zBiRaLniki dežeVnice in RezeRVoaRji za pitno Vodo

Comments

Transcription

zBiRaLniki dežeVnice in RezeRVoaRji za pitno Vodo
zbiralniki deževnice in rezervoarji za pitno vodo
Sodi za deževnico
dimenzije (š x v)
vol.
6245
6246
6247
6243
6320
 420 x 540
 550 x 740
 700 x 860
 800 x 1070
50L
120L
240L
360L
 600 x 1500
500L
DODATNA OPREMA
šifra
RotoM
RotoM
RoVert
šifra
dimenzije (š x v x d)
vol.
6295
1150 x 650 x 1600
1000L
RoBud
šifra
dimenzije (š x v x d)
vol.
6293
6294
620 x 700
1000 x 800
500L
1000L
šifra
dimenzije (š x v x d)
6578
6580
6590
1200 x 570 x 1100
1570 x 650 x 1240
1850 x 720 x 1550
vol.
500L
1000L
1500L
Rondo
šifra
dimenzije (š x v x d)
vol.
6542
1400 x 1300 x 1400
1800L
šifra
dimenzije (š x v x d)
vol.
6720
2180 x 700 x 1725
2300L
Rocko
šifra
dimenzije (š x v)
vol.
6703
6707
6701
6700
 2310 x 1250
 2310 x 1610
 2310 x 2330
 2310 x 3020
3500L
5000L
7500L
10000L
Rezervoarji 500 - 2.000L
šifra
dimenzije (d x š x v), vol.
6225
6238
6543
1090 x 860 x 1170, 500L
1600 x 1060 x 1460, 1000L
1960 x 1260 x 1710, 2000L
Rezervoarji 20.000 - 50.000L
Rezervoarji 3.500 - 6.000L
Filter komplet
• Celovita rešitev za čisto vodo v rezervoarju
• Dodatni deli povezujejo vir-dovod vode v
rezervoar
• Preizkušeni deli, med seboj usklajeni po
funkcionalnosti
• Vgrajen v rezervoar
dimenzije (š x v)
6248
110 x 160 mm
dimenzije (d x š x v)
vol.
1987 x 1800 x 2050
2480 x 1800 x 2050
2880 x 1800 x 2050
3500L
5000L
6000L
šifra
dimenzije (d x š x v)
vol.
6254
6250
2680 x 2310 x 2350
3760 x 2310 x 2350
8000L
12000L
Peskolov s filtrom
vgrajen v
rezervoar
šifra
šifra
6272
6273
6274
Rezervoarji 8.000 - 12.000L
ed
nameščen prm
rezervoarje
šifra
dimenzije (d x š x v)
vol.
6257
6235
6237
6242
6280 x 2310 x 2350
8800 x 2310 x 2350
11320 x 2310 x 2350
13840 x 2310 x 2350
20000L
30000L
40000L
50000L
Vrtni komplet
Šifra 6266
Hišni komplet
Šifra 9137
vgrajen v
rezervoar
• Potopna črpalka DAB Divertion 1000 z vgrajenim
tlačnim stikalom (maks. pretok: 5,7 m3/h; maks.
višina črpanja: 36 m; vhodna moč: 900 W; teža: 11
kg, 7 m električnega kabla)
• Tlačna cev med črpalko in jaškom.
• Gardena jašek
• 2 tesnili DN 50
črpalk a
v hiši
• Črpalka/hidropak GRUNDFUS s 15 L
rezervoarjem,
• Plavajoče stikalo,
• Sesalna cev 15 m s plavajočim odvzemom,
• Nerjaveči filter
• Nepovratnim in mešalni ventil
• 2x tesnila DN 110
• V plastični jašek vstavimo mrežasto sito iz
nerjaveče pločevine, ki loči listje in veje od
vode preden priteče v rezervoar,
• Tesnila za tok/iztok DN 110, DN 125
• Peskolov je zaprt s plastičnim pokrovom
www.roto.si
šifra
dimenzije (š x v)
6597
6592
9280
 400 x 800
 600 x 800
 400 x 450
www.roto.si
www.roto.si
ČISTILNE NAPRAVE
ČISTILNE NAPRAVE
Male čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov
onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih objektih. Biološke čistilne naprave
niso namenjene čiščenju industrijskih voda.
Prednosti ROTO čistilnih naprav
1. VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA - ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 97,2%.
