Analiza gasilske vaje

Comments

Transcription

Analiza gasilske vaje
ZAPISNIK O POTEKU IN ANALIZA VAJE 11.10.2014
Zapis o poteku
ČAS AKTIVNOSTI
OPIS AKTIVNOSTI
OPOMBA
15.00
Začetek aktivnosti
Gasilski dom
15.05
Prihod na lokacijo požara
Kmetija Ceglar
15.05
Ogled požara – požarni objekt
15.07
Namestitev črpalke ob potoku
15.12
Prihod vozila GVV-1 ob požarni objekt
15.12
Začetek aktivnosti gasilcev opremljenih z
dihalnima napravam
15.15
Vzpostavitev 1. Požarnega napada
15.17
Varovanje sosednjih objektov z GVV-1
15.19
Vzpostavitev 2. Požarnega napada
15.20
Našli preživelega ponesrečenca
15.21
N1 in N2 v pripravi z vodo
15.23
Ponesrečenec rešen; prevzem
bolničarjev
15.25
Našli drugega ponesrečenca; ne kaže
znakov življenja; poizkus oživljanja
15.25
Aktivno gašenje požara
15.30
Požar pogašen
15.30
Ponesrečenec 1 predan v oskrbo ZD
15.30
ZAKLJUČEK VAJE
ANALIZA IZVEDBE VAJE – PGD ZAVRSTNIK
OPOMBA: analiza vaje ob 16.00 uri v gasilskem domu Zavrstnik; prisotni vsi deležniki izvedbe
vaje.
Poveljnik vaje Poglajen Franci:
Ocenil vajo kot dobro
Napačna ocena razdalje; pomanjkanje B-cevi, potreben premik trojaka
Dolžina potrebne cevi N1 se oceni kot prekratka
Komunikacija je potekala ustrezno
Operativni udeleženci:
Ugotovljena napaka na trojaku (zasun se vrti naokrog)
Veliko od uporabljenih cevi dotrajanih – povzročajo težave
Visokotlačna črpalka v GVV-1 ne dosega ustreznega tlaka
UDELEŽBA:
17 članov PGD Zavrstnik in 1 član PGD Šmartno (podpora s črpalko)
13 operativnih članov
3 veterani
1 neizprašan član
OPOMBE:
Ugotovljeno, da nam za konkretnejšo izvedbo aktivnosti manjka še naslednja oprema: laringafon
(ušesna komunikacijska postaja – 3 kos), ustrezni robci za razkužilo dihalnih naprav
Potrebno popravilo naslednje opreme: ročniki napolniti in servisirati dihalni napravi, dopolniti
opremo prve pomoči, pregled čelad, servis motorne črpalke in visokotlačne črpalke vozila
Z ANALIZO VAJE ZAKLJUČILI OB 18.00 URI
Zapisal:
Bogomir BUČAR
Page 2
Page 3