Prevzemi - Total TV

Comments

Transcription

Prevzemi - Total TV
P
PO
ON
NU
UD
DB
BA
A SS C
CEEN
NIIK
KO
OM
M
UPORABNIŠKA OPREMA
Tip uporabniške opreme
Osnovni satelitski SD sprejemnik
Osnovni satelitski SD sprejemnik
s celotno satelitsko opremo
(antena, LNB monoblock single)
Dodatni satelitski SD sprejemnik
+ LNB monoblock twin ali quad
(Total TV DOM)
Osnovni satelitski SD sprejemnik
+ dodatni satelitski SD
sprejemnik s celotno satelitsko
opremo (antena, LNB
monoblock twin ali quad) (Total
TV DOM)
Osnovni satelitski HD DVB-T
sprejemnik
Osnovni satelitski HD DVB-T
sprejemnik s celotno satelitsko
opremo (antena, LNB
monoblock single)
Osnovni satelitski HD DVB-T
sprejemnik z obdržanjem
obstoječega SD sprejemnika kot
dodatnega + LNB monoblock
twin ali quad (Total TV DOM)
Osnovni satelitski HD DVB-T
sprejemnik + dodatni satelitski
SD sprejemnik s celotno
satelitsko opremo (antena, LNB
monoblock twin ali quad) (Total
TV DOM)
Osnovni satelitski HD DVR
sprejemnik
Osnovni satelitski HD DVR
sprejemnik s celotno satelitsko
opremo (antena, LNB
monoblock twin)
Osnovni satelitski HD DVR
sprejemnik z obdržanjem
obstoječega SD sprejemnika kot
dodatnega + LNB monoblock
quad (Total TV DOM)
Osnovni satelitski HD DVR
sprejemnik + dodatni satelitski
SD sprejemnik s celotno
satelitsko opremo (antena, LNB
monoblock quad) (Total TV
DOM)
0 EUR
Možnost
uporabe
opreme, cena
mesečne
najemnine
0 EUR
0 EUR
0 EUR
110 EUR
80 EUR
0 EUR
4 EUR
ne obstaja
65 EUR
0 EUR
0 EUR – osnovni
SD,
4 EUR – vsak
dodatni SD
ne obstaja za dodatne
satelitske sprejemnike
120 EUR
25 EUR
5 EUR
ne obstaja
50 EUR
25 EUR
5 EUR
ne obstaja
80 EUR
25 EUR
5 EUR – osnovni
HD,
4 EUR – dodatni
SD
ne obstaja
65 EUR
25 EUR
5 EUR – osnovni
HD,
4 EUR – vsak
dodatni SD
ne obstaja
120 EUR
45 EUR
7 EUR
ne obstaja
65 EUR
45 EUR
7 EUR
ne obstaja
80 EUR
45 EUR
7 EUR – osnovni
HD DVR,
4 EUR –dodatni
SD
ne obstaja
65 EUR
45 EUR
7 EUR – osnovni
HD DVR,
4 EUR – vsak
dodatni SD
ne obstaja
120 EUR
Priključnina za
možnost
uporabe
opreme
Možnost nakupa
opreme
Priporočena
cena
namestitve
opreme*
80 EUR
50 EUR
*Vsa dodatna dela ter dodatne potne stroške, ki niso navedeni v predmetnem dokumentu, uporabnik plača
pooblaščenemu pogodbenemu posredniku dodatno po lastnem ceniku.
Preklopite na digitalni signal!
Po vsem svetu je že dalj časa standard gledanje TV programa v najboljši kvaliteti slike in zvoka.
Total TV omogoča, da uživate v velikem številu najzanimivejših tujih kanalov in domačih zemeljskih DVB-T
kanalih, ob kristalno jasni sliki, izjemnem tonu in elektronskem programskem TV vodiču (EPG).
Lahko se odločite tudi za gledanje kanalov v HD kvaliteti z DVR – digitalnim video snemalnikom. Tako boste
poleg kvalitetne slike imeli možnost upravljanja svoje televizije, s snemanjem in gledanjem hkrati,
nadaljevanjem kjer ste ustavili in se vrnili na trenutek, ki ste ga izpustili.
TIPI SATELITSKIH SPREJEMNIKOV



SD – Standard Definition – Digitalni satelitski sprejemnik standardne razločljivosti (720x576).
