CENIK poroka.pdf - RIS Dvorec Rakičan

Comments

Transcription

CENIK poroka.pdf - RIS Dvorec Rakičan
RIS DVOREC RAKIČAN
LENDAVSKA UL. 28
RAKIČAN
9000 MURSKA SOBOTA
Cenik velja od 5. 7. 2013
CENIK
ORGANIZACIJA POROKE
Najem prostora za poroko za do tri ure z
asistenco pri okraševanju z možnostjo lastne
pogostitve
Najem prostora za poroko s kočijo in
asistenco pri okraševanju
Najem prostora za sprejem in priprava za
poroko na prostem in asistenco pri
okraševanju
Najem prostora za sprejem in priprava za
poroko na prostem s kočijo in asistenco pri
okraševanju
CENA Z DDV V EUR NA POROKO
100,00
300,00
250,00
430,00
Ostale storitve se oblikujejo na podlagi tržnih cen.
Direktor ima pristojnost v primerih, ki so v posebnem interesu javnega zavoda, odobriti
popust, kar utemelji svetu zavoda z vsebino pozitivnih učinkov.
mag. Robert Celec
direktor RIS Dvorec Rakičan
RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28 - Rakičan, 9000 Murska Sobota, tel.: (02) 535 1896, fax: (02) 535 1897, [email protected], www.ris-dr.si, DŠ: SI36541028,
MŠ:1900145, TRR: SI56 0128 0600 0001 097 – UJP Murska Sobota, Okrožno sodišče v Murski Soboti, št. vložka 1/02793/00; Osnovni kapital: 0