gasilskim koledarjem

Comments

Transcription

gasilskim koledarjem
GASILSKI
KOLEDARJI 2015
NAŠI KONTAKTNI PODATKI:
E-mail:[email protected]
Tel:
05 66 34 208
Fax: 05 66 34 216
Gsm: 041 738 982
TISKARNA VEK KOPER
Vanganelska 18
6000 Koper
GASILCU
POLICIJA
GASILSKI SETVENI KOLEDAR
Prostovoljno gasilsko društvo
BEZULJAK
˘z ic˘ne praznike
o
B
e
el
es
V
arno leto
ter Srec˘no in v
KAJ STORIMO V PRIMERU POŽARA V STANOVANJU
KAJ STORIMO ČE PRIDE DO POŽARA NA GOSPODINJSKIH IN DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAVAH V
STANOVANJU?
• Odklopimonapravoizelektričnegaomrežja(izvlečemovtikačizvtičnicealiodvijemooz.sstikalomizklopimo
varovalko–naprave,kigorisenedotikamo,sajjelahkožepoškodovanadotemere,dajepodnapetostjoohišje
naprave).
• Gasimozročnimgasilnimaparatom
POZOR:
Električnihnapravnesmemogasitizvodo,kervodaprevajaelektričnitok!
2014
KAJ STORIMO ČE ZAGORI OLJE ALI MAST V POSODI NA ŠTEDILNIKU?
• Izklopimogrelnopovršino,
• Gorečoposodopokrijemospokrovkoalimokrokrpo,
• Gasimozročnimgasilnimaparatom.
POZOR:
Segretemastialioljanesmemopolivatizvodo,sajlahkotovodidovzbuha.Tapospeširazvojpožarainnaslahkoopeče.
KAJ STORIMO ČE ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU?
• Takojodpremooknainvratainnapravimoprepih,
• Neprižigamoaliugašamolučiindrugihnapravvprostoru,
• Naprižigajmosvečinpodobno,
• Poskušamougotovitiodkodprihajapliningazapremo,
• Električnitokizklopimolevprimeru,čejestikaloizvenprostora,kjeruhajaplin
KAJ STORIMO ČE ZAGORI V STANOVANJU TAKO MOČNO, DA SAMI POŽARA NE MOREMO POGASITI
• Vsistanovalcinajseumaknejonaprosto,
• Poskušamoodstranitijeklenkesplinom,
• Zapremočimvečokeninvrat(oknainvratavprostorihinglavnavrata),
• Izklopimoglavnoelektričnostikalo,
• OpožaruobvestimoCenterzaobveščanje112insosede.
POZOR:
Nezadržujtesevdimuinnevračajtesevzadimljenprostor,zgoljzato,dabirešiliosebnepredmete.Požarselahko
razvijezelohitro.
A
Format: 26 x 46 cm
Koledar ima 12 listni blok kateri je lepljen na
500g karton. Koledar vsebuje setvene podatke,
lune in praznike v Sloveniji in praznike nekaterih
evropskih držav. Dotisk je na karton v barvah, vi
nam dostavite fotografije in mi vam oblikujemo
dotisk, vam pošljemo v pregled in potem damo
v tisk. Odvisno od naročene količine cene se
gibljejo od 0,68 € do 1,81 € po kosu, cene so brez
DDV in v ceni niso računani stroški dostave.
GASILCU
POLICIJA
Florjanovo
god svetegaPOŽAR
Florjana,
4. maja, je po mnogih naših krajih ljudski praznik,
KAKO
PRAVILNO-PRIJAVIMO
ALI NESREČO
• POKLIČEMOREGIJSKICENTERZAOBVEŠČANJETEL.112
saj je sveti Florjan eden od priljubljenih svetnikov.
• Povemotočnolokacijopožara(kraj,naslovinobjekt),
Varuje pred ognjem in je zato zavetnik gasilcev.
• Povemokajgori,kakšenjeobsegpožara,kakohitroinkamsepožarširi,
• Posebejopozorimo,česovnevarnostiljudje,
Z a t o pa pravijo sv. Florijanu »Fiirijan«.