2. Odlična KAKOVOST DELOVANJA - čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN
12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane v Republiki Sloveniji: BPK 5<30 mg/L, KPK<150 mg/L.
3. NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI. Strošek porabe eletrične energije znaša približno 6 € letno na osebo.
4. ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE. Roto je slovenski proizvajalec čistilnih naprav s 40 letno tradicijo.
5. SERVIS STROKOVNEGA OSEBJA – Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja.
6. Zanesljivo delovanje. Čiščenje vode poteka na enostaven način, saj vse funkcije delujejo na principu podtlaka.
7. Hitra dobava.
8. Enostavna vgradnja.
9. Ekonomičnost
10. Dolga življenjska doba
čistilna naprava ECO 6
čistilna naprava RoCLEAN
RoClean čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih
odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov
onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih.
Prednosti
RoClean je najbolj varčna čistilna naprava. Investicijo v RoClean tudi
lahko razdelimo na dve fazi, kjer SBR sistem vgradimo pozneje.
Delovanje SBR
Krmiljenje ČN nadzira računalnik, ki je vgrajen v omarico ali na steno v hiši.
Računalnik krmili 4 ventile, ki imajo vsak svojo funkcijo.
tip
Eko 6 se odlikuje po enostavnem delovanju in poceni vzdrževanju, saj je krmiljena s časovno uro.
Kompresor je nameščen v povišku, zato do čistilne naprave potrebujemo le dovod električne napeljave. Čistilna naprava ECO6 je lahko poljubno oddaljena od hiše.
Delovanje
Voda iz gospodinjstva priteka v usedalni prekat, kjer se pomeša z aktivnim blatom. Čez odprtino
na dnu odteka v aeracijski prekat. S pomočjo kompresorja preko dveh difuzorjev na dnu čistilne
naprave dovajamo zrak, ki se v obliki majhnih mehurčkih dviga na gladino vode. V aeracijskem
prekatu se z bakterijami in zrakom omogoča biološki proces čiščenja. Bakterije imajo na
razpolago dovolj kisika in se prehranjujejo s fekalijami. Po zaključenem aeracijskem
procesu sledi faza umiritve, kjer prihaja do ločevanja očiščene vode od bakterij.
Aktivne bakterije se usedejo na dno, čista voda pa odteka v naravo. Aktivne
bakterije, ki se usedejo na dno zadnjega prekata, prečrpamo v prvi prekat.
Oprema
Eco 6 čistilna naprava vsebuje:
1) rezervoar s prekati
2) 4 zračne cevi
3) kompresor in časovno uro za nastavitev delovanja
čistilne naprave.
4) pokrov premera Ø600 mm
5) vtočna in iztočna odprtina premera Ø110 mm
6) 2 tesnili premera Ø110 mm
7) navodila za vzdrževanje in vgradnjo
šifra
volumen
moč kompresorja
A(d) mm
B (š) mm
C (v) mm
4 PE
6380
3500L
47 W
1987
1800
2500
6 PE
6381
5000L
64 W
2480
1800
2500
8 PE
6375
6000L
86 W
2880
1800
2500
12 PE
6377
8000L
LA 100
2680
2310
2830
16 PE
6378
8000L
LA 120
2680
2310
2830
20 PE
6379
12000L
DT 480-250 W
3760
2310
2830
čistilna naprava ECO BLUE
Čistilna naprava Eco Blue je namenjena za čiščenje odpadne vode v počitniških hišah in v objektih, kjer
ni stalnega dotoka odpadne vode.
Delovanje
PREDČIŠČENJE
Odpadna voda iz gospodinjstva priteče v prekat za predčiščenje, kjer se umiri.
Neraztopljene trde in plavajoče snovi se zadržujejo in usedejo kot mulj v
predčiščenju.
tip
šifra
volumen
moč kompresorja
A(d) mm
B (š) mm
C (v) mm
2-6 PE
7759
3000L
80 W
Ø1200
Ø1670
2230
REAKTOR S PROSTO GIBAJOČIMI NOSILCI
Biološko čiščenje nastale odpadne vode poteka preko nosilcev mikroorganizmov. Na površini vode raste naravni, biološki film iz mikroorganizmov, ki
odpadno vodo z dovajanjem zraka biološko prečistijo. Računalnik krmili
delovanje kompresorja v dveh režimih (dnevni in nočni).
