ZAPISNIK O POŠKODBI UČENCA

Comments

Transcription

ZAPISNIK O POŠKODBI UČENCA
ZAPISNIK O POŠKODBI UČENCA
1.
Podatki o učencu:
- Priimek in ime: ____________________________________________________________
- Datum rojstva: ____________________________________________________________
- Stalno bivališče: __________________________________________________________
- Razred – oddelek: _____________
2.
Podatki o učitelju:
- Priimek in ime učitelja: ___________________________________________________
3. Podatki o nastali nezgodi in poškodbi:
- Kraj nesreče (telovadnica, učilnica, stopnišče, bazen, cesta, itd): ___________________
- Datum in čas nesreče: ____________________________________________________
- Vrsta poškodbe: (zlom, izpah, sum o poškodbi notranjih organov, pretres, itd.):
________________________________________________________________________
- Opis okoliščin v katerih se je pripetila nesreča (opis dejavnosti, metoda dela, varnostni
ukrepi itd.):
4. Ukrepi:
- Zavarovanje ponesrečenca:
_________________________________________________________________________
- Nudenje prve pomoči (imobilizacija, zaščita rane, ustrezen položaj):
IZPOLNJEN SEZNAM ODDATE SOCIALNI DELAVKI
- Prevzem ponesrečenca v strokovno oskrbo:
- Obvestilo staršem:
___________________________________________________________________________
- Spremstvo poškodovanca:
___________________________________________________________________________
5. Kraj in čas izdelave zapisnika:
___________________________________________________________________________
Podpis zapisnikarja:
Podpisi očividcev:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Pripis: Zapisnik izdela najbolj informirana odrasla oseba in ga odda vodstvu šole.
IZPOLNJEN SEZNAM ODDATE SOCIALNI DELAVKI

Similar documents