• Povemokdokličeintelefonskoštevilkozamorebitnedodatneinformacije,
• Razločnoodgovarjamonamorebitnavprašanjadežurnegaoperaterja.
POZOR:
TISKARNA VEK KOPER
Uspehintervencijejeodvisenodpravočasneinpravilneinformacije.
TISKARNA VEK KOPER d.o.o. KOPER, Vanganelska 18, 6000 Koper, Slovenija - Prodaja: Krešimir Skeja (041 738 982), e-mail: [email protected]
t: +386 (0)5 66 34 200, f: +386 (0)5 66 34 216, e-mail: [email protected]
Ob požaru ali nesreči takoj
obvestite center za obveščanje na
PROSTOR
ZA DOTISK:
26 x 14 cm
Prostovoljno gasilsko društvo
BEZULJAK
Cena je odvisna od količine in vam jo takoj
posredujemo, ko dobimo vaše povpraševanje.
KAJ STORIMO V PRIMERU POŽARA V STANOVANJU
KAJ STORIMO ČE PRIDE DO POŽARA NA GOSPODINJSKIH IN DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAVAH V
STANOVANJU?
• Odklopimonapravoizelektričnegaomrežja(izvlečemovtikačizvtičnicealiodvijemooz.sstikalomizklopimo
varovalko–naprave,kigorisenedotikamo,sajjelahkožepoškodovanadotemere,dajepodnapetostjoohišje
naprave).
• Gasimozročnimgasilnimaparatom
POZOR:
Električnihnapravnesmemogasitizvodo,kervodaprevajaelektričnitok!
KAJ STORIMO ČE ZAGORI OLJE ALI MAST V POSODI NA ŠTEDILNIKU?
• Izklopimogrelnopovršino,
• Gorečoposodopokrijemospokrovkoalimokrokrpo,
• Gasimozročnimgasilnimaparatom.
POZOR:
Segretemastialioljanesmemopolivatizvodo,sajlahkotovodidovzbuha.Tapospeširazvojpožarainnaslahkoopeče.
GASILSKI SETVENI KOLEDAR ŠPIRALJEN
o˘z ic˘ne praoznleiktoe
Vesele B
arn
ter Srec˘no in v
2014
Format: 23 x 33 cm
Papir: MAT 130 g
Obseg: 12 listov
KAJ STORIMO ČE ZAGORI V STANOVANJU TAKO MOČNO, DA SAMI POŽARA NE MOREMO POGASITI
• Vsistanovalcinajseumaknejonaprosto,
• Poskušamoodstranitijeklenkesplinom,
• Zapremočimvečokeninvrat(oknainvratavprostorihinglavnavrata),
• Izklopimoglavnoelektričnostikalo,
• OpožaruobvestimoCenterzaobveščanje112insosede.
POZOR:
Nezadržujtesevdimuinnevračajtesevzadimljenprostor,zgoljzato,dabirešiliosebnepredmete.Požarselahko
razvijezelohitro.
JA N U AR
F
ru
pr
os insveb
ec
eč an a r
KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POŽAR ALI NESREČO
• POKLIČEMOREGIJSKICENTERZAOBVEŠČANJETEL.112
• Povemotočnolokacijopožara(kraj,naslovinobjekt),
• Povemokajgori,kakšenjeobsegpožara,kakohitroinkamsepožarširi,
• Posebejopozorimo,česovnevarnostiljudje,
• Povemokdokličeintelefonskoštevilkozamorebitnedodatneinformacije,
• Razločnoodgovarjamonamorebitnavprašanjadežurnegaoperaterja.
POZOR:
Uspehintervencijejeodvisenodpravočasneinpravilneinformacije.
Dodelava: špiraljeno s
kovinsko špiralo, spodaj
podložni karton
Dotisk: na kartonu
Ob požaru ali
obvestite centnesreči takoj
er za obveščan
je na
20 14
Gasilski in setveni koledar
KAJ STORIMO ČE ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU?
