izjava za medije - Šolski center Slovenske Konjice

Comments

Transcription

izjava za medije - Šolski center Slovenske Konjice
KO
ETN
O
E
Izdajo koledarja delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.1.:
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
PARTNERSTVO
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, zavod Etno-eko, Center za poklicno izobraževanje Ljubljana in
podjetje Unior d.d. od leta 2008 do danes polni hišo znanja projekta Partnerstva.
Projekt Partnerstva je podprlo Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad v okviru operacije
Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje-partnerstva.
Z nami so sodelovala društva, podjetja, šole, vrtci, občine, Zavod za zaposlovanje, mediji, predavatelji in
prebivalci, katerim smo zagotovili vrsto izobraževalnih vsebin.
POGLED NA PARTNERSTVO SKOZI UDELEŽENCE
914 ur usposabljanja za 1.005 udeležencev izobraževanja
o 186 udeležencev na kulinaričnih delavnicah (kulinarika glede na letni čas, običaje, praznike,
potrebe za poklic in prosti čas)
o 161 udeležencev na jezikovnih tečajih (angleščina, nemščina, italijanščina za odrasle in otroke)
o 71 udeležencev na računalniških tečajih (osnovna in napredna znanja)
o 176 udeležencev na delavnicah na temo varovanje okolja in ohranjanja podeželja
o 78 udeležencev na delavnicah za Interpretatorja kulturne dediščine in konzervatorstva,
o 362 udeležencev na tečajih šivanja, kaligrafije, ročno spretnostne delavnice, varne vožnje,…
V teku projekta so za usposabljanja in tečaje nastala tudi številna gradiva, ki so dostopna na spletni strani
http://www.sc-konjice-zrece.si/2010/
2.490 udeležencem smo predstavili programe gastronomje in strojništva skozi predstavitveni film
828 udeležencev je sodelovalo na motivacijskih, fokusnih delavnicah, delavnicah za usposabljanje
lastnih kadrov (komunikacijske veščine, timsko delo, projektno delo, razvoj kadrov, kakovost)
827 oseb je pripomoglo pri kreiranju programov izobraževanja na podlagi izvedene ankete
62 je sodelovalo v posvetih za razvoj podjetništva, zaposlovanja in izobraževanja deficitarnih poklicev
oblikovali in realizirali smo pobude za Utopni kovač, Interpretator kulturne dediščine,
restavriranje/konzerviranje
pripravili smo NOV izobraževalni program za Interpretatorja kulturne dediščine, izdelali lastni
priročnik in pilotno usposobili udeležence za interpretacijo dediščine
razvili smo NOVO nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic Utopni kovač, usposobili, preverili
in potrdili prvih 32 Utopnih kovačev
k prepoznavnosti projekta so pripomogli mediji in izdana promocijska gradiva
INTERPRETATOR KULTURNE DEDIŠČINE
Program usposabljanja je namenjen ljubiteljem dediščine, ljudem, ki delajo na področju domače obrti,
ponudnikom turističnih storitev s področja dediščine, lokalnim turističnim vodnikom in drugim
zainteresiranim. Program daje znanja etnologije, varovanja kulturne dediščine, raziskovanja, zapisovanja,
fotografiranja, konzerviranja, interpretacije v turizmu ter delo na terenu. V program se lahko vključite s
prijavo na Šolski center Slovenske Konjice-Zreče ali pri zavodu Etno-eko.
NPK UTOPNI KOVAČ
Program usposabljanja NPK Utopni kovač zajema znanja o celovitem produktivnem vzdrževanju,
izvajanju avtokontrole, o ˝D˝ delih oz. življenjsko pomembnih izdelkih, osnovah kakovosti, tehnologiji
kovanja ter osnovah metalurgije. Program je snovan na praktični in teoretični del. Praktični del se vrši na
konkretnem delovnem mestu. Posebnosti v Utopnem kovanju: Postopek utopnega kovanja se bistveno
razlikuje od klasične kovaške obrti, kjer kovač mehansko preoblikuje material s prostim kovanjem med
nakovali oz. kladivi. Za utopno kovanje pa je značilno preoblikovanje medenine s kovaškimi
stiskalnicami v orodjih z gravurami, s katerimi dajejo odkovkom dokončno obliko. Kovanje medenine se
izvaja pri temperaturi od 750 do 8000 C. Za razliko od klasičnih kovačev, fizična moč ni nujni pogoj,
pogoj pa so dobro razvite ročne spretnosti, vid ter občutek za natančnost in preoblikovanje kovin.
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE–ZREČE, Tattenbachova 2a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00, Fax: 03 757 18 18 ; www.sc-konjice-zrece.si,, e-naslov: [email protected]