Boštanjski zvon

Comments

Transcription

Boštanjski zvon
Napovednik
Napovednik
November: Mesec spomina na rajne
25.10. 30. Nedelja med letom.
ŽEGNANJSKA.. Krstna
29.10.MINISTRANTI, duhovne vaje,
Šmarjeta
1.11. Vsi sveti. Maše v fari: 10h in 14h.
Molitve na pokopališču ob 15h. Na
Kompolju ob 16h. Na Logu po
običaju.
Ob 17h se zberemo k molitvi
rožnega venca za naše pokojne.
2.11. Spomin vernih rajnih
7.11. Zakonska skupina
8.11. Zahvalna nedelja (32. navadna).
ZAKONSKI JUBILEJI – praznovanje.
Nabirka za domačega župnika; na
Logu za duhovnega pomočnika.
12.11. Srečanje članov ŽPS
15.11. 33 nedelja med letom
 Darovi za svete maše
+Lisec Alojz:
družina Metelko, Orle; Blatnik,
Konjsko; Cerovšek, Zavratec;
Metelko, Hudo brezje; žena Anica,
sin Mirko z družino, hči Tatjana z
družino, Železnikovi, Kompolje;
Severjevi, Preska; vaščani Preske
(2); družina Simončič, Boštanj; Slavi
Novšak, Sonja Šinkovec z družino,
Fantje s Preske (+dar), Ljudski pevci
Zarja, Ljudski pevci, Škocjan; Neža
Novšak z družino, Konjsko; Alojz
Bec, Konjsko; Ana Bec, družini
Novak iz Boštanja in Maribora, Zofi
Novšak z družino, Mervič, Martin
Novšak, Log; Novšak, Preska.
Bog povrni vsem darovalcem!
 Slavje zakoncev 8.11.2015:
 Skrb za ureditev cerkve:
1.11. Boštanj 51-60
8.11. Boštanj 61-74
15.11. Dolenji Boštanj 1-10
 Razpored verouka:
6.11.
13.11.
1-4r
5-8r
 Zaspali v Gospodu:
+Stanislava šlogar r. Mikolič, r.
23.12.1954, bivala Log 53.
Svojcem iskreno sožalje. Naj rajni
počivajo v Božjem miru!
ŽPS in Župnija vabita vse pare, ki
boste obhajali okroglo obletnico
poroke (5, 10…).
Prijavite se čim prej, da lahko
pripravimo vse potrebno za
praznovanje. Dobrodošla pecivo in
pijačo (lahko prinesete pred mašo v
župnišče) ali po želji lahko
prispevate kaj za pokrivanje
stroškov. Vnaprej Bog povrni!
Najbrž ni potrebno posebej
poudarjati, da vabilo velja vsem
jubilantom. Včasih iz čisto tehničnih
razlogov nimamo podatkov (npr.
naslova), da bi vas lahko osebno
povabili. V tem primeru vas
Boštanjski zvon, glasilo župnije Boštanj TRR župnije Boštanj : NLB 02379-0092348098
Internet stran :
Izdaja in odgovarja :