• Takojodpremooknainvratainnapravimoprepih,
• Neprižigamoaliugašamolučiindrugihnapravvprostoru,
• Naprižigajmosvečinpodobno,
• Poskušamougotovitiodkodprihajapliningazapremo,
• Električnitokizklopimolevprimeru,čejestikaloizvenprostora,kjeruhajaplin
112
in povejte:
- ime in priim
ek
- kaj gori
- kje gori
- kratek opis
- kdo je pošk požara
odov
- kakšne so pošk an
- kje boste poča odbe
kali na pomoč
TISKARNA VEK KOPER d.o.o. KOPER, Vanganelska 18, 6000 Koper, Slovenija - Prodaja: Krešimir Skeja (041 738 982), e-mail: [email protected]
t: +386 (0)5 66 34 200, f: +386 (0)5 66 34 216, e-mail: [email protected]
Ob požaru ali nesreči takoj
obvestite center za obveščanje na
20 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PODTALNI PLODOV
Marij
PONEDELJEK
Boštjan
TOREK
TOREK
Neža
Zdravko
SREDA
SREDA
Cene
Severin
ČETRTEK
ČETRTEK
Rajko
Julijan
TISKARNA VEK KOPER
PETEK
PETEK
Felicijan
Gregor
SOBOTA
SOBOTA
Darko
Pavlin
NEDEL JA
NEDEL JA
Pavla
Tatjana
Prostovoljno gasilsko društvo
PGD KRAŠKA VAS
PROSTOR
ZA DOTISK:
23 x 10 cm
Cena je odvisna od količine in vam jo takoj
posredujemo, ko dobimo vaše povpraševanje.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NEDELJA
NEDELJA
PONEDELJEK
Gašper
Vesel Božič ter srečno in
varno novo leto 2014
Metliki
mlaj
korenje, krompir I: ob 13.00
Načrtovan
uri
, repa,
pesa, čebula
je ČETRTE
del in oprav
ČETRTEK
blitve, peter
CVETJE:
K
il (priprava
sončnice, lan, Marce
repe; pripra
vinogradih šilja,
progr
Makar
ij
va zemljišč, amov gojenja,
in vse vrste dišavnice l
ščip-p olna Arhiv SGM v Metlik
16.30 ure. (rez, čiščenje, popra
cvetic
nakupov,
popravilo
LISTNE RASTLIN
luna
i
Čas za presa
proda
vilo
solata, zelje, E:
ob 6.00. uri
janje je 9.2. ograj, priprava orodij; gnojenje zemlj je, sklepanje
dogovorov
motovilec ohrovt,
zemlj
ob 18. uri
išč; setve
do 24.2. ob išč, sajenje ); delo
ČAS ZA PRESAJA
PETEK - pogodb); dela
v rastlinjakih
PETEK
NJE
1. uri.
v gozdu
(in na prost
na vrtu (posek drevj
Anton
Genovefa
v
a, priprava em); oskrbovanje rastlinjakih: gojen
posev
je
drv, oskrb
ovanje gozd kov - setvenic; sadik, siljenje radič
delo
a,
nih nasad
ov). Dela v sadovnjakih in
SOBOTA
SOBOTA
se od 7.30
ure do
Marjetka
Angela
Simeon
Florjanovo - god svetega Florjana, 4. maja, je po mnogih naših krajih ljudski praznik,
saj je sveti Florjan eden od priljubljenih svetnikov.
Varuje pred ognjem in je zato zavetnik gasilcev.
Z a t o pa pravijo sv. Florijanu »Fiirijan«.
S tar a gas
ilsk a bri zga
lna
Arhiv SGM v
SREDA
NADTALNI PLODOV
I:
Novoik,leto
fižol, paradižn
sadje
PONEDELJEK
PONEDELJEK
Janez
Veronika
TOREK
TOREK
Peter
Srečko
SREDA
SREDA
Franc
Pavel
ČETRTEK
Martina
NADTALNI PLODOV
fižol, paradižn I:
ik, sadje
PETEK
PODTALNI PLODOV
korenje, krompir I:
, repa,
mlaj
ob 23.00 uri
Janez
CVETJE:
pesa, čebula
Še vedno je
sončnice, lan,
LISTNE RASTLIN
dišavnice
in vse vrste cvetic
E:
vzgojo sadik čas za zimsko oranje
solata, zelje, ohrovt,
ali prekopava
ČAS ZA PRESAJA
motovilec
(vsaj za setevvrtnin in cvetja pripr
NJE
avljamo subst nje. Opravimo ga
čimp
orodju, v topli občutljivih vrtnin in
cvetja). Ker rat (mešanica prsti, komprej, vendar le, če zeml
h gredah, rastli
imamo manj
ja
njakih.