USEDALNIK
Dovedena očiščena voda se umiri v usedalniku. Mulj, ki je bil doveden
vrtinčasti lebdeči posteljici, se usede. Usedeni mulj se s pomočjo zračne
črpalke ponovno vrne v predčiščenje.
čistilna naprava ECO BOX
Konstrukcija čistilne naprave se odlikuje po odlični statiki in nosilnosti, kar nam omogoča globoke
vkope in dobro vzdržljivost tudi pri visokih podtalnih vodah.
Prednosti
1. Enostavna vgradnja: Eco Box je pravokotne oblike in se enostavno vgrajuje. Za zakop potrebujemo zelo ozko gradbeno jamo in malo peska za zasutje, kar omogoča poceni in hitro vgradnjo.
2. Vgradimo jo lahko tudi v obstoječo kvadratno betonsko greznico, ki je primerne oblike in velikosti.
Enostavno vgradnjo omogoča tudi
majhna masa čistilne naprave (230 kg) in 230° vrtljiv priključek za vtok, ki omogoča enostavno
povezovanje z dotočnimi cevmi.
3. Visoka zmogljivost čiščenja: EkoBox prečisti vodo 97,2%. Deluje varno in zanesljivo, skoraj neslišno
in brez smradu ter je neobčutljiva na nihanja temeprature v okolju.
Delovanje
EkoBox deluje na principu SBR vpihovanje zraka preko kompresorja in je izdelana v skladu
s standardom EN 12566.
tip
šifra
volumen
moč kompresorja
A(d) mm
B (š) mm
C (v) mm
4-6 PE
7987
5000L
80 W
Ø2310
Ø2310
1800
8-10 PE
7988
7500L
100 W
Ø2310
Ø2310
2520
12-14 PE
7989
10000L
DTE10
Ø2310
Ø2310
3240
GREZNICE
Greznice so namenjene zbiranju fekalne odpadne vode iz
gospodinjstva. Uporabljamo jih pri novogradnjah oz. adaptacijah
obstoječh stanovanjskih ali počitniških hišic. Vkopljemo jih lahko
samostojno ali več zaporedno.
Določanje velikosti greznice
Priporočeni volumen greznice je 1500 L na osebo. Velikost vtoka
(tesnilo) je 110 ali 125 mm. Greznice so nepretočne in so na voljo kot:
brez prekata (I), dvoprekatne(II) ali troprekatne (III).
Oprema
Eco Box čistilna naprava vsebuje:
1) 2 povezana rezervoarja volumna 4000 l, izdelana iz polietilena, kjer je debelina stene 10 - 12 mm.
2) SBR sistem čiščenja s kompresorjem, 4 ventili, pretočnimi
cevmi, računalnikom za krmiljenje
3) 2 teleskopska poviška Ø600 x 500 mm in 2 pokrova
4) vtočna in iztočna kolena Ø110 mm s tesnili
5) aerator in pretočne cevi
6) navodila za vgradnjo in vzdrževanje
Greznice so na voljo v velikostih od 500 do 50.000L.
Določanje velikosti ČN
tip
šifra
volumen
moč kompresorja
A(d) mm
B (š) mm
C (v) mm
2-6 PE
7995
4000L
60 W
2330
1175
2400
Velikost čistilne naprave se določa v populacijskih enotah (PE) ali ekvivalentnih osebah, hkrati pa opredeljuje biokemično
kapaciteto čistilne naprave. Enota PE pomeni specifično porabo vode od 0,15 do 0,20 m3/os/d in biokemijsko
obremenitev 0,06 kgBPK5/os/d. Vse čistilne naprave so dimenzionirane glede na količino odpadne vode na prebivalca
od najmanj 150 litrov/osebo. Na družinsko stanovanje > 35 m2 izberemočistilno napravo za najmanj štiri stanovalce,
na apartma < 35 m2 pa najmanj dva stanovalca. V čistilno napravo so lahko speljane samo fekalne odpadne vode brez
dotoka meteornih vod (deževnice). Za počitniške hiše, ki niso stalno naseljene priporočamo nepretočne greznice zaradi
premalega dotoka fekalij ali čistilne naprave EcoBlue.
www.roto.si
e
j
n
e
j
l
v
i
ž
voda je
zbiralniki deževnice
čistilne naprave
www.roto.si | 080 22 52 | 02 52 52 152 | [email protected]

Similar documents