ur)
DATUM IN KRAJ:
PODPIS VLAGATELJA:
Izpolni hiša otrok
datum prejema
prejel
opombe
Obrazec je namenjen evidentiranju vašega zanimanja za vpis otroka v hišo otrok. Vabimo vas, da
prijavnico izpolnite in lastnoročno podpišete, ter nam jo vrnete osebno v času uradnih ur ali po
pošti na naslov Hiša otrok Frančiška Sedeja, Sedejeva ulica 2, 5000 Nova Gorica. O nadaljnjih
postopkih vas bomo obvestili na naveden kontaktni naslov ali telefonsko številko.

Similar documents