dela na prostosta, starega hlevskega ni prevlažna. Pripravlja
em, v slabe
gnoja...), ki
mo
m vremenu
ga dobro prem trstike in kole (v
stari luni).
opravimo
ešamo, prese
Za
razna vzdrž
jemo in
evalna dela
in popravila razkužimo
na strojih,
B
Možno tiskanje personaliziranih koledarjev s slikami vašega društva!
GASILSKI SETVENI KOLEDAR
32-STRANI
Gasilski
setveni koledar
Vesel Božič
in srečno novo leto
2014
Prostovoljno gasilsko društvo
na
pomoč
112
C
Format: 17 x 23 cm
Odprti format: 34 x 23 cm
Papir: MAT 115 g
Dodelava: koledar šivan z žico, luknjano za
obešanje
Obseg: 12 listov, prostor za dotisk je 7 x 23 cm
Cena: 0,45 € / kos + dotisk
PGD KRAŠKA VAS
Cena je odvisna od količine in vam jo
sporočimo takoj po vašem povpraševanju.
ENOLISTNI KOLEDAR
Januar
prosinec
Format: 30 x 46 cm
Papir: karton MAT 300 g
Dodelava: porezano, luknjano
Postavitev: spodnji del je predviden za
koledarski del, zgornji pa za dotisk
vaših slik in vašega logotipa.
Stara gasilska brizgalna
Arhiv SGM v Metliki
NADTALNI PLODOVI:
fižol, paradižnik, sadje
PODTALNI PLODOVI:
korenje, krompir, repa,
pesa, čebula
CVETJE:
sončnice, lan, dišavnice
in vse vrste cvetic
LISTNE RASTLINE:
solata, zelje, ohrovt,
motovilec
ČAS ZA PRESAJANJE
Načrtovanje del in opravil (priprava programov gojenje, nakupov, prodaje, sklepanje dogovorov - pogodb); na vrtu - v rastlinjakih: gojenje sadik, siljenje radiča, blitve,
peteršilja, repe; spravilo pridelka (radič, por /na toplejših območjih); priprava zemljišč, popravilo orodij; delo v sadovnjakih in vinogradih (rez, čiščenje, popravilo ograj,
...); delo v gozdu (posek drevja, priprava drv, oskrbovanje gozdnih nasadov). Dela se od 8. ure do 16. ure. Čas za presajanje je 13.1. ob 12. uri do 27.1. ob 17. uri.
SREDA
Novo leto
FAIDH1
srB
mlaj ob 13 uri
ČETRTEK
Makarij
1
srB
PETEK
Genovefa
SOBOTA
Angela
NEDELJA
Simeon
PONEDELJEK
Gašper
AID
TOREK
Zdravko
1
srB
SREDA
Severin
ČETRTEK
Julijan
PETEK
Gregor
SOBOTA
Pavlin
NEDELJA
Tatjana
PONEDELJEK
Veronika
TOREK
Srečko
1
srB
SREDA
Pavel
na
pomoč
112
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ČETRTEK
Marcel
Cena je odvisna od količine in vam jo
sporočimo takoj po vašem povpraševanju.