HD DVB-T – High Definition – Digitalni satelitski sprejemnik visoke razločljivosti. Digitalni satelitski
sprejemnik z možnostjo predvajanja TV in radijskih kanalov kompresiranih v MPEG-2 ali MPEG-4
standardu kodiranja. Poleg možnosti sprejema DVB-S/S2 satelitskega signala, ima ta digitalni satelitski
sprejemnik še dodatni DVB-T sprejemnik, tako da ima možnost prikazovanja tudi DVB-T FTA kanalov
(digitalni zemeljski kanali). Prav tako ima možnost prikazovanja elektronskega programskega vodiča do 7
dni vnaprej. Od vhodnih konektorjev so na voljo antenski priključek za satelitsko in zemeljsko anteno, od
izhodnih pa 2 x Scart, Kompozitni, Komponentni, HDMI in S/PDIF. Možnost predvajanja HD in SD
kanalov s podprtimi razločljivostmi slike 576i, 576p, 720p, 1080i.
HD DVR – High Definition Digital Video Recorder – Digitalni satelitski sprejemnik visoke razločljivosti z
digitalnim video snemalnikom. Gre za digitalni sprejemnik najvišjega razreda iz naše ponudbe saj ima
vse karakteristike kot predhodni sprejemnik, razen možnosti DVB-T sprejema. Poleg tega ima dva TV
sprejemnika (tunerja), tako da istočasno omogoča spremljanje in snemanje dveh različnih kanalov ali
istočasno snemanje dveh različnih kanalov. Zahvaljujoč vgrajenemu 320 GB trdemu disku, omogoča
snemanje približno 60 ur SD kanalov ali 30 ur HD kanalov. Sprejemnik omogoča tudi funkcije kot so
pavziranje žive slike (pause LIVE TV), previjanje nazaj (review LIVE TV). Od vhodnih konektorjev so na
voljo antenski satelitski, od izhodnih pa 2 x Scart, Kompozitni, Komponentni, HDMI in S/PDIF. Podpira
VOD (video na zahtevo) in PPV storitve.
Uporabnik Total TV storitev ob vsakem satelitskem sprejemniku v katerikoli izmed možnosti uporabe, prejme
v uporabo satelitsko kartico v času trajanja Pogodbe o sklepanju uporabniškega razmerja. Uporabniška
oprema v možnosti uporabe, kot tudi satelitska kartica v katerikoli možnosti ostane v trajni lasti Total TV
d.o.o. ter se po izteku ali prekinitvi Uporabniške pogodbe vrne Total TV d.o.o. v skladu s Splošnimi pogoji.
Satelitska kartica se vrne tudi na zahtevo Total TV d.o.o. Možnost uporabe uporabniške opreme je mogoča le
ob vezavi za 24 mesecev.
Nadomestilo za možnost nakupa opreme vključuje vrednost in dostavo satelitske opreme.
Namestitev uporabniške opreme opravi pooblaščeni pogodbeni posrednik Total TV d.o.o., ki zaračuna
priporočeno ceno namestitve v svojem imenu in za svoj račun. Cena namestitve v možnosti Total TV DOM je
nespremenjena ne glede na število dodatnih satelitskih sprejemnikov.
T O T AL T V DO M
Total TV DOM omogoča istočasno spremljanje različnih kanalov na več TV sprejemnikih – do skupaj 4,
oziroma v primeru uporabe HD DVR sprejemnika, se število TV sprejemnikov omeji na 3. Za vsak TV
sprejemnik je potrebna namestitev satelitskega sprejemnika (1 osnovni ter do 3, oziroma 2 dodatna). Samo
ob plačilu mesečnega najema za vsak dodatni sprejemnik, je mogoče na vsakem dodatnem satelitskem
sprejemniku spremljati programski paket, ki je izbran na osnovnem satelitskem sprejemniku. Možnost Total
TV DOM omogoča uporabo samo enega HD DVB-T ali HD DVR satelitskega sprejemnika in sicer kot
osnovnega sprejemnika.
PROGRAMSKI PAKETI
Paket
Seznam kanalov po paketih
TOTAL TV 1
Slovenija 1, Slovenija 2, POP
TV, Kanal A, TV 3, TV Pika, Info
TV, Golica TV, Discovery,
National Geographic, History
Channel, Viasat History, Viasat
Explorer, Viasat Nature, Animal
Planet, DoQ, Fox Life, Fox
Crime, Discovery ID, Zone
Reality,
Zone
Romantica,
Hallmark, TV 1000, AXN, Sci-Fi,
BBC Entertainment, Discovery
Travel
&
Living,
E!
