DSK za samooskrbo funkcijske manjzmožnosti

Comments

Transcription

DSK za samooskrbo funkcijske manjzmožnosti
SKUPAJ ZA ZDRAVJE
VSEBINA PROGRAMOV ZA
OBRAVNAVO FUNKCIJSKE
MANJZMOŽNOSTI
Tjaša Knific, NIJZ
in DSK za samooskrbo funkcijske manjzmožnosti
26. 11. 2014
FUNKCIJSKA MANJZMOŽNOST
•
Funkcijska manjzmožnost (FM) je posledica funkcijske okvare,
ki jo Mednarodna klasifikacij funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti
in zdravja (MKF) v kontekstu doživljanja zdravja opredeljuje kot
vsako izgubo ali nenormalnost psihične, fiziološke ali anatomske
zgradbe ali funkcije.
Zgodnje
odkrivanje FM
Zmanjšanje zapletov
po bolezni,
poškodbah,posegih
Zdrava in
kakovostna
starost
PROCES OBRAVNAVE FM
Presejanje celotne populacije v
starosti +65 let ter kroničnih
bolnikov
Testiranje posameznikov, pri
katerih je v presejanju bila
odkrita ogroženost za FM
Celostna
obravnava
posameznikov s
FM
CSD
ZRSZ
PRESEJANJE ZA KNB
WHO
DAS
2.0
RA
OCENA FM
OBRAVNAVA FM
CKZ
PROGRAMI ZA
RANLJIVE
MOBILNI FT
2 ADM
VPR.
TD
NEODZIVNI
PATRONAŽA
PRILOŽNOSTNO
ORGANIZIRANO
+ FM
KLINIKA,
FT. AMBULANTA
DSO
NVO
NVO
DRUŠTVA
LOKALNO OKOLJE
PRIČAKOVANA OBRAVNAVA FM
SFT… baterija testov za starejše
ST… specialni testi
VADBENI PROGRAMI
Ind. program telesne vadbe
2 km
ALPHA
SFT
ST
NEZMOGLJIVI
6 min
DELNO
ZMOGLJIVI
(krhki)
Ocena aerobne zmogljivosti
WHO-DAS 2.0
ZMOGLJIVI
Poglobljena ocena telesne pripravljenosti
OBRAVNAVA
ŠP DRUŠTVA
DRUŠTVA KB
OSTALE NVO
CKZ- DELAVNICE
KLINIKA/AMBULANTA
DSO
DOMA- alternativne
rešitve (multimedijske
vsebine)
PRILAGOJENI PROGRAMI
FUNKCIJSKI RAZREDI
Step test
PRESEJANJE
OBRAVNAVA FUNKCIJSKE MANJZMOŽNOSTI V
CKZ
INDIVIDUALNI SPREJEM V CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
TEMELJNA
OBRAVNAVA
Zdravo
živim
MODULI –
PRAKTIKUM
Visok krvni
sladkor
Visok krvni
tlak
Ali sem
FIT?
Visoki lipidi
v krvi
Izbiram
zdravo
POGLOBLJENA OBRAVNAVA
Zmorem!
Zdravo
jem
Opuščanje
tveganega/
škodljiveg
a pitja
alkohola
Podpora
pri
spoprijemanju z
depresijo
Opuščanje
kajenja
VZDRŽEVALNI PROGRAMI
Povezava z lokalno skupnostjo
Gibam se
Zdravo
hujšanje
Obvladova
nje stresa
Obvladova
nje
tesnobe