Boštanjski zvon

Comments

Transcription

Boštanjski zvon
Napovednik
17. 04. 2015 ob 20h, Boštanj
22. 05. 2015 ob 20h, Sevnica
Napovednik
12.4.Bela nedelja. Blagoslov
motoristov in motorjev, 11h,
Boštanj
17.4. Srečanje s starši birmancev in
prvoobhajancev, 18h (18.05h
19.4. 3. Velikonočna. Krstna. Srečanje z
birmanci, po maši ob 10h
20.4.Srečanje pred birmo; za
birmance, botre in starše, ob
18h; priložnost za spoved za vse
24.4. Šmarnice, prevzem gradiva, 18h
25.4. Sveta birma, 15h
26.4. Prvo obhajilo, 10h
4. velikonočna nedelja, nedelja
dobrega pastirja
27.-30.4. Škofijsko romanje na Poljsko
1.5. Začetek šmarnic
3.5. 5. Velikonočna. Žegnanje na Logu
Krstna nedelja:
19.4. ob 10h
Priprava na zakon:
16. in 23. 04. ob 19h, Sevnica
21. in 28. 05. ob 19h, Boštanj
Zaradi narave skupinskega dela,
se je potrebno na srečanje prijaviti
(Boštanj ali Sevnica).
1509
leto XXVI
APRIL 2015
številka 8
Iz vijolične barve
Zaspali v Gospodu:
+Kurt Stauder, r. 28.1.1934, bival
Log 130.
Sočutje vsem žalujočim.
Darovi za svete maše:
soproga Jožefa (3), Pepca Novšak,
Danica Weier z družino, Betka in
srečko z družino, Silvo in Mojca,
Jelka Imperl z družino, Milan Lisec.
Vsem Bog povrni!
Skrb za ureditev cerkve:
12.4. Boštanj 11-20
19.4. Boštanj 21-30
26.4. Starši (birma, obhajilo)
3.5. Boštanj 31-40
1857
Darovi (puščica):

Verouk:
17.4. 1-4
24.4. 5-7
Maj - šmarnice
29.5. Sklep verouka, vse skupine
1.3. 148,23
8.3. 169,88
15.3. 171,74
22.3. 223,75
29.3. 493,91
Ofer za Veliko noč: 2.776,46 €.
Bog povrni!
Priprava na krst:
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :

4
http://zupnija-bostanj.rkc.si
Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ
81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  [email protected]
1
Razpored svetih maš
Ne 12.4. BELA NEDELJA
Za župnijo:+Anton Hrovat,
Alojzija, Alojz
+Štefka Kogovšek, Kogovšek, Podlipnik
+Antonija Jeraj, Franc Vrtovšek
Boštanj
8
Boštanj
10
Kompolje
17
Boštanj
18
+Pepi Lisec, O
Šmarčna
18
+Alič Karl
Boštanj
19
+Ana Kuhar O, Kuhar
Helena, kneginja
Boštanj
8
+Pepca Andolšek
Če 16.4.
Bernarda Lurška, r
Šmarčna
18
+Pavel Prebejšek in sor.
Pe 17.4.
Inocenc, š
Boštanj
19
+Antonija in Janko Levstik
So
Galdin, š
Boštanj
19
+Jože Pavlin
3.VELIKONOČNA
Boštanj
8
Za župnijo: +Anton pešec
Po 13.4.
To
Sr
14.4.
15.4
18.4.
Ne 19.4.
Po 20.4.
Ida, r
Tiburcij, m
KRSTNA
Boštanj
10
+Lisec, Bec; +Ciril Dolinšek,
Marija, Janez, Irena Knez;
+Jože Žnidaršič O, Jožefa
Knez, Koren
Anastazij, m
Boštanj
18
Srečanje z birmovalcem!
Boštanj
19
+Franc Simončič
To
21.4.
Konrad, r
Boštanj
19
+Ana Žibert, 30d
Sr
22.4.
Leonid, m
Boštanj
19
+Alojzija Podlogar
Če 23.4.
Jurij, m
Boštanj
18
+Jera, Janez Krajnc, st.
Novšak
Pe 24.4.
Fidelis, o
Boštanj
19
+Dušan Udovč O, Blatnik
15
Za birmance, botre in starše
So
25.4.
SVETA BIRMA
Boštanj
Marko, ev.
Ne 26.4.
2
Za župnijo
4.VELIKONOČNA
Boštanj
8
+Aco Košak, O
PRVO OBHAJILO
Boštanj
10
+Jekoš Mirtelj
Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 19.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 19.00.
Obvestila
Priprava na sveto
birmo in sveto obhajilo
Starši birmancev in prvoobhajancev se
bomo skupaj srečali v petek 17.4.
Srečanje je napovedano ob 18h, lahko
pridete pet minut kasneje, da se bo
parkirišče tačas sprostilo. Na srečanju se
bomo uskladili o vseh skupnih stvareh.
Takrat boste prejeli tudi natančnejši
razpored za zadnje dni pred birmo in
obhajilom.
Okvirno bo program sledeči:
Petek,17.4. – srečanje s starši birmancev
in prvoobhajancev, tehnično srečanje
Nedelja, 19.4. - srečanje z birmanci,
priprava na srečanje z birmovalcem
Ponedeljek, 20. 4. – Srečanje z
birmovalcem, priložnost za spoved
(starši prvoobhajancev, birmancev in
botri)
Torek, 21.4. – Spoved za birmance
(uvodni kader za birmance in
prvoobhajance), vaja za oboje
Sreda, 22.4. – Spoved za
prvoobhajance, vaja za oboje
Četrtek, 23.4. – rezervni datum za vaje
K prvemu obhajilu bo letos pristopilo 16
otrok. Sveto birmo bo prejelo 26 otrok.
Šmarnice 2015
Šmarnično pobožnost imamo kar na
desetih krajih.
Naslov letošnjega
branja: Drobni koraki velikih junakov.
Vse, ki skrbite za šmarnično branje
prosim, da pravočasno prevzamete
ustrezno gradivo. In hvala vam za vaše
delo. Po običaju meseca maja
nimamo rednega verouka, pač pa
otroci prihajajo k šmarnicam. Ob
koncu meseca maja zaključimo
šmarnice in redni verouk skupaj. Takrat
boste otroci prinesli vse ustrezno
gradivo (veroučno in šmarnično) v
pregled.
Nedelja dobrega
pastirja
N a n e d e l jo d o b re g a p a st i r ja
obhajamo svetovni molitveni dan za
duhovne poklice. Navedeno nedeljo
bodo bogoslovci na pastoralni praksi v
naši dekaniji. V našo župnijo bo prišel
g. Jurejevčič Branko. Priložnost, da se
spomnimo in molimo ne le duhovne
poklice, temveč tudi za lastno
poklicanost v življenju.
3