Matematika za poslovne in ekonomske vede

Comments

Transcription

Matematika za poslovne in ekonomske vede
Spoštovani!
Enota za izredni študij in
študij na daljavo
Obveščamo vas, da smo za študente 1. letnika študijskega programa
UNIVERZITETNA POSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA
vpisne generacije 2011/12 in 2012/13,
organizirali izvedbo predmeta:
Matematika za poslovne in ekonomske vede,
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: +386 1 5892 400
F: +386 1 5892 696
www.ef.uni-lj.si
Januar 2013
katerega nosilca sta prof. dr. Dušan Hvalica in doc. dr. Damjana Kokol Bukovšek.
Izvedba bo potekala po naslednjem razporedu:
PREDAVANJA:
v torek,
v četrtek,
v torek,
v četrtek,
v torek,
v četrtek,
v torek,
v četrtek,
26.02.2013 ob 17:00
28.02.2013 ob 17:00
05.03.2013 ob 17:00
07.03.2013 ob 17:00
19.03.2013 ob 17:00
21.03.2013 ob 17:00
26.03.2013 ob 17:00
28.03.2013 ob 17:00
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
v Dvorani Mobitel
IZPITNI ROKI:
v sredo,
v sredo,
10.04.2013 ob 17:00 – po razporedu
08.05.2013 ob 17:00 – po razporedu
USTREZNA ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA:
Bogataj, L., Ferbar, L.: Matematika za ekonomiste 1. del.: Zapiski predavanj. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta, 2003. 169 str.
Bogataj, L., Ferbar, L.: Matematika za ekonomiste 2. del. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2004. 245 str.
Hvalica, D., Ferbar, L., Bogataj, L.: Izbrana poglavja iz matematike za poslovne in ekonomske vede.
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. 116 str.
Bogataj, L., Ratej Pirkovič, S.: Matematika 1: Vaje in izpitni primeri. Ljubljana: Ekonomska fakulteta,
2003. 145 str.
Študijsko gradivo boste lahko kupili v prodajalni EKONOMIST na Ekonomski fakulteti, ki je
odprta od ponedeljka do petka od 11. do 17. ure.
Urnike in obvestila lahko spremljate tudi na naših spletnih straneh Študent-neta (Viri za študij/
Dokumenti/ Urniki – Izredni študij).
Lep pozdrav!
Samostojna strokovna delavka
Milena Stepanović,dipl.ekon.
V vednost:
študent
prof. dr. Dušan Hvalica
doc. dr. Damjana Kokol Bukovšek
spletne strani EF
arhiv