CENE ZA SPREJEM ODPADKOV V CRO DOB 1

Comments

Transcription

CENE ZA SPREJEM ODPADKOV V CRO DOB 1
CENIK ZA SPREJEM ODPADKOV V CRO DOB
šifra
21223
21238
21224
21245
21247
21248
21250
21251
21230
klasifikacijska št.
odpadka
20 02
20 02 01 01
20 02 01 02
20 03
20 03 01 01
20 03 07
17
17 01 07
17 05 04
17 06 05
17 09 04
19
21231
PC
DDV
9,5%
skupaj
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
0,1210
0,0900
0,0115
0,0086
0,1325
0,0986
0,2100
0,1850
0,0200
0,0176
0,2300
0,2026
Mešanice betona,opek in keramike
Zemljina in kamenje
Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest
Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov
0,0590
0,0590
0,1700
0,0600
0,0056
0,0056
0,0162
0,0057
0,0646
0,0646
0,1862
0,0657
Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje
odpadne vode in objektov za oskrbo s pitno in tehnološko vodo
Ostali odpadki iz proizvodnje z oceno
0,2200
0,2200
0,0209
0,0209
0,2409
0,2409
Vrsta odpadka
Odpadki iz vrtov, parkov in odpadki iz pokopališč
Odpadki, primerni za kompostiranje
Les
Drugi komunalni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Kosovni odpadki
Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov in
izkopana zemljina z onesnaženih krajev
Cenik velja od 1.07.2013 dalje.
Domžale, 28.06.2013
Direktor:
Marko Fatur

Similar documents