ščip-polna luna ob 6.00 uri
PETEK
Anton
SOBOTA
Marjetka
NEDELJA
Marij
PONEDELJEK
Boštjan
TOREK
Neža
SREDA
Cene
ČETRTEK
Rajko
GASILCU
SOBOTA
Darko
NEDELJA
Pavla
PONEDELJEK
Janez
TOREK
Peter
SREDA
Franc
ČETRTEK
Martina
mlaj ob 23 uri
PETEK
Janez
Prostovoljno gasilsko društvo
Prostovoljno gasilsko društvo
PGD KRAŠKA VAS
BEZULJAK
DOTISK
100 kos
200 kos
300 kos
400 kos
500 kos
600 kos
700 kos
800 kos
900 kos
1000 kos
POLICIJA
PETEK
Felicijan
28 €
38 €
48 €
60 €
75 €
90 €
115 €
130 €
145 €
160 €
PROSTOR ZA DOTISK: 7 x 23 cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
Novo leto
Makarij
Genovefa
Angela
Simeon
Gašper, Trije kralji
Zdravko
Severin
Julijan
Gregor
Pavlin
Tatjana
Veronika
Srečko
Pavel
Marcel
Anton
Marjetka
Marij
Boštjan
Neža
Cene
Rajko
Felicijan
Darko
Pavla
Janez
Peter
Franc
Martina
Janez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
Janez
Stanko
Viktor
Gregor, Vnebohod
Izidor
Žiga
Pankracij
Servacij
Bonifacij
Zofka
Janez
Jošt
Erik
Ivo, Binkošti
Bernard
Feliks
Milan
Željko
Suzana
Gregor
Zdenko
Janez
Avguštin
Magdalena
Ivana, Sv. Rešnje telo
Angela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
februar
1
2
3
4
pe
so
ne
po
Ignac
Marija, Svečnica
Blaž
Andrej
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
Egidij
Janez, Slovenski kulturni praznik
Polona
Viljem
Marija
Damijan, Pust
Katarina, Pepelnica
Valentin
Jurka
Julijana
Silvin
Simeon
Julijan
Leon
Irena
Marjeta
Marta
Matija
Sergij
Andrej
Gabrijel
Roman
14.56
5 to Agata
KAJ STORIMO V PRIMERU
POŽARA V STANOVANJU
6 sr Dora
4.58
8.20
marec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
Albin
Janja
Marin
Kazimir
Janez
Nika
Tomaž
Janez, Dan žena
Frančiška
40 mučencev
Krištof
Gregor
Kristina
Matilda
Klemen
Hilarij
Jerica
Edvard
Jožef
Srečko, Začetek pomladi ob 12.02
Benedikt
Vasilij
Jože
Gabrijel
Minka
Maksima
Rupert
Janez
Ciril, Veliki petek
Bogo
Benjamin, Velika noč, Poletni čas
5
6
7
so
ne
Bogomila
Ciril in Metod
22.53
april
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
Hugo, Velikonočni ponedeljek
Franc
Ljuba
Izidor
Vinko
Viljem
Darko
Albert
Tomaž
Mehtilda
Leon
Lazar
Ida
Valerij
Helena
Bernarda
Rudi
Konrad
Leon
Neža
Simeon
Leonida
Vojko
Jurij
Marko
Marcelin
Jaroslav, Dan upora proti okupatorju
Pavel
Robert
Katarina
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
Ljubo
Kajetan
Miran
Janez
Lovrenc
Suzana
Klara
Lilijana
Demetrij
Marija, Marijino vnebovzetje (Veliki šmaren)
Rok
Pavel, Dan združitve prekmurskih Slovencev
Helena
Ljudevit
Bernard
Ivana
Timotej
Filip
Jernej
Ludvik
Viktor
Jože
Avguštin
Janez
Roza
Rajko
KAJ STORIMO ČE PRIDE DO POŽARA NA GOSPODINJSKIH IN DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAVAH V
STANOVANJU?
• Odklopimonapravoizelektričnegaomrežja(izvlečemovtikačizvtičnicealiodvijemooz.sstikalomizklopimo
varovalko–naprave,kigorisenedotikamo,sajjelahkožepoškodovanadotemere,dajepodnapetostjoohišje
naprave).
• Gasimozročnimgasilnimaparatom
POZOR:
Električnihnapravnesmemogasitizvodo,kervodaprevajaelektričnitok!