4
http://zupnija-bostanj.rkc.si
Fonzi ŽIBERT župnik, Boštanj 16, 8294BOŠTANJ
81 - 49 - 710  (031) 665 - 483  [email protected]
1857
leto XXVI
1509
NOVEMBER 2015
številka 21
Poslušati pesem
To je kratka zgodba o neki gospe, ki
je za vse svete nekako oživela. Že
kakšen mesec poprej se je začelo.
Take in drugačne priprave okrog
družinskega groba. Vso družino je
vsak dan in vedno znova obveščala o
tem, kaj je potrebno in kako je
potrebno. Vsak dan debata o svečah, o
rožah, o spomeniku … In ko je
nekomu v družini prekipelo, je
vprašal: »Pa lepo te prosim, zakaj tak
cirkus okoli tega?« In je preprosto
odgovorila: »Kaj bodo pa drugi
rekli?«
Zgodba ima seveda še eno plat
medalje. In ta je, da ob vsem
ukvarjanju s pokojnimi, nekako ni
bilo mesta za ukvarjanje z živimi.
In prav to se nam lahko zgodi. Da se
prekomerno ukvarjamo z raznimi
zadevami, tudi s spomeniki,
pokojnimi in podobno, prezremo pa
žive ljudi, prezremo pa odnose. Do
pokojnih lahko pokažeš svoja občutja
tudi samo na zunaj, v odnosu do živih
ljudi pa se blefirati ne da. Tako stik s
pokopališčem in stik z mrtvimi ni sam
sebi namen. Pač pa prebuja v nas
zavest, da smo živa bitja in da ...
»delamo« žive odnose, ne mrtvih.
In ta živi odnos se začne pri meni.
To resnico sem dobro občutil, ko smo
v neki skupini delali vaje o čutenju
srca. Čez nekaj dni je neka
udeleženka napisala:
»Ko sem zjutraj vstala, prižgem radio.
Slišim pesem: Srce kot bi mi v ognju
bilo … Spreletelo me je. Ko začutiš
srček, vem, kdo sem. Vem, kam
spadam. Telo mi je lahko kot bi imela
krila. Znaš dati stvari na svoje mesto.
Neverjetno, znam poslušati radio –
pesem. Prej mi je bilo vseeno …«
… … ...
Ti dnevi so dobra priložnost. Da je
malo bolj vseeno, kaj bodo drugi
rekli.
In manj vseeno, kaj zares ti občutiš,
kdo si, kam spadaš v resnici …
Ali znaš poslušati pesem?
1
Razpored svetih maš
Ne 25.10. 30. navadna
ŽEGNANJSKA
Boštanj
8
Boštanj
10
Log
Po 26.10. Evarist, pp
To 27.10. Sabina Avilska, m
Simon in Juda
Sr 28.10.
Tadej
Log
18
Log
15
Boštanj
18
Če 29.10. Narcis, š
Pe 30.10. Marcel, m
So 31.10. Dan reformacije
Ne 1.11. VSI SVETI
Po 2.11. Verni rajni
To
+Pepca Andolšek
Boštanj
10 Za župnijo: +Franc Janežič
Boštanj
14 +Marija, Stanislav Pavlič
Molitve za rajne
Boštanj
15
(pokopališče)
Po namenu, molitve za
Log
8.30
rajne
+Ljudmila Stegenšek O,
Kompolje 16
Alojz in Mihael
Log
17 +Angela Mlakar
Boštanj
18 +Fani Liberšar, 30d
Kompolje
17
+Pavla Mandelc
Boštanj
18
+Vinko Krnc
4.11. Karel Boromejski, š.
Log
17
+Stanislava Šlogar, 7d
Če 5.11. Zaharija, Elizabeta
Log
17
+Darinka Kopar
Boštanj
18
+Franc Simončič
Sr
3.11. Viktorin Ptujski, š.
+Angelca Klanšek, 7d
+Pavel Vovk, O in Franc
+Matija Novšak O, Knez
+Stane Gunstek, družina
Štempelj
Po namenu
Po namenu
+Jožefa Kozole O, in Jože
+Stanislava Šlogar,
pogrebna
+Matija Žibert, O; Pavla,
Mici
+Anton Lisec
+Franc Simončič
Pe 6.11. Lenart, opat
Lukovec 18.30
So 7.11. Ernest, opat
Kompolje
17
Zahvalna; +Anton Lisec
+Emil Rupnik, 30d
Po namenu, zahvalna
Šmarčna
18
+Marija Tabor, O
Pridržujemo si pravico do sprememb. Spremembe in dopolnila lahko preverite ob nedeljah.
Nedeljske maše v Sevnici: 8.00, 10.00, 18.00 ; Šmarje 9.00. Sobota 18.00 .
2
Razpored svetih maš
Ne 8.11.
32. navadna
nedelja
Boštanj
ZAHVALNA
ZAKONSKI JUBILEJI
Boštanj
+Alojz Lisec, 30d
+Martin Gorogranc,
Gorogranc, Žibert
+Stanko Novak, O
10
+Anton, Jožefa Lipar
8.30 Po namenu
Po namenu
17 +Emil Rupnik
18 +Pepca Andolšek
17 +Pavla Žnidaršič
18 ++Neža Blatnik
+Ivanka Povše, Anton
19
Dolničar
8
+Jožefa, Agata Lisec
Za župnijo
Za župnijo: +Jože, Marija,
Virant, Gašper Sporar;
8
+Martin, Angela Draksler
+Igor O, Bojan Gorenc in
10
starši
8.30 Po namenu
8
Log
Po 9.11. Posv. later. bazilike
To 10.11. Leon Veliki, pp.
Sr 11.11. Martin iz Toursa, šk
Če 12.11. Jozafat, mučenec
Log
Boštanj
Log
Boštanj
Boštanj
Pe 13.11. Stanislav Kostka, re. Boštanj
So 14.11. Nikolaj Tavelič, m
Ne 15.11.
33. navadna
nedelja
Boštanj
Boštanj
Log
Odpustek
Molitve in maše za rajne
V mesecu novembru Cerkev še posebno
moli za rajne in se jih spominja na
različne načine. V tradiciji je tudi navada,
da ob prvem novembru svojci izrazijo
željo – za katere pokojne posebno želijo,
da se jih Cerkev spominja v molitvi. Kot
vsako leto bodo na voljo (med
tiskovinami) listki z molitvami za rajne, po
namenu »očenašev«. Molitve zanje bodo
po običaju na praznik Vseh svetih. Svete
maše zanje pa bodo opravljene v
mesecu novembru.
Molitve za rajne (po namenu
očenašev) oddajte do 1. novembra v
nabiralnik ali v župnišču.
Cerkev za obisk pokopališča in molitev za
rajne v prvih osmih dneh novembra
naklanja popolni odpustek. Potrebno je:
-
da smo bili pri spovedi in obhajilu
molimo po namenu svetega očeta
zmolite Oče naš, Zdravo Marijo, Slavo
odpustek namenite za določeno osebo
Begunci
Rdeči križ in Karitas zbirata sredstva za
begunce, ki gredo skozi našo državo. V tem
času je pomanjkanje obutve (begunci
prihajajo iz toplejših krajev in so nekateri
slabo obuti). Primanjkuje: zimska obutev za
moške; zimska obutev za ženske (od št. 38
dalje). Zadaj v cerkvi bo škatla v ta namen.
Razumljivo, da prinesemo uporabno obutev!
Več informacij: Jelka Bec, 051 357 397.
3