Entertainment, Fashion TV SEE,
Sport Klub SLO, Sport Klub +,
Golf Klub, Eurosport, Eurosport
2 BL, ESPN America, Motors TV,
Fishing & Hunting, Čarli TV,
MTV Adria, Pink Music, Top
Music,
Metropolis,
Disney,
Disney XD, Kanal D, Top Shop
TOTAL TV 1 + Enter, SOS,
Kopernikus, Palma Plus,
Spectrum, B92 Info, RTV Atlas
HBO, HBO Comedy
Kombinacija paketa TOTAL TV
1 + HBO + Club X
Kombinacija paketa TOTAL TV
2 + HBO + Club X
Kombinacija paketa MAX 1 +
HD
Kombinacija paketa MAX 2 +
HD
Pink Plus, Pink Extra, Pink Folk
Cinemax, Cinemax 2
Hustler TV, Free-X TV, Free-X
TV 2, X Dream
Eurosport HD, Eurosport 2 HD,
National Geographic HD
TOTAL TV 2
HBO
MAX 1
MAX 2
MAX 1 + HD
MAX 2 + HD
PINK MUSIC
CINEMAX
CLUB X
HD
Cena mesečne naročnine za
pakete, osnovni satelitski
sprejemnik
Možnost
Posamezna
kombinacije
cena
paketov
15,9 EUR
Cena mesečne
naročnine za
pakete,
dodatni
satelitski
sprejemnik
15,9 EUR
0 EUR
17,9 EUR
17,9 EUR
7,9 EUR
6 EUR
24,9 EUR
24,9 EUR
26,9 EUR
26,9 EUR
27,9 EUR
27,9 EUR
29,9 EUR
29,9 EUR
Izbira
posamičnega
paketa ni
možna. Paket je
na voljo samo v
kombinaciji.
6 EUR
4 EUR
3 EUR
3 EUR
ne obstaja
V primeru, ko se uporabnik odloči za uporabo večih paketov istočasno, se cena določi s seštevanjem cen
paketov v kombinaciji.
MOŽNOSTI PLAČILA
Mesečna naročnina (postpaid) – plačilo vseh obveznosti se izvaja mesečno v skladu s Splošnimi pogoji.
Predplačilo (prepaid) – plačilo vseh obveznosti se izvaja vnaprej za 3, 6 ali 12 mesecev. Uporabnik, ki je od
otal TV d.o.o. prejel brezplačno v uporabo opremo, nima te možnosti. Možni pre-paid paketi so: Total TV 1,
Total TV 2, Max 1, Max 2, Max 1 + Cinemax, Max 2 + Cinemax, Max 1 + Pink Music, Max 2 + Pink Music,
Max 1 + Cinemax + Pink Music, Max 2 + Cinemax + Pink Music, Total TV 1 + Club X, Total TV 2 + Club X.
Opomba:
Uporabnik, ki je od Total TV d.o.o. prejel v uporabo satelitski sprejemnik ali satelitski sprejemnik s celotno
satelitsko opremo ni upravičen do uporabe možnosti predplačila.
OSTALA NADOMESTILA
Nadomestilo za začetno aktivacijo satelitske kartice znaša 30 EUR.
Nadomestilo za novo satelitsko kartico (v primeru izgube ali kraje kartice) znaša 20 EUR.
Nadomestilo za vnovični vklop po izklopu znaša 12 EUR.
POSEBNE UGODNOSTI
V kolikor postanete naš uporabnik HD DVB-T sprejemnika, imate možnost poleg ponujenih
paketov iz naše bogate ponudbe spremljati tudi vse prosto dostopne digitalne zemeljske
kanale.
Ne glede na to kateri paket izberete, imate kot uporabnik Total TV možnost spremljanja do 200
prosto dostopnih FTA TV in radio kanalov s satelitov W2, Hot Bird ali Astra po lastni izbiri. V
primeru uporabe HD paketa, lahko prosto dostopne kanale spremljate s satelitov W2 in Hot Bird. V primeru,
ko uporabnik želi spremljati prosto dostopne kanale s satelita Astra, se lahko za informacije obrne na
pooblaščenega posrednika.
Vsakemu novemu naročniku/postpaid uporabniku bo omogočeno BREZPLAČNO spremljanje
vseh kanalov iz ponudbe Total TV v prvem obračunskem obdobju. V istem obdobju HD paket
BREZPLAČNO spremljajo samo uporabniki pri katerih je nameščen HD DVB-T ali HD DVR
satelitski sprejemnik. Po izteku prvega obračunskega obdobja lahko uporabnik nadaljuje s
spremljanjem in plačilom mesečne naročnine za programski paket MAX 1 oziroma MAX 1 + HD
na satelitskih sprejemnikih HD DVB-T ali HD DVR, v kolikor se predhodno ne odloči za druge
pakete.
Opomba:
* Digitalna zemeljska antena ter namestitev le-te, ni vključena v ceno ponujenih paketov opreme.
*Vse navedene cene v tej ponudbi vključujejo DDV.
*Ta Cenik stopi v veljavo z dnem 01.06.2010, razen v delu, ki se nanaša na storitve HD DVB-T in HD DVR, v tem
primeru Cenik stopi v veljavo z dnem 15.05.2010. Z dnem 01.06.2010 prenehajo z veljavo vse predhodne Ponudbe s
cenikom.