elektronik.si 24

Comments

Transcription

elektronik.si 24
Cena:0,00 €
Revija o elektroniki in računalništvu
ISSN 1855-6868
elektronik.si 24
Marec 2014
BPSK transverter za 3405MHz
Enostaven RF generator do 4,4GHz
Zgodba enega napajalnika
V iskanju AVR tartufov I
Foto-strip
Društvo elektronikov Slovenije
www.elektronik.si
Društvo in aktivnosti
Društvo elektronikov Slovenije
Poljanska cesta 20/a, 1000 Ljubljana
Web: www.drustvo-elektronikov.si
Matična številka:4014987
Davčna številka: SI96410540
TRR:03171-1000914013 pri SKB d.d.
Kaj se je dogajalo oziroma se še bo ?
Na vrsti je volilna skupščina društva. Upam, da se je udeležimo v čim
večjem številu. Skupščina bo v soboto, 22.3.2014, v prostorih FE v Ljubljani na Tržaški cesti 25.
Društvo je v preteklem času organiziralo tečaj za radioamaterje. Nič posebnega, če bi tečaj ne bil organiziram kot webinar. V Sloveniji je to
prvič, da se tovrstni tečaj organizira v tej obliki. Na ta način smo tečaj
približali ljudem do te mere, da so lahko spremljali vsebine kar od doma.
Odziv je bil res lep. Vsak dan smo imeli od 50 do 85 poslušalcev. Nekatere je tematika zanimala, drugi so pa samo firbec pasli. Predvsem
prve dni je bilo slednjih veliko. Celotno dogajanje je trajalo praktično
tri tedne. Prva dva tedna so bila »srečanja« vsak delovni dan po 20. uri
zvečer. Predvidoma naj bi trajala po uro in pol (dve šolski uri), a so se v
resnici podaljšala tudi preko polnoči. Preostali teden je bilo en dan obnavljanje znanja, da bi ob koncu tedna zainteresirani opravili izpit. Rezultat
je znan. 24 prijavljenih in 23 novih imetnikov radioamaterskih licenc.
Diplome za opravljen izpit bodo seveda dobili na skupščini.
Ne glede na vse je tečaj vzbudil veliko zanimanje za tovrstno dejavnost.
Prav zato društvo načrtuje še nekaj dejavnosti v tej smeri. Ena od teh bo
organiziran izpit za zamudnike, druga pa gradnja nekaj radijskih postaj.
elektronik.si
Urednik
◊ Revija o elektroniki in računalništvu
je občasnik Društva elektronikov Slovenije.
◊ Glavni in odgovorni urednik:
Darko Volk
◊ Lektorji:
Darko Kenda
Matjaž Vidmar lektorira le svoje članke
◊ Uredniški odbor: moderatorski team
foruma www.elektronik.si
◊ Slika na naslovnici: Darko Volk
◊ Revija je v elektronski obliki, praviloma v pdf formatu. Sestavni deli revije so lahko tudi druge datoteke, ki
predstavljajo izvorno kodo programske
opreme objavljene v reviji.
◊ Vsi sestavni deli revije so zapakirani
v ZIP ali RAR format.
◊ Revija objavljena na internetu je dostopna vsem uporabnikom www.elektronik.si, ki je javni forum. Cena revije
je 0 eur.
◊ Avtorstvo člankov objavljenih v tej
reviji je izključna last avtorjev.
◊ Revija si ne jemlje nikakršne pravice
glede objavljanja člankov v drugih medijih, če je le naveden vir in avtor.
Kazalo po reviji
BPSK transverter za 3405MHz
dr Matjaž Vidmar
S53MV
Radio
Enostaven RF generator do 4,4GHz
Bojan Naglič
S53DZ
Zgodba enega napajalnika
Darko Volk
VolkD
V iskanju AVR tartufov I
Josip Štivić
Prevod: Bilas Davor
Darko Volk
Foto-strip
Darko Volk
RF
Napajalniki
InTheStillOfTheNight
Forest70
VolkD
VolkD
AVR
AVR
AVR
Tiskana vezja
◊ Izdelava projektov objavljenih v reviji je dovoljena zgolj za lastno uporabo. Za izdelavo v komercialne namene
je potrebno pisno soglasje avtorjev.
◊ Uredniški odbor ne odgovarja za
morebitno škodo nastalo pri in zaradi
izdelave v reviji objavljenih projektov
oziroma zaradi nestrokovne uporabe
le teh.
ISSN 1855-6868
elektronik Marec 2014 / 24
2
Tu bo tekst za karkoli
Nad tem oknom p bo 3D slika
elektronik Marec 2014 / 24
3