Obrazec

Comments

Transcription

Obrazec
JAVNO PODJETJE KENOG d.o.o.
Sedejeva 7
5000 NOVA GORICA
Tel.: 05/330 8400
E-pošta: [email protected]
www.kenog.si
Soglasje za direktno bremenitev SEPA
Referenčna oznaka soglasja:
(izpolni KENOG d.o.o.)
Vzpostavitev
Sprememba
Ukinitev
S podpisom tega soglasja pooblaščate (A) JP KENOG d.o.o., da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega
računa in (B) vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje JP KENOG d.o.o.. Vaše pravice obsegajo
tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev.
Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku 8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen plačilni račun. Prosimo izpolnite polja označena z *
Dolžnik
(*obvezni podatki)
*Ime
*Priimek
*Naslov
*Poštna št. in kraj
*Davčna številka
Elektronski naslov
Plačnik
(Izpolni le, če dolžnik ni plačnik)
*Ime
*Priimek
*Naslov
*Poštna št. in kraj
*Davčna številka
Elektronski naslov
Telefon
*Bančni račun dolžnika
*Telefon
*Bančni račun dolžnika
SI 56
SI 56
(identifikacijska oznaka dolžnika-izpolni JP KENOG d.o.o.)
(identifikacijska oznaka dolžnika-izpolni JP KENOG d.o.o)
Prejemnik plačila:
Identifikacijska oznaka prejemnika plačila:
Ulica/sedež:
Poštna št. in kraj:
Javno podjetje KENOG d.o.o.
SI58ZZZ71747761
Sedejeva 7
5000 NOVA GORICA
Obveščanje plačnika: Račun za ogrevanje se smatra kot obvestilo o direktni obremenitvi SEPA. Rok plačila je 28. v mesecu.
Datum podpisa soglasja
Podpis dolžnika
Podpis plačnika
Datum prejema , podpis odgovornega delavca in žig (Izpolni JP KENOG d.o.o.)
Opomba: Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v spošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku

Similar documents