SKK: KOMUNICIRANJE V TUJIH JEZIKIH, SPOZNAVANJE DRUGIH

Comments

Transcription

SKK: KOMUNICIRANJE V TUJIH JEZIKIH, SPOZNAVANJE DRUGIH
SKK: KOMUNICIRANJE V TUJIH JEZIKIH, SPOZNAVANJE DRUGIH
KULTUR
V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala učenci širijo tudi svoje znanje
tujih jezikov in poznavanje drugih kultur. Še posebej je zanimivo, če se lahko
pogovarjajo s tujci in na ta način pridejo v stik z drugo kulturno neposredno.
V septembru in oktobru sta učiteljici angleščine Melanija Majdič Zupančič in Nika
Oven preko Mladinskega centra Zagorje na šolo povabili prostovoljca z Irske,
Jamesa. Ta se je večkrat vključil v pouk angleščine in tako obiskal več na predmetni
stopnji. Učiteljicama je pomagal pri vodenju pouka angleščine, učencem pa učenje
popestril in jim poleg jezika predstavil tudi svojo kulturo.
Lea Zupan