PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA POLETNI TABOR MAVRIČNI

Comments

Transcription

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA POLETNI TABOR MAVRIČNI
PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA POLETNI TABOR MAVRIČNI BOJEVNIKI
(Kolpa 2013)
Prijavnico poslati po elektronski pošti na: [email protected] ali po pošti na naslov ETERNIA,
društvo za pomoč mladim z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD), Kandijska c. 46, 8000
Novo mesto.
Svojega otroka __________________________, datum rojstva: ___________, spol : _____, naslov
_________________________________,
poštna
št._____________,
telefon
ali
gsm:
_____________________(starši), e-pošta: ___________________________, prijavljam na poletni
kamp Mavrični Bojevniki.
Posebnosti pri otroku (diete - npr. celiakija, zdravila - redna terapija, ostalo):
Kamp za otroke in mladino na reki Kolpi bo potekal v dveh terminih:
1. TERMIN: 14.7. - 21.07. 2013 (skupina od 10 -13 let)
2. TERMIN: 21.7. - 28.7.2013 (skupina od 13 -16 let)
OTROKA PRIJAVLJAM NA (obkrožite):
1. termin
2. termin
IZJAVA STARŠEV:
_______________________________(ime in priimek starša), dovoljujem svojemu otroku
_______________________________udeležbo na poletnem taboru Mavrični Bojevniki s
spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov
za potrebe organizacije tabora.
Cena: 120 EUR
MOŽNOST PLAČILA (obkrožite):
1. v enkratnem znesku
2. v dveh obrokih (junij, julij) zadnji obrok do 10.7.2013
3. v treh obrokih (maj, junij julij) zadnji obrok do 10.7.2013
Družinski popust (obkroži):
DA
NE
(Družinski popust velja ob prijavi vsaj dveh otrok (bratec, sestrica). Cena na posameznika v tem primeru je 100 EUR.)
TRR: ETERNIA, DRUŠTVO ZA POMOČ MLADIM Z MOTNJO POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTJO
(ADHD) pri Deželni banki Slovenije; 19906 5010602260;
Plačilni nalog naj se obvezno glasi na otrokovo ime in priimek.
Število mest je omejeno, zato svojega otroka prijavite čim prej.
Za vse informacije smo vam na voljo na e-mail naslovu: [email protected], telefonski
številki 040 648 294 in socialnem omrežju Facebook.