Na tej povezavi

Comments

Transcription

Na tej povezavi
SVETE MAŠE IN DOGODKI ZA NOVEMBER
* (1 x oddan skupni namen drugemu duhovniku)
00
9
1400
1 PET
1500
1800
700
2 SOB 00
16
700
3 NED 00
9
1800
4 PON
5
6
7
8
9
1845
1945
630
TOR 00
19
1700
SRE 00
18
ČET 630
PET 1800
15
SOB 8
24
700
900
PON 1800
TOR 630
1700
SRE 00
18
ČET 630
PET 1800
700
SOB 900
1700
700
NED 900
1500
1800
PON
1845
TOR 630
SRE 1800
ČET 630
PET 1800
SOB 815
700
NED 900
25
26
27
28
29
30
PON 1800
TOR 630
SRE 1800
ČET 630
00
PET 18
SOB 815
10 NED
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
++ Vehar, Brekovice
Dobračeva: ++ Cecilija in Milan Jereb, Selo 97, ter
+ Franc Eržen, god in roj. dan*
Molitve pri križu
Molitev rožnega venca v pokopališki cerkvi
po papeževem namenu
Dobračeva: za duše v vicah
+ Marjana Kogovšek, 1. obl., in za farane
++ Marija in Franc Reven in + Zoran-Zdravko Primožič, 7. dan
Dobračeva: + Adolf Drmota, 30. dan, in
++ Anton in Ivan Gantar, Žirovski Vrh 22, obl.*
Redakcija Glasa sv. Martina
Misijonska skupina
po namenu
1700 SREČANJE ZA OTROKE OD 3 DO 6 LET
srečanje za ministrante
češčenje Najsvetejšega
++ starši in sinovi Strlič in + Marija Plesec, 1. obl.*
po namenu
+ Marta Čadež in + Alojz Demšar, obl.*
++ Emilija in Leopold Kopač ter sorodniki
+ Cirila Derlink, obl., ter za farane
+ Martin Frelih ml. in v zahvalo*
++ Čar, Selo, in + Matija Zajc*
po namenu
češčenje Najsvetejšega
++ Franc in Marija Bogataj
po namenu
+ Ivan Uršič, Jezerska 65, in + Leopold Klemenčič*
+ Cvetka Gvojić
+ Marica Jesenko, 2. obl., ++ Torkar, Žirovski Vrh 53
+ Filip Košir, 10. obl.
+ Srečko Jereb, Anglija, 5. obl., in za farane
++ starši Možina
srečanje ŽPS-jev Dekanije Škofja Loka v Javorjah
Dobračeva: ++ Franc Kavčič, Terezija Rant in Tonhovi ter
+ Tatjana Dolenc*
Svetopisemska skupina
+ Janez Lamovec, Goropeke, obl.
++ Košir
ob 1700 češčenje Najsvetejšega
po namenu
++ Frančiška in Maks Otrin ter + Stanislav Ušeničnik*
+ Alojzija Mrlak, obl.
+ Jožefa Cankar in za farane
+ Marjanca Kogovšek, 10. obl., in brat Viljem, obl.,
ter ostali ++, Ledinica, ter + Anton Šubic, Zabrežnik*
Dobračeva: ++ Kavčič, Žirovski Vrh 53
po namenu
+ Vili Trček, Nemčija, 4. obl. 1700 češčenje Najsvetejšega
++ Antonija in Andrej Andreuzzi
+ Izidor Demšar
+ Andrej Seljak in sin Ivan
VSI SVETI –
slovesni in zapovedani praznik,
prvi petek, obhajanja bolnikov in
starejših ta dan ne bo.
Spomin vseh vernih rajnih, prva sobota,
obhajanje bolnikov in starejših
ZAHVALNA NEDELJA
srečanje zakonskih jubilantov
sv. Karel Boromejski, škof
Zaharija in Elizabeta
sv. Lenart, opat
sv. Engelbert, škof
1700 srečanje za starše birmancev
Posvetitev lateranske bazilike
32. nedelja med letom
SV. MARTIN, ŠKOF
sv. Jozafat Kuncevič, škof
sv. Stanislav Kostka, redovnik
sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
sv. Albert Veliki, škof
CELODNEVNO ČEŠČENJE:
*veroučenci še posebej lepo povabljeni;
*sv. Marjeta Škotska, kraljica
33. nedelje med letom, ŽEGNANJE
posvetitev Bazilik sv. Petra in Pavla
sv. Matilda, redovnica
sv. Gelazij I., papež
Darovanje device Marije
sv. Cecilija, mučenka
sv. Klemen Rimski, papež
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
sv. Merkurij, mučenec
sv. Leonard Portomavriški, redovnik
sv. Modest in Virgil, apostola Karantanije
sv. Katarina Laburé, redovnica
sv. Filomen, mučenec
sv. Andrej, apostol
Pokopana: + Jožica Istenič, Stritarjeva 8, Rogaška Slatina; + Zoran – Zdravko Primožič, Mrzli Vrh 4.
Krščena: Aleks Kosmač, Opale 10; Lucija Škvarča, Pionirska pot 1.
Poročena v Tunjicah: Peter Skubic in Saša Justin. Oddane sv. maše: po namenu (5 x).
VABILO: Predšolske otroke (od tretjega leta naprej) pripeljite na prvo srečanje v torek, 5. 11., ob 1700.
Srečanje bo priložnost za druženje, igro, pogovore ter razmišljanje o Božji ljubezni. Lepo povabljeni.