NARAVOSLOVNA PISMENOST

Comments

Transcription

NARAVOSLOVNA PISMENOST
NARAVOSLOVNA
PISMENOST
Mag. Claudio Battelli, višji pred.
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
NARAVOSLOVNA
PISMENOST
Vsebina:
• Opredelitev naravoslovne pismenosti
• Naravoslovni postopki
• Produktivna vprašanja
• Napačne predstave v naravoslovju
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Naravoslovna pismenost
• je opredeljena kot sposobnost uporabe
naravoslovnega znanja in procesov, ne le
za razumevanje naravnega sveta, temveč
za sodelovanje v odločitvah, ki nanj
vplivajo.
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Cilj učitelja naravoslovja
Vzgojiti naravoslovno pismenega
posameznika:
Poznavanje temeljnih NARAVOSLOVNIH
POJMOV.
POJMOV
– Sposobnost reševanja problemov in
odkrivanja narave.
– Za to je potrebno razviti nekatere spretnosti
in sposobnosti :
NARAVOSLOVNI POSTOPKI.
POSTOPKI
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Naravoslovni postopki
– Zaznavanje, poimenovanje, opisovanje,
primerjanje, merjenje, razvrščanje,
uvrščanje, urejanje, sporočanje.
– Sklepanje, napovedovanje.
zahtevnejši in bolj abstraktni:
– Oblikovanje domnev, ločevanje
spremenljivk.
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
PRODUKTIVNA VPRAŠANJA
NEPRODUKTIVNA VPRAŠANJA
Zahtevajo le besedni odgovor in zapomnitev
Včasih neizbežna, širijo besedni zaklad, urijo
spomin,...
večjo težo imajo
PRODUKTIVNA VPRAŠANJA
pogosto zahtevajo najprej neko dejavnost,
naravoslovni postopek, šele nato lahko na
vprašanja odgovorimo
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
PRIMERI PRODUKTIVNIH
VPRAŠANJ
1. Vprašanja, ki usmerjajo pozornost
2. Vprašanja za štetje in merjenje
3. Primerjalna vprašanja
4. Akcijska vprašanja
5. Problemska vprašanja
6. Miselna vprašanja: “kako” in “zakaj”
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Raziskovanje
•
•
•
•
•
Kaj o tem že vemo?
Kaj opazujemo, merimo?
Kako bomo prikazali, povedali drugim?
Kaj smo ugotovili?
Kaj smo se naučili novega?
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
OTROKOV ODNOS DO NARAVE
1. Animistično
2. Finalistično
3. Antropocentrično.
no
Razlage morajo biti zato zelo
poenostavljene!
poenostavljene
Jasne, otroku razumljive, vendar strokovno
neoporečne!
ne
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Napačne predstave v naravoslovju
• predstave učencev o naravnih pojavih se pogosto razlikujejo
od realnih in prihaja do nepravilnega razumevanja
naravoslovnih procesov in pojavov zaradi prepletanja
napačnih predstav, stereotipov in predsodkov.
• Na oblikovanje napačnih predstav o naravnih pojavih in
procesih vpliva veliko različnih dejavnikov, med katere
prištevamo pretirano poenostavljanje, posploševanje,
uporabo napačnega izrazoslovja.
• Nekatere napačne predstave so posledica antropomorfnega
in teleološkega gledanja na svet.
• Napačne predstave so pogosto tako močno zasidrane, da jih
je s tradicionalnimi strategijami poučevanja, težko
spremeniti, saj prihaja do interakcije med starimi in novimi
predstavami.
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Primeri napačnih predstav
»Plodovi so živih in privlačnih barv, zato da jih
živali opazijo.«
»Telo je sploščeno, da se lažje premika v
prsti.«
»Cvetovi nudijo žuželkam poleg počitka še
medičino, žuželke pa v zameno prenašajo
cvetni prah.«
»Krastača je zelo koristna, saj poje veliko
polžev in drugih vrtnih škodljivcev.«
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.
Zaključek
Bodoče vzgojitelje in učitelje želimo
pripraviti, da bodo otrokom smiselno
predstavljali biološke pojme, kajti
predstave o naravi, ki si jih ustvarijo že v
zgodnjem otroštvu so odločilnega pomena
in vplivajo tudi na njihovo kasnejše
razumevanje in odnos do narave.
*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013 razvojne prioritete:«Razvoj človeškh virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja”, ter javnega razpisa za sofinanciranje profesonalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009,
2010 in 2011.