PRIJAVNICA MYOFASCIAL TRIGGER POINT

Comments

Transcription

PRIJAVNICA MYOFASCIAL TRIGGER POINT
PRIJAVNICA
na izobraževanje/izpopolnjevanje
MYOFASCIAL TRIGGER POINT THERAPY – Module 2
PODATKI O ORGANIZATORJU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Zavod (polni naslov):
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA, Bogatajeva
ulica 15, 1215 Medvode
Naslov izobraževanja / izpopolnjevanja:
MYOFASCIAL TRIGGER POINT THERAPY – Module 2
(Terapija miofascialnih vzdražnih točk – Modul 2)
Kraj in datum izobraževanja /
izpopolnjevanja:
08. april – 12. april 2015
Dom dva Topola, Levstikova 1, Izola
Predavatelj/i:
Seminar vodita Heidi Tanno, mednarodna učiteljica;
Barbara Purkart mag., dipl. ft; terapevtka OMMT
asistentka
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Sreda, 08. april 2015
Četrtek, 09. april 2015
08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
9.00 - 10.30
Teorija motorične ploščice in
09.00 - 10.30 Ponovitev metode šestih
utesnitve
korakov
10.30 – 10.45 Čas za kavo
– Klinično razmišljanje
10.45 - 12.00
Preiskava in obravnava kolčnih in
10.30 - 10.45 Čas za kavo
stegenskih mišic
10.45 – 12.00 Temporomandibularni sklep
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 – 14.30 Nadaljevanje
13.00 - 14.30 Preiskava in obravnava
14.30 - 14.45
Čas za čaj
mastikatornih mišic in mišic
14.45 - 17.00
Testi in vaje za mobilizacijo
glave
živčevja
14.30 – 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Nadaljevanje
Petek, 10. april 2015
09.00 - 10.30 Učinki manualne obravnave
MTPT, 1. del
10.30 – 11.45 Čas za kavo
11.45 – 12.00 Preiskava in obravnava
mišic kolena in gležnja
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 14.30 Nadaljevanje
14.30 – 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Testi in vaje za mobilizacijo
živčevja
Sobota, 11. april 2015
09.00 - 10.30 Učinki manualne obravnave MTPT,
2. del
10.30 – 11.45 Čas za kavo
11.45 – 12.00 Preiskava in obravnava
miofascialnih tirgger točk stopala,
roke in mišic prstov
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 14.30 Nadaljevanje
14.30 – 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Testi in vaje za mobilizacijo
živčevja
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Nedelja, 21. april 2015
09.00 - 10.30 Kronična mišična bolečina
10.30 – 11.00 Čas za kavo
11.00 – 12.00 Preiskava in obravnava
misofascialnih trigger točk mišic
podlahti in nadlahti
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 14.30 Nadaljevanje
14.30 - 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Izpiti, evalvacija in
zaključek seminarja.
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
PRIJAVNICA: TRIGGER TOČKE – MODUL II.
PODATKI O PLAČNIKU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Plačnik: Zavod/Organizacija/Fizična
oseba (polni naslov):
Kontaktna oseba:
Telefon/GSM:
E – pošta:
Zavezanec za DDV: DA NE
Davčna številka:
Udeleženec
izobraževanja/izpopolnjevanja:
Kontaktni podatki udeleženca
(e-pošta, GSM):
PLAČILO KOTIZACIJE:
Kotizacija plačana do 27.02.2015 znaša 597,00 EUR z vključenim DDV-jem; po tem datumu pa
687,00 EUR z vključenim DDV-jem.
Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).
S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za
napačne ali nepopolne podatke in se zavezujem, da bom poravnal kotizacijo. Organizatorju dovoljujem, da
moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in me tudi v prihodnosti obvešča o svoji ponudbi.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti ([email protected])ali navadni pošti
(Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode). Prijavnica velja kot naročilnica.
Opomba:
V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 27.02.2015 in ne najdete zamenjave, zadrži organizator 100,00 EUR, po
27.02.2015 200,00 EUR, en teden ali manj pred začetkom seminarja pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva
višja sila (npr. bolezen) le-to izkažete z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo
vračamo, zmanjšano za manipulativne stroške v višini 50,00 EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe terminov in kraja!
Datum:
Priimek in ime odgovorne osebe ter podpis (žig):
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]