דו"ח עסקאות 2014

Comments

Transcription

דו"ח עסקאות 2014
‫דו"ח המיזוגים והרכישות‬
‫של ‪PwC Israel‬‬
‫דו"ח עסקאות ‪2014‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫תמצית‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות של ‪2014 PwC Israel‬‬
‫עיקרי הממצאים‬
‫ƒ ƒההיקף הכספי הכולל של עסקאות מיזוג ורכישה ירד בכ‪ 13%-‬בשנת ‪ 2014‬והסתכם בכ‪7.3-‬‬
‫מיליארד דולר‪ .‬במקביל‪ ,‬חלה ירידה של כ‪ 14%-‬במספר העסקאות (‪ 103‬בשנת ‪ 2014‬לעומת‬
‫‪ 120‬בשנת ‪)2013‬‬
‫ƒ ƒעליה בשווי הממוצע לעסקה‪ ,‬ל‪ 98-‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של ‪ 9%‬לעומת אשתקד‪.‬‬
‫ƒ ƒבמקביל לירידה בהיקף העסקאות אנו עדים לעליה משמעותית בהיקף הכספי של הנפקות‬
‫של חברות ישראליות בשנת ‪ ,2014‬לעומת שנה קודמת‪ ,‬מה שוודאי השפיע על הירידה‬
‫בפעילות המיזוגים ורכישות בשנת ‪.2014‬‬
‫ƒ ƒבשנת ‪ 2014‬נמשכה מגמת הקיטון בעסקאות בשווי הנמוך ממאה מיליון דולר לטובת‬
‫עסקאות בשווי הנע בין מאה עד מאתיים מיליון דולר‪.‬‬
‫ƒ ƒאנו ממשיכים לראות גידול במספר העסקאות שבוצעו על ידי רוכשים מהמזרח הרחוק‪,‬‬
‫בדגש על סין וסינגפור‪ ,‬כאשר בשנת ‪ 2014‬היו ‪ 8‬עסקאות לעומת ‪ 3‬ב‪ ,2012-‬וזאת ללא‬
‫רכישת תנובה הצפויה להיסגר במחצית הראשונה של ‪ .2015‬לרוב מדובר במשקיעים‬
‫אסטרטגים‪.‬‬
‫ƒ ƒבשונה ממה שקורה בעולם‪ ,‬שם ישנה פעילות גוברת של קרנות השקעה (‪Private equity‬‬
‫‪ ,)funds‬בישראל הפעילות של קרנות אלו ביחס לשוק מועטה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תחזית להמשך‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫‪3‬‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫ירידה בהיקף ומספר‬
‫העסקאות; נמשכת‬
‫מגמת העלייה במחיר‬
‫הממוצע לעסקה‬
‫בעוד בעולם ישנה מגמה‬
‫של גידול – הן במספר‬
‫והן בסך הכולל של עסקאות מיזוג ורכישה‪,‬‬
‫ישראל מסיימת את ‪ 2014‬בירידה בהיקף‬
‫העסקאות (הן במספר והן בסך הכולל)‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הושלמו ‪ 103‬עסקאות מיזוג‬
‫ורכישה על ידי רוכשים ישראלים בארץ‬
‫ובחו"ל ורוכשים זרים בישראל‪ ,‬זאת ביחס‬
‫לשנת ‪ 2013‬בה הושלמו ‪ 120‬עסקאות ושנת‬
‫‪ 2012‬בה הושלמו ‪ 165‬עסקאות‪ .‬ההיקף‬
‫הכספי הכולל ירד בכ‪ 13%-‬בשנת ‪2014‬‬
‫והסתכם בכ‪ 7.3-‬מיליארד דולר‪ .‬בעוד הסך‬
‫הכולל ירד אנו רואים עליה בשווי הממוצע‬
‫לעסקה‪ ,‬ל‪ 98-‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של ‪9%‬‬
‫לעומת אשתקד‪ .‬העלייה בשווי הממוצע‬
‫לעסקה מלמדת על המשך הבעת אמון‬
‫במשק הישראלי של משקיעים זרים‬
‫ומקומיים ושיפור בסביבת המאקרו‪.‬‬
‫במקביל לירידה בהיקף העסקאות אנו עדים‬
‫לעלייה משמעותית בהיקף הכספי של‬
‫הנפקות של חברות ישראליות בשנת ‪,2014‬‬
‫לעומת שנה קודמת‪ ,‬מה שוודאי השפיע‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫על הירידה בפעילות המיזוגים ורכישות‬
‫בשנת ‪ .2014‬הגאות בשווקים הובילה‬
‫חברות ישראליות רבות לבחירה באופציית‬
‫ההנפקה‪ ,‬על פני עסקת מיזוג או רכישה‪.‬‬
‫גידול יחסי בעסקאות בשווי של מעל ‪100‬‬
‫מיליון דולר‬
‫בשנת ‪ 2014‬נמשכה מגמת הקיטון‬
‫בעסקאות בשווי הנמוך ממאה מיליון דