Marko Lenarčič_predstavitev

Comments

Transcription

Marko Lenarčič_predstavitev
SEMINAR O USPOSABLJANJU VODNIKOV POHODNIŠTVA, KOLESARSTVA, GORSKEGA KOLESARSTVA IN NORDIJSKE HOJE
junij 2012
POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz
DEJAVNOSTI
Razvoj – specializacija, infrastruktura, izobraževanje
Promocija – tiskani, elektronski mediji, specializirani sejmi ...
Trženje – oblikovanje integralnih paketov z vključevanjem specializiranih nastanitev, poti, vodnikov ...
‐ ponudba paketov agentom, organizatorjem
VODNIŠTVO – ZAKONSKI OKVIRJI • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
43. člen ‐ pogoji za opravljanje dejavnosti turistično športnih aktivnosti, licenca za opravljanje strokovnega dela v okviru vpisa v razvid športnih delavcev ali s.p. ali d.o.o
• Zakon o športu in Pravilnik o vodenju razvida športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov
zasebni športni delavec, če ustrezna izobrazba oz. usposobljenost, licenca, slo jezik, stalno prebivališče RS, planinski vodniki PZS
• Zakon o gorskem vodništvu
vodništvo urejeno z zakonom, usposabljanje, evidenca, SLO, EU vodniki, zavarovanje, oblike in lokacije vodenja, dopolnilo za planinske vodnike
• Zakon o gozdovih
44. člen ZG‐rekreacija, 56. člen‐evidence gozdne ceste, vodenje učne poti
• Zakon o vožnji z vozili v naravnem okolju ? ‐ opredelitve kje, pravila, conacija
CERTIFICIRANO VODNIŠTVO V SLO
Turistično vodenje
lokalno, nacionalno, Zakon o pospeševanju turizma
Pohodništvo
Gorsko vodništvo, Zakon o gorskih vodnikih, ZGV
Planinsko vodništvo, Zakon o športu, PZS, Svet RS za šport
Komercialno vodništvo: planinski vodniki, gorski vodniki, evidenca, zavarovanje
(pohodništvo & kolesarjenje giz)
Kolesarjenje
učitelj gorskega kolesarjenja 1, 2, KZS (OKS, FŠ), Svet RS za šport
vaditelj kolesarstva, trener kolesarstva 1, 2
Nordijska hoja
vodnik nordijske hoje INWA ‐ Zveza za nordijsko hojo Slo, 2007 (2003)
učitelj nordjske hoje in teka SZS (2009)
POHODNIŠTVO
GORSKI VODNIK
‐ Mednarodna zveza združenj gorskih vodnikov (IFMGA, UIAGM, IVBV)
‐ Vodenje v skali, snegu, ledu, turno smučanje – teorija, praksa
‐ Kompetence: organizacija in vodenje v visokogorju in sredogorju
‐ Odprave
PLANINSKI VODNIK
‐ A kategorija: lahke kopne ture
‐ B kat.: zahtevne kopne ture
‐ C kat.: zelo zahtevne kopne ture
‐ D kat.: lahke snežne ture
‐ E kat.: zahtevne snežne ture
‐ G kat.: lahki turni smuki, H kat zahtevni turni smki
KOMERCIALNO POHODNIŠKO VODENJE
‐
‐
‐
‐
‐
Ureditev razmerij med gorskmi in planinskimi vodniki
Pravne osnove planinskih vodnikov – razvid športnega delavca, s.p., d.o.o.
Zavarovanje
Enotna evidenca
Posredovanje podatkov TIC‐em, hotelom.., TA, TO
KOLESARJENJE
UČITELJ GORSKEGA KOLESARJENJA, VADITELJ KOLESARSTVA, TRENER KOLESARSTVA
‐ KZS, 2006, OKS‐Olimp, FŠ
‐ Delo v šoh, kolesarskih parkih, rekreativno gorsko kolesarjenje, klubi
‐ Tehnični in športni vodnik, ne pa turistično vodniški
‐ licenca
TURNOKOLESARSKI VODNIK
‐ PZS, 2007, PZS ‐ Komisija za turno kolesarstvo
‐ Turnokolesarski vodnik 1 – javne in gozdne ceste, vlake, poljske poti srednji spusti
