Deutz-Fahr AGROPLUS

Comments

Transcription

Deutz-Fahr AGROPLUS
Deutz-Fahr AGROPLUS
Agroplus je skupina traktorjev, ki po mo~i in opremi lahko zadovoljijo
manj in zelo zahtevne kupce.
V traktorje vgrajuje tri valjne turbo vodno hlajene motorje s prostornino
3000 kubi~nih centimetrov, v modela 410 in 420 pa {tirivaljni vodno hlajene turbo/Intercooler motorje s prostornino 4000 kubi~nih centimetrov.
Vsi motorji imajo elektronsko krmiljenje in tempomat. Oprema traktorjev
je prilagojena potrebam kupcev, saj nudi osnovno opremo z mehanskimi
vklopi priklju~ne gredi, blokade diferenciala (100 %) in {tirikolesnega
pogona.
Z zavorami na vsa {tiri kolesa in sinhroniziranim menjalnikom 30/15 se
odlikujejo vsi modeli. Traktorji so kompaktni nekoliko ni`je izvedbe,
prilagojeni tudi za delo na nagnjenih terenih, enostavni za servisiranje in
vzdr`evanje.
Model
Proizvajalec in tip motorja
Nazivna mo~ (kW/KM) po ECE R24
[tevilo valjev/prostornina
Najve~ji navor motorja pri vrt.
Menjalnik (tip, {tevilo prestav,
najmanj{a in najve~ja hitrost vo`nje)
Vrtilna frekvenca zadnje priklju~ne
gredi (min-1), (sprednje)
Dvi`na sila hidravli~nega dvigala
zadaj/spredaj (kg)
Pretok hidravli~ne ~rpalke
(l/min)/tlak (bar)
[tevilo hidravli~nih izhodov
Rezervoar (l)
Masa traktorja (kg)
Dol`ina/{irina/vi{ina (cm)
Cena z DDV (EUR) (Osnovni model)
34
Agroplus 310 E
AP 315 ECO
46/62
3/3300
244
Sinhroniziran,
mehanski, 30/15
(45/45), 40 km/h
53/72
3/3000
260
Sinhroniziran,
mehanski, 30/15,
hitrost 40 km/h
– Dodatna oprema elektro-hidravli~ni vklopi priklju~ne gredi,
blokade diferenciala, vklop {tirikolesnega pogona,
– Mo`nost klimatske naprave,
– Mo`nost menjalnika 45/45 z elektro-hidravli~nim invertorjem
Powershuttle – Powershift in
funkcijo Stop & Go,
– Mo`nost ECO-Speed menjalnik,
40 km/h pri 1800 vrtljajih motorja,
– Sprednje hidravli~no dvigalo in
sprednja priklju~na gred,
– Mo`nost stre{nega okna,
– EHR hidravlika,
– Pregledna udobna kabina.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Agroplus 320 E Agroplus 410 ECO Agroplus 420 Profiline
60/82
63/85
4/4000
310
345
Sinhroniziran, mehanski,
30/15 ali 40/40,
hitrost do 40 km/h
70/95
373
Sinhroniziran,
mehanski, 45/15
(40/40), 40 km/h
540/750 (1000)
3000/1750
3000/1750
3600/1750
3000 (3600)/1750
42+27
4
75
2950
39.088
54+27
6
100
3000
30.520
3100
400/197/246
41.295
3200
32.500
53.174

Similar documents