20.44
0.45
5.38
21.31
21.26
20.51
18.27
10.27
6.36
11.35
14.31
21.57
KAJ STORIMO ČE ZAGORI OLJE ALI MAST V POSODI NA ŠTEDILNIKU?
• Izklopimogrelnopovršino,
• Gorečoposodopokrijemospokrovkoalimokrokrpo,
maj• Gasimozročnimgasilnimaparatom.
junij
julij
avgust
Jože, Praznik dela
1 so Fortunat
1 po Bogoslav
1 če Peter
Boris, Praznik dela
2 ne Erazem
2 to Marija
2 pe Alfonz
POZOR:
Aleksander
3 po Pavla
3 sr Irenej
3 so Lidija
Cveto
4 to Franc
4 če Urh
4 ne Dominik
Segretemastialioljanesmemopolivatizvodo,sajlahkotovodidovzbuha.Tapospeširazvojpožarainnaslahkoopeče.
Angel
sr
Valerija
pe
Anton
po
Marija
13.14
5
6
7
če
pe
Norbert
Robert
Dan Primoža Trubarja
8 so Medard,
8 po Špela
KAJ STORIMO ČE ZAZNAMO
UHAJANJE
PLINA V STANOVANJU?
9 ne Primož
9 to Veronika
10 po Marjeta
10 sr Ljubica
• Takojodpremooknainvratainnapravimoprepih,
11 to Srečko
11 če Olga
12 sr Janez
12 pe Mohor
• Neprižigamoaliugašamolučiindrugihnapravvprostoru,
13 če Anton
13 so Evgen
14 pe Vasilij
14 ne Franc
• Naprižigajmosvečinpodobno,
15 so Vid
15 po Vladimir
16 ne Beno
16 to Marija
• Poskušamougotovitiodkodprihajapliningazapremo,
17 po Dolfe
17 sr Aleš
18 to Marko
18 če Miroslav
• Električnitokizklopimolevprimeru,čejestikaloizvenprostora,kjeruhajaplin
19 sr Julijana
19 pe Vincenc
17.56
9.14
2.28
19.24
5.18
6.34
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
če
pe
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
Silverij
Alojz, Začetek poletja ob 7.04
Ahac
Kresnica
Janez
Hinko, Dan državnosti
Stojan
Ema
Hotimir
Peter, Pavel
Emilija
4
5
6
pe
so
ne
Franc
Marcel
Vera
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
so
ne
po
to
sr
če
pe
so
ne
po
to
sr
Marjeta
Danilo
Majda
Branislav
Kristina
Jakob
Ana
Sergij
Zmago
Marta
Julita
Ignac
4
5
6
po
to
sr
Drago
Zahar
Lenart
KAJ STORIMO ČE ZAGORI V STANOVANJU TAKO MOČNO, DA SAMI POŽARA NE MOREMO POGASITI
• Vsistanovalcinajseumaknejonaprosto,
• Poskušamoodstranitijeklenkesplinom,
• Zapremočimvečokeninvrat(oknainvratavprostorihinglavnavrata),
• Izklopimoglavnoelektričnostikalo,
• OpožaruobvestimoCenterzaobveščanje112insosede.