‐ Turnokolesarski vodnik 2 – po vseh poteh, težji spusti, tudi nad gozdno mejo
‐ licenca
KOLESARSKI VODNIK, GORSKO KOLESARSKI VODNIK
(po angleški licenci Trail‐Technical Leader Award)
‐ Klub Krnes, 2009
‐ Od 2011 dalje je program združen s programon Turnokolesarski vodnik
NORDIJSKA HOJA
VODNIK NORDIJSKE HOJE SLOVENIJE
‐
‐
‐
‐
Vodnik nordijske hoje posamezniki, skupine, demonstracija ‐ ne učenje
Inštruktor nordijske hoje ‐ tehnika, vodenje, lokalni center nordijske hoje
ZNHS, 2007 (2003), INWA, TAFISA
400 vodnikov
UČITELJ NORDIJSKE HOJE IN TEKA
‐ SZS, 2009
‐ Športni in tehnični vodnik, manj vodniški, turistični
VSEBINA USPOSABLJANJ – POHODNIŠTVO •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Načrtovanje ture ‐ načrt, terminski plan, kartografske podlage, GPS
Priprava na izvedbo ‐ proučitev udeležencev, opreme, vozli, varovanje
Osebna in tehnična oprema udeleženca
Oprema vodnika
Pravilna uporaba in vzdrževanje opreme
Orientacija na terenu
prva pomoč
Poti: tipi, težavnost, oprema, označenost, lastništvo
Vodenje
Turizem, trženje
VSEBINA USPOSABLjANJ – KOLESARJENJE Vrste koles, izbira primernega kolesa
Sestavni deli in opremljenost kolesa
Varnostni pogoji kolesarjenja
Orodje za popravilo in vzdrževanje
Vzdrževanje in ostala oprema kolesarja
Tehnike vožnje in nadzor nad kolesom, nastavitve
Načrtovanje kolesarske ture, terminskost, vreme, kartografske in GPS podlage
• Priprava na izvedbo: sposobnosti udeležencev, vreme ...
• Orientacija na terenu
• Prva pomoč
• Tipi poti, označenost, lastništvo
• Vodenje, turizem, trženje
•
•
•
•
•
•
•
VSEBINA USPOSABLJANJ‐NORDIJSKA HOJA •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oprema: palice, obutev, oblačila
Pravilna uporaba opreme
Osnove za vadbo in uporabo palic
Tehnika nordijske hoje, napredne tehnike (težji tereni, tek)
Načrtovanje ture
Priprava na izvedbo ture
Orientacija
Prva pomoč
Izvedba ture
Vodenje, turizem, trženje
NOVOSTI ‐ KOLESARJENJE
TURISTIČNO KOLESARSKI VODNIK – strokovni delavec 2, komercialno vodenje
‐ PZS
‐ Osnova licenca za lokalnega ali nacionalnega turističnega vodnika, CPP
‐ Usposabljanje 4 dni /77 ur/, skupaj z lokalni turist. vodnikom 150 ur
‐ Tri pripravniške ture
‐ Licenca : lokalni oz. regionalni nivo, če je podlaga lokalni turistični vodnik
‐
nacionalni, če je podlaga nacionalni turistični vodnik
‐ Veljavnost – tri leta
‐ Stanje: predstavitev na Strokovnem svetu RS za šport
Predmetnik
‐ Organiziranost kolesarjev, izobraževanje, licence
‐ Pravne osnove, zakonodaja, pravna odgovornost vodnika
‐ Fizična priprava in prehrana pri kolesarjenju
‐ Ohranjanje in varstvo narave
‐ Kolesarske poti, vodniki, drugi info viri
‐ Prva pomoč
‐ Orientacija in načrtovanje ture
‐ Vodenje in varnost skupine
‐ Kolesarska oprema, nastavitve, popravila
‐ Tehnika vožnje kolesa
‐ Teoretični izpiti, izpitna tura
NOVOSTI ‐ POHODNIŠTVO
PLANINSKI TURISTIČNI VODNIK
‐
‐
Pogoji in priprava programa še v začetni fazi
Začetek 2013 ali 2014
VODNIK, INŠTRUKTOR NORDIJSKE HOJE
‐
‐
Prenovljen program je pripravljen
Začetek 2012

Similar documents