Plače - ZAPOSLITEV NA DVEH DELOVNIH MESTIH

Comments

Transcription

Plače - ZAPOSLITEV NA DVEH DELOVNIH MESTIH
ZAPOSLITEV NA DVEH DELOVNIH MESTIH (DM1 IN
DM2) IN DOPOLNILNA ZAPOSLITEV
1. Zaposlitev na dveh delovnih mestih
Za DM2 mora imeti zaposleni vneseno prevedbo, ki jo vnesemo na vstopni točki »Plače
JAVNI SEKTOR«.
Pri prevedbah iz naslova DM2 (delovno mesto je zapisano v dodatnih razmerjih v okviru
rednega delovnega časa) je potrebno obvezno vnesti polje »Dodatno razmerje«. Na polju
je lista vrednosti, ki jo sprožite s tipko »F9« in potrdite možnost, ki se vam ponudi v listi
vrednosti (izberete pravilno dodatno razmerje, ki se vam ponudi v listi vrednosti – »1« redno
delovno razmerje).
V evidenco dela vnesemo ustrezne ure dela na DM2 na ustrezno šifro plačila, npr. 1 »Redno
delo« Pomembno je, da v polje »Dodatno razmerje« vpišete vrednot »1« oz. vrednot iz liste
vrednoti na tem polju. Listo vrednoti sprožite s tipko »F9« in potrdite možnost, ki se vam
ponudi (izberete pravilno dodatno razmerje, ki se vam ponudi v listi vrednosti – »1« Redno
delovno razmerje).
Pri delitvi delovnega časa na DM1 in DM2 mora biti polje »Dodatno razmerje« obvezno
izpolnjeno pri vnosu ur iz naslova DM2, ki je zapisano na dodatnih razmerjih, kajti na ta
način vzpostavimo povezavo med vnosom v evidenco dela in podatki zapisanimi v šifrantu
»Zaposleni« pod gumbom »Dodatna razmerja« in prevedbami na vstopni točki »Plače JAVNI
SEKTOR«.
2. Dopolnilna zaposlitev pri delavcih, ki so pri vas tudi redno zaposleni
Za dopolnilno zaposlitev mora imeti zaposleni vneseno prevedbo, ki jo vnesemo na vstopni
točki »Plače JAVNI SEKTOR«.
Pri prevedbah iz naslova dopolnilnega dela (delovno mesto je zapisano v dodatnih razmerjih
v okviru dopolnilnega dela) je potrebno obvezno vnesti polje »Dodatno razmerje«. Na
polju je lista vrednosti, ki jo sprožite s tipko »F9« in potrdite možnost, ki se vam ponudi v
listi vrednosti (izberete pravilno dodatno razmerje, ki se vam ponudi v listi vrednosti – »2«
dopolnilno delo).
V evidenco dela vnesemo ustrezne ure dela za dopolnilno delo na ustrezno šifro plačila, npr.
1161 »Dopolnilno delo« Pomembno je, da v polje »Dodatno razmerje« vpišete vrednot »2«
oz. vrednot iz liste vrednoti na tem polju. Listo vrednoti sprožite s tipko »F9« in potrdite
možnost, ki se vam ponudi (izberete pravilno dodatno razmerje, ki se vam ponudi v listi
vrednosti – »2« Dopolnilno delo).
2/3
Pri dopolnilnem delu mora biti polje »Dodatno razmerje« obvezno izpolnjeno pri vnosu ur
iz naslova dopolnilnega dela za redno zaposlene, ki je zapisano na dodatnih razmerjih, kajti
na ta način vzpostavimo povezavo med vnosom v evidenco dela in podatki zapisanimi v
šifrantu »Zaposleni« pod gumbom »Dodatna razmerja« in prevedbami na vstopni točki
»Plače JAVNI SEKTOR«.
3/3