POZOR:
september
oktober
november
december
Nezadržujtesevdimuinnevračajtesevzadimljenprostor,zgoljzato,dabirešiliosebnepredmete.Požarselahko
Tilen
1 to Julija
1 pe Vsi sveti, Dan spomina na mrtve
1 ne Marijan, Prva adventna nedelja
Štefan
2 sr Bogumil
2 so Dušanka
2 po Blanka
Dora
razvijezelohitro. 3 če Terezija
3 ne Silva
3 to Franc
6.25
13.32
6.53
20.58
20.15
19.43
13.50
Zalka
13.36
Lovrenc
Zaharija
Marko
Marija, Mali šmaren
Peter
Nikolaj
Milan
19.08
Gvido
Filip
Rasto
Nikodem, Dan vrnitve Primorske k matični domovini
Ljudmila
Frančiška
Irena
13.13
Suzana
Svetlana
Matej
Mavricij, Začetek jeseni ob 22.44
Slavojko
Nada
Gojmir
Justina
5.55
Kozma, Damjan
Venčeslav
Mihael
Sonja
2.34
7 po Marko POŽAR ALI NESREČO
7 če Engelbert
KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO
8 to Brigita
8 pe Bogomir
9 sr Abraham
9 so Teodor
• POKLIČEMOREGIJSKICENTERZAOBVEŠČANJETEL.112
10 če Danijel
10 ne Andrej
11 pe Milan
11 po Martin
• Povemotočnolokacijopožara(kraj,naslovinobjekt),
12 so Maks
12 to Emil
13 ne Edvard
13 sr Stanislav
• Povemokajgori,kakšenjeobsegpožara,kakohitroinkamsepožarširi,
14 po Veselko
14 če Nikolaj
15 to Terezija
15 pe Polde
• Posebejopozorimo,česovnevarnostiljudje,
16 sr Jadviga
16 so Jerica
17 če Marjeta
17 ne Gregor
• Povemokdokličeintelefonskoštevilkozamorebitnedodatneinformacije,
18 pe Luka
18 po Roman
19 so Etbin
19 to Elizabeta
• Razločnoodgovarjamonamorebitnavprašanjadežurnegaoperaterja.
20 ne Irena
20 sr Srečko
21 po Urška
21 če Marija
POZOR:
22 to Vendelin
22 pe Cilka
23 sr Severin
23 so Klemen, Dan Rudolfa Maistra
Uspehintervencijejeodvisenodpravočasneinpravilneinformacije.
24 če Rafael
24 ne Janez
6.57
1.02
16.16
1.38
25
26
27
28
29
pe
so
ne
po
to
Darija
Lucijan
Sabina, Zimski čas
Simon
Ida
1.40
25
26
27
28
29
po
to
sr
če
pe
Katarina
Konrad
Vigil
Jakob
Radivoj
20.28
TISKARNA VEK KOPER d.o.o. KOPER,
Vanganelska 18, 6000 Koper, Slovenija 30
- Prodaja:
Krešimir Skeja (041 738 982),
so
Andrej
30 sr Marcel
31 če Bolfenk , Dan reformacije
t: +386 (0)5 66 34 200, f: +386 (0)5 66 34 216, e-mail: [email protected]
4 sr Barbara
5 če Savo
6 pe Miklavž
7 so Ambrož
8 ne Marija, Druga adventna nedelja
9 po Valerija
10 to Smiljan
11 sr Danijel
12 če Aljoša
13 pe Lucija
14 so Dušan
15 ne Kristina, Tretja adventna nedelja
16 po Albina
17 to Lazar
18 sr Teo
19 če Urban
20 pe Julij
21 so Tomaž, Začetek zime ob 18.11
22 ne Mitja, Četrta adventna nedelja
23 po Viktorija
24 to Eva
25 sr Božič
26 če Štefan, Dan samostojnosti in enotnosti
27 pe Janez
28 so Živko
29 ne David
e-mail:[email protected]
po
Evgen
31 to Silvester
23.51
12,56
3.45
11.35
1.22
16.12
10.28
14.48
Ob požaru ali nesreči takoj
obvestite center za obveščanje na
Cene so brez DDV in v ceni ni stroškov prevoza.
naročite pri
proizvajalcu
brez posrednikov:
T ZA
S
U
P
O
P
VEČJE
INE!
KOLIČ

NAROČILNICA
ZA NAROČILA PREJETA DO 10.11.2014 ZAGOTAVLJAMO PRAVOČASNO DOBAVO
Kupec:
ki ga zastopa:
kontaktna oseba:
Naslov:
Telefon:
Fax:
Gsm:
E-mail:
Št. TRR:
pri banki:
Davčna št.:
davčni zavezanec:
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Blago poslati na naslov:
Račun poslati na naslov:
Podatki za tisk: Predloge lahko pošljete po elektronski pošti, na CD-ju ali na ključku.
Spodaj podpisani nepreklicno naročam varianto A B C D (ustrezno obkroži):
KOSOV GASILSKIH KOLEDARJEV
Podpis naročnika: