AQUAoil - lovilci olj in maščob (predstavitveni prospekt)

Comments

Transcription

AQUAoil - lovilci olj in maščob (predstavitveni prospekt)
AQUAoil
LOVILCI OLJ IN MAŠČOB
SI
Lovilci z obvodnico se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda na velikih cestnih površinah z gostim gibljivim ali stoječim
prometom. Še posebej tam, kjer se lahke tekočine oziroma ostanki goriv nabirajo na površini kot posledica prometa
(javne ceste, avtoceste, parkirišča in parkirne hiše). Ob pojavu meteorne vode se ob velikih nalivih lahke tekočine
pričnejo zbirati in stečejo v lovilec, kjer se olja ločijo, viški čiste meteorne vode pa stečejo skozi obvodnico, ki prepreči
poplavljanje površine.
Zaščitimo podtalnico – ulovimo onesnaževalce
AquaplastNS__S1P-BP
Aquaplast
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
150/15*
200/20*
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP
Lovilce olj AQUAoil uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki
predstavljajo nevarnost
(l/s)za onesnaženje podtalnice, še posebej v bližini:
• bencinskih črpalk,
• večjih parkirnih hiš, (mm)
• parkirišč za tovorna vozila,
(mm)
• mehaničnih in vulkanizerskih delavnic ter avtopralnic,
• kot tudi v gostinskih(mm)
obratih so lovilci olj in maščob zakonsko predpisani.
Pred izpustom padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje jih je potrebno prečistiti do te mere, da odpadne vode pri
izpustu vsebujejo: (mm)do 5mg snovi / liter - koalescentni lovilci
(mm)do 100mg snovi / liter - gravitacijski lovilci
(mm)
DELOVANJE:
Lovilci delujejo po principu težnosti. Olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in druge lahke tekočine imajo nižjo specifično
(l)
težo od vode, kar lovilci olj in maščob s pridom izkoriščajo pri svojem delovanju na način, da zmanjšajo hitrost in pretok
padavinske oziroma meteorne
vode, delci lahkih tekočin pa se izločijo in dvignejo na gladino. Očiščena voda tako varno odteče
(m2)
skozi izstopno odprtino v odvodni kanalizacijski sistem in zavaruje podtalnico pred potencialnimi onesnaževalci.
opcijska izvedba z avtomatskim zapiralom
PREDNOSTI LOVILCEV OLJ IN MAŠČOB AQUAoil:
• izdelani in dimenzionirani v skladu s standardom SIST EN 858, SIST EN 1825,
• testirani z najsodobnejšimi metodami preizkušanja,
• majhna teža – enostaven transport in montaža,
• dolga življenjska doba (nad 50 let),
• polietilenski izdelki, posebej primerni za reciklažo – okolju prijazni,
• enostavno vzdrževanje in servisiranje,
• slovenski proizvajalec.
3
1. Gravitacijski lovilci AQUAoil
Odpadne vode, ki so onesnažene z lahkimi tekočinami, se določen čas zadržijo v lovilcu. Zaradi nižje specifične teže se lahke
tekočine dvigajo na površje. Očiščena voda se preko potopne cevi iztoka odvaja iz lovilca. Ob pravilni uporabi se v napravi
naberejo lahke tekočine, ki jih je potrebno redno odstranjevati.
Gravitacijski lovilci so primerni za odvajanje lahkih tekočin tudi na povoznih površinah.
1.1. Z integriranim usedalnikom in separatorjem
AQUAoil NS __ S 2 P - INT
AQUAoil
S2P-INT
Pretok Q
Premer
DN
Cevni
priključek D1
Dolžina
L/L1
Višina
Višina iztoka
Višina H3
dotoka H1
H2
(l/s)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1,5*
1,5
1000
110
1250
1080
1055
Volumen
Max.
