RÖFIX FN 615

Comments

Transcription

RÖFIX FN 615
RÖFIX FN 615
Talna izravnalna masa
Področja uporabe:
Za izravnavo in glajenje cementnih, anhidridnih in mavčnih estrihov. Kot tankoslojni estrih in vezni estrih
na betonskih ploščah in tleh. Za notranje površine.
Kot podlaga srednje obremenitve.
Kot podlaga srednje obremenitve.
Kot izolacija fasade proti površinskim in ponikalnim vodam na področju stika z zemljo in področju
podzidka.
Osnova materiala:
● Cement
● Kremenčev pesek (klasificiran)
● Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
Lastnosti:
●
●
●
●
Samorazliven
Z malo napetosti
Primerna za talno gretje
Hitro vezoče
Izvedba:
Pogoji pri izvedbi:
Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod
+5 °C.
Do izsušitve premaza ščiti pred mrazom in prehitremu sušenju ( neposredni sončni svetlobi, deževju).
Pri zelo nizkih temeperaurah omet se ne veže zadostno in pri zelo visokih temepraturah obstaja nevarnost
izgube vlažnosti in nenekamerne strukturne slike.
podlaga:
Podlaga mora biti brez razpok, trajno suha, nosilna kot tudi brez prahu, ločilnih sredstev ki ustvarajajo
film in nečistoč.
Treba paziti na dovoljeno preostalo vlažnost, toda mora biti izravnano za parno tesnjeno polaganje.
RÖFIX AP 310 Vezna osnova se ne sme nanašati nerazredčena kot vezna ali regulacija vpojnosti.
obdelava podlage:
Za zaščito proti dvigajoči vlagi predlagamo premaz RÖFIX EP 52 s posipom kremenčevega peska.
Priprava:
Eno vrečo zmešamo z določeno količino čiste vode s pomočjo ustreznega stroja ali z mešalnikom in
mešamo dokler ne dobimo homogene, tekoče mase brez grudvic.
Po času zorenja to je po pribl. 5 minutah še enkrat dobro premešati.
Izvedba:
S pomočjo ustrezne zobate gladilke se lahko na preprost način doseže enakomerno površino pri
homogeni debelini nanosa.
Za odzračevanje priporočamo uporabo ježkastega valjčka
Pri večjih površinah se priporoča uporaba mešanje s strojem, pri čemer moramo posebej paziti na pravilno
konsistenco.
Pravilna sestava se nastavi pri začetku dela s pomočjo RÖFIX - razlezno pločo in valjem. PVC-cev (Višina
27 mm premer 6,9 cm) z materialom napolniti in navzgor povleči.
Razvlečemo jo kot pri samorazlivalnem estrihu z nivelirno cevjo.
Pri nanašanju brez armature je možna debelina 2.5 do 8cm. Pri večjih debelinah je potrebna železna
armatura.
Ne mešati z drugimi materiali.
Nizke temperature kot tudi visoka vlažnost podaljšajo čas sušenja.
Po mešanju pustimo zoreti pribl. 2 min. Nato še enkrat z mešalnikom premešamo.
Napotki za
odstranjevanje:
Pomembno pri teh produktih je, da dodamo takšno količino vode, kot je predpisano v navodilih.
Pri uporabi pretočnega mešalnika v vedru najprej ročno zmešamo 1 vrečo izravnalne mase s predpisano
količino vode. Dobljeno mešanico uporabimo kot orientacijo za nastavitev količine vode v mešalniku.
Varnostna opozorila:
Vsebuje cement / apnenihidrad. Xi Dražilno. Ščititi kožo in oči.
Napotki za embaliranje:
V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.
skladiščenje:
Možnost skladiščenja: najmanj. 6 mesecev ustrezno smernici 2003/53/EG pri 20°C, 65% r.F.; datum
proizvodnje glej natisk na embalaži
www.roefix.com
tehnični list 09.04.2012
www.roefix.com
stran 1/2
RÖFIX FN 615
Talna izravnalna masa
Tehnični podatki:
137930‍
Številka artikla‍
Način pakiranja‍
‍
Količina po enoti‍
25 k‍g‍/‍E‍N‍
Zrnavost‍
0-0,5 m‍m‍
Poraba‍
Navodilo za uporabo‍
ca. 1,5 k‍g‍/‍m‍²‍/‍m‍m‍
Vrednosti uporabe so le orientacijske vrednosti in so
močno odvisne od podlage in obdelovalne tehnike. ‍
Potrebna količina vode‍
ca. 5,5 l‍/‍E‍N‍
Debelina nanosa‍
3-15 m‍m‍
Tlačna trdnost (3 dni)‍
ca. 6 M‍P‍a‍
Tlačna trdnost (7 dni)‍
ca. 9 M‍P‍a‍
Tlačna trdnost (28 dni)‍
ca. 25 M‍P‍a‍
Upogibna trdnost (28 dni)‍
ca. 6 M‍P‍a‍
Odprti čas (EN1015-9)‍
30 m‍i‍n‍
Možno oblaganje‍
≥ 1 d‍
Pohodnost‍
≥ 3 h‍
Razlivnostni test‍
ca. 60 c‍m‍
splošna navodila:
S temi navodili so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja
nespremenjena kvaliteta.
Navedbe v tem katalogu nas pravno ne obvezujejo.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja
nespremenjena kvaliteta.
Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naš tehnično-svetovalni
servis.
Aktualizirana tehnična navodila najdete na internetni strani www.roefix.com oziroma jih lahko zahtevate
pri nacionalni enoti.
Podrobne varnoste informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.
www.roefix.com
tehnični list 09.04.2012
www.roefix.com
stran 2/2