površina
(mm)
(l)
(m2)
1750-2000
1000
70
3
3
1400
110
1640
1280
1235
1600
2000
200
6
6
1750
125
1800
1575
1550
2000
3500
400
10
10
1750
160
2700
1540
1515
2000
5500
670
15
15
1750
200
3600
1540
1515
2000
7500
1000
20
20
1750
200
4500
1540
1515
2000
10000
1400
30
30
2300
250
4859/5513
1920
1870
2600
16000
2000
40
40
2300
315
5349/6004
1920
1870
2600
18000
2700
50
50
2300
315
5840/6494
1920
1870
2600
20000
3400
60
60
2300
315
5840/6495
1920
1870
2600
20000
4000
75
75
2300
315
7086/7751
1920
1870
2600
24000
5000
100
100
2300
315
8067/8722
1920
1870
2600
28000
6700
150
150
2300
315
10785/11439
1920
1870
2600
38000
10000
200
200
2300
315
13012/13600
1920
1870
2600
46000
13400
250
250
2300
315
18049/18740
1920
1870
2600
2 x 30000
16700
AQUAoil S2P-INT od 3 do 20
OPOMBA:
• Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/s ha pri zadrževalnem času T max. = 3min
• opcijska izvedba z avtomatskim zapiralom za vse tipe
• * pokončna varianta
D1
D1
ø 625
IZTOK
DOTOK
H1
DN
D1
D1
ø 625
H2
H3
AQUAoil S2P-INT 1,5
H3
L
DOTOK
AQUAoil S2P-INT od 30 do 250
IZTOK
Odvzem vzorca (P)
D1
D1
DN
DN
IZTOK
H2
DOTOK
L
L1
4
H3
H2
H1
H
ø 645
1.2. Z ločenim usedalnikom in separatorjem
1.2. Z ločenim usedalnikom in separatorjem
AquaplastNS__S P
AQUAoil S 2 P - SED/SEP
1,5
Aquaplast
AQUAoil
NS_S2P-SED
USEDALNIK
1,5*
6
10*
15*
20*
S2P-SED S2P-SED S2P-SED S2P-SED S2P-SED S2P-SED
Pretok Q
(l/s)
Premer DN
(l/s)
(mm) (mm)
1,5
(mm)
800
1,5
3
6
10
15
20*
S2P-SEP S2P-SEP S2P-SEP S2P-SEP S2P-SEP S2P-SEP
Cevni
priključek D1
Dolžina L
Višina
Višina iztoka
Višina H3
dotoka H1
H2
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
110
1000
855
830
Volumen
Max.
površina
(mm)
(l)
(m2)
1250-1500
500
70
3*
3
1000
110
1250
1050
1025
1750
1000
200
6
6
(mm) 1400
125
1640
1265
1240
1600
2000
400
10
10
(mm) 1750
160
1800
1540
1515
2250
3500
670
15
15
1750
200
2700
1540
1515
2250
5500
1000
20
20
1750
200
3600
1540
1515
2000
7500
1400
625
110
1000
830
805
1250-1500
300
70
800
110
1250
1025
1000
1750
650
200
(mm)
AQUAoil
(mm)
SEPARATOR
(l)
NS_S2P-SEP
P
3
AquaplastNS__S P-S PA A
1,5*
1,5
3*
3
(m2)
6*
6
800
125
1500
1100
1075
1500-1750
750
400
BA
10*
10
1000
160
1750
1515
1490
2250
1400
670
1150
1600
2000
1000
20
20
1750
200
1800
1515
1490
2000
3500
1400
Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/(s ha) pri zadrževalnem času T max. = 3min
1400
200
1640
1175
l 15 a a a ta 15
OPOMBA:
• Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/s ha pri zadrževalnem času T max. = 3min
• opcijska izvedba z avtomatskim zapiralom za vse tipe
• * pokončna varianta
ø 625
D1
D1
ø 625
DOTOK
L
H3
H2
H
H1
DN
H3
IZTOK
DN
5
2. Koalescentni lovilci brez
AQUAoil
obvodnice Aquaplast
Delujejo
pa sta dva
usedalna
med katerima
lu ppodobno kott gravitacijski
a ta s llovilci,
l njihova
apposebnost
s
stpasta
aus
al a dela,
la m
at masse nahaja
a a a koalescentni
al s t fi
lter,
ki
iz
odpadne
vode
ločuje
male
molekule
ogljikovodikov,
katerih
ni
možno
prečistiti
po
gravitacijskem
postopku,
filter, ki iz odpadne vode ločuje male molekule ogljikovodikov, katerih ni možno prečistiti po gravitacijskem postopku,
saj
saj
zaradi
svoje
majhnosti
kljub
vzgonu
ne
ostanejo
na
površju.
V
koalescentni
enoti
se
molekule
ogljikovodikov
adhezijsko
zaradi svoje majhnosti kljub vzgonu ne ostanejo na površju. V koalescentni enoti se molekule ogljikovodikov adhezijsko sprisprimejo
na koalescentni
material,
na povežejo
njem povežejo
tankoinplast
in ob dosegu
primerne
s pomočjo
vzgona
mejo
na koalescentni
material,
se nase
njem
v tankov plast
ob dosegu
primerne
velikostivelikosti
s pomočjo
vzgona splavajo
splavajo
na
površje.
na površje odpadnih voda.
2.1. Z integriranim usedalnikom in separatorjem
AquaplastNS__S1P-
N
AQUAoil NS __ S 1 P - INT
3
Aquaplast
AQUAoil
S1P-INT
Pretok Q
15*
20*
(mm)
3
6
6
10
10
(mm) 1750
Volumen
Max.
površina
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(l)
(m2)
110
1640
1275
1235
1600
2000
200
125
1800
1575
1550
2000
3500
400
1750
160
2700
1540
1515
2000
5500
670
15
15
(mm)
1750
200
3600
1540
1515
2000
7500
1000
20
20
(mm) 1750
200
4500
1540
1515
2000
10000
1400
2300
250
4859/5513
1920
1870
2600
16000
2000
2300
315
5349/6004
1920
1870
2600
18000
2700
30
30
40
40
(mm)
50
50
(mm) 2300
315
5840/6494
1920
1870
2600
20000
3400
60
60
(l) 2300
2300
315
5840/6495
1920
1870
2600
20000
4000
315
7086/7751
1920
1870
2600
24000
5000
2300
315
8067/8722
1920
1870
2600
28000
6700
10785/11439
1920
1870
2600
38000
10000
13012/13600
1920
1870
2600
46000
13400
18049/18740
1950
1870
2600
2 x 30000
16700
75
75
100
100
(m )
BA
150
150
2300
a p
a a u a a a t
t t al a1
2300
l 200a a a ta 200
p s a
a a t mats m ap al m
250
250
315
l/(s a)p a
315
2300
315
al
m asu ma m
2.2.
Z ločenim usedalnikom in separatorjem
OPOMBA:
• Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/s ha pri zadrževalnem času T max. = 3min
• opcijska izvedba z avtomatskim
zapiralom za vse tipe
AquaplastNS__S1P
AquaplastNS__S1P-S
• * pokončna varianta
*
*
*
15
20
3
S1P- S1P- S1P- S1P- S1PSED SED SED SED SED
6
10
15
20*
S1P- S1P- S1P- DOTOK
S1P- S1PSEP SEP SEP SEP SEP
DN
(l/s)
IZTOK
H3
10
ø 625
PA A
H1
(mm)
H2
6
D1
3
Aquaplast
AQUAoil S1P-INT od 3 do 20
D1
P
(l/s)
(l/s)
10*
6*
Premer
Cevni S1P-INTDolžina
Višina
Višina iztoka
S1P-INT S1P-INT
S1P-INT S1P-INT
Višina H3
DN
priključek D1
L/L1
dotoka H1
H2
(mm) 1400
3
AN
(mm)
(mm)
L
(mm)
(mm)
ø 625
(l)
6
BA
a p
a a u a a a t
t t al a1
l
a a a ta
p s a
a a t mats m ap al m
D1
DOTOK
H3
IZTOK
l/(s a)p a
al
m asu ma m
H2
DN
H1
(m2)
P
ø 625
D1
(mm)
Odvzem vzorca (P)
AQUAoil S1P-INT od 30 do 250
L
L1
Obe varianti koalescenčnega lovilca olj sta
lahko izdelani z avtomatskim zapiralom.
2.2. Z ločenim usedalnikom in separatorjem
AQUAoil __ S 1 P - SED/SEP
Pretok Q
Premer DN
Cevni
priključek D1
Dolžina L
(l/s)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
3
1000
110
1250
1050
1025
6
6
1400
125
1640
1265
10
10
1750
160
1800
1540
15
15
1750
200
2700
20
20
1750
200
3600
3
800
110
AQUAoil
NS_S1P-SED
USEDALNIK
3*
Višina
Višina iztoka
Višina H3
dotoka H1
H2
Volumen
Max.
površina
(mm)
(l)
(m2)
1750
1000
200
1240
1600
2000
400
1515
2250
3500
670
1540
1515
2000
5500
1000
1540
1515
2000
7500
1400
1250
1025
1000
1750
600
200
AQUAoil
NS_S1P-SEP
SEPARATOR
3*
6*
6
800
125
1500
1100
1075
1750-2000
750
400
10*
10
1000
160
1750
1515
1490
2250
1400
670
15
15
1400
200
1640
1175
1150
1600
2000
1000
20
20
1750
200
1800
1515
1490
2000
3500
1400
OPOMBA:
• Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/s ha pri zadrževalnem času T max. = 3min
• opcijska izvedba z avtomatskim zapiralom za vse tipe
• * pokončna varianta
ø 625
D1
D1
ø 625
DOTOK
L
H3
H
H2
H1
DN
H3
IZTOK
DN
7
AQUAoil
3. Koalescentni lovilci z obvodnico (by-pass) Aquaplast
Lovilci z obvodnico se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda na velikih cestnih površinah z gostim gibljivim ali stoječim
prometom. Še posebej tam, kjer se lahke tekočine oziroma ostanki goriv nabirajo na površini kot posledica prometa
(javne ceste, avtoceste, parkirišča in parkirne hiše). Ob pojavu meteorne vode se ob velikih nalivih lahke tekočine
pričnejo zbirati in stečejo v lovilec, kjer se olja ločijo, viški čiste meteorne vode pa stečejo skozi obvodnico, ki prepreči
poplavljanje površine.
AQUAoil
NS __ S 1 P - BP
AquaplastNS__S1P-BP
Aquaplast
Pretok Q
AQUAoil
S1P-BP
30
(l/s)
30
30/3*
50/5*
80/8*
100/10*
150/15*
200/20*
By pass
Premer
Cevni
Dolžina
Višina
Višina
Max.
Višina H3 Volumen
S1P-BP DN S1P-BP
S1P-BP
S1P-BP dotoka
S1P-BPiztoka H2
S1P-BP
max Q (l/s)
priključek
D1
L/L1
površina
(l/s)
10% 20%
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(l)
(m2)
1800/2700
1530
1480
2250
3500
2000
3
6
1750
250
(mm)
50
50
5
10
1750
300
1800/2700
1530
1480
2250
3500
3400
80
80
(mm)8
16
1750
300
2700/3800
1530
1480
2250
5500
5400
100
100
10
(mm)
20
1750
400
2700/3800
1530
1480
2500
5500
6700
150
150
15
30
1750
400
3600/4700
1530
1480
2500
7500
10000
200
200
300
300
400
400
500
500
(mm)
20
40
1750
400
4500/5600
1530
1480
2500
10000
13400
(mm)
30
60
2300
500
5348/6004
1720
1620
2600
18000
20000
40
80
2300
500
5840/6494
1720
1620
2600
20000
26500
50
100
2300
600
7577/8231
1650
1550
2600
26000
33200
(mm)
600
600
(l)60
120
2300
600
8067/8722
1650
1550
2600
28000
40000
700
700
2
140
2300
600
10294/10949
1650
1550
2600
36000
46600
800
(m 70
)
800
80
160
2300
800
10785/11384
1695
1525
2600
38000
53400
1600
opcijska izvedba
1500
2600z avtomatskim
46000zapiralom
66000
1000
1000
100 200
2300
800
13012/13600
OPOMBA:
• Max.površina računana za intenziteto naliva 150l/s ha pri zadrževalnem času T max. = 3min
• opcijska izvedba z avtomatskim zapiralom za vse tipe
• * pokončna varianta
Zunanja obvodnica
D1
D1
AQUAoil S1P-INT od 30/3 do 200/20
DOTOK
IZTOK
H2
H1
DN
H3
By - pass
L
L1
Notranja obvodnica
Odvzem vzorca (P)
ø 625
D1
D1
AQUAoil S1P-INT od 300/30 do 1000/100
IZTOK
H2
H1
DOTOK
L
L1
8
DN
H3
By - pass
Lovilecmaščob
maščobAQUAoil
Aquaplast
4. Lovilci
So
posebej
primerni
gostinske obrate, kjer velja zakonski standard obveznega ločevanja maščob in olj organskega izvora
S p
s
p
m
zaagostinske
pred iztokom odpadne
ali čistilno
napravo.
LovilecLovilec
deluje na
načinnazadrževanja
organskih
snovi iz
odpadnevode
vodevvkanalizacijo,
kanalizacijo,greznico
pred greznico
ali čistilno
napravo.
deluje
način zadrževanja
organskih
odpadne
vode pred
iztokom
v kanalizacijsko
omrežje.omrežje.
snovi iz odpadne
vode
pred iztokom
v kanalizacijsko
Aquaplast S2P od 1 do 6
AQUAoil NS __ S 2 P - GR
*
15* Višina
20*
25
1
2
3 Cevni
4
6
10*
Višina
iztoka
Aquaplast
Pretok Q
Premer DN
Dolžina L
Višina H3
AQUAoil
priključek
dotoka
H1S2P-Gr H2
S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr
S2P-GrD1
S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr
S2P-Gr
NS_S2P-GR
(l/s)
(l/s)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1*
2*
1(mm)
2
Volumen
(l)
800
110
1000
830
802
1250-1500
450
1000
110
750
690
665
1250-1500
600
1000
110
1250
1080
1055
1750-2000
1000
1400
110
1640
1260
1210
1600
1800
3*
3(mm)
4
4(mm)
1250
1200
1600
2500
10
10
1750
160
1800
1575
1550
2000
3500
25
25
1750
200
4500
1540
1515
S2P od 1 do 6
2000 Aquaplast
10000
4. 6Lovilec
maščob
Aquaplast
6
1400
125
1940
(mm)
Aquaplast S2P-INT od 10 do 25
S p s
p m (mm) agostinske obrate, kjer velja zakonski standard obveznega ločevanja maščob in olj organskega izvora
15
15
1750
200
2700
1540
1515
2000
5500
pred iztokom odpadne vode v kanalizacijo, pred greznico ali čistilno napravo. Lovilec deluje na način zadrževanja organskih
20
20
1750
200
3600
1540
1515
2000
7500
snovi iz odpadne(mm)
vode pred iztokom v kanalizacijsko omrežje.
(l)
OPOMBA:
* = 3min*
• Max.površina računana za intenziteto
max.
1 naliva2150l/s ha3pri zadrževalnem
4
6času T 10
15
20*
25*
Aquaplast
• opcijska izvedba
z avtomatskim zapiralom za vse tipe
S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr S2P-Gr
• * pokončna varianta
AQUAoil S2P-INT od 10 do 25
AQUAoil S2P od 1 do 6
ø 625
ø 625
(mm)
D1
(mm)
D1
(l/s)
DOTOK
IZTOK
Aquaplast S2P-INT od 10 do 25
H3
H2
IZTOK
H1
H
(mm)
H1
DOTOK
H3
(mm)
DN
D1
D1
(mm)
H2
(mm)
L
(l)
DN
PRI MONTAŽI lovilcev olj in maščob Aquaplastp s m sl
up t a t a
lap
a al a
l m a t st p a
a m a m t p
a st a
a a l
la
t
s l l a a al a s p l u u t s
a st a
a l
s
up a
m a t m
nadzor s strani upravljalca sistema.
t st l a al l l ma
s sp
a
l l mul a p s a st a m a s l m t odpadni vodi, še dodatno poveča.
st
at a a
lap
aal p
ap
a
st a
a la
t
s a
l l u l u a l
p a l l a ap a
A P
AA
PRI MONTAŽI lovilcev olj in maščob Aquaplastp s m sl
up t a t a
lap
a al a
l m a t st p a
a m a m t p
a st a
a a l
la
t
s l l a a al a s p l u u t s
a st a
a l
s
up a
m a t m
9
5. Dodatna oprema za lovilce
Avtomatska zapirala
Senzor nivoja olja
Črpalka za odvzem vzorcev
Obroč PE fi 625/250
AZ 160/200
PE pokrovi FI 625
Obroč PE fi 625/500
AZ 250/315
Merilna letev
nivoja olja
LTŽ pokrovi z AB vencem
(klase A do D)
Koalescentni filtri
Pri vgradnji in vzdrževanju lovilcev olj in maščob AQUAoil dosledno upoštevajte navodila proizvajalca!
Navodila za vgradnjo in vzdrževanje najdete tudi na spletni strani www.aplast.si
10
APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenija
www.aplast.si
Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec
t | +386 (0) 3 713 14 20
e | [email protected]
w | www.zagozen.si
JULIJ 2015|Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb. Skice so simbolične.
EKSKLUZIVNI PRODAJALEC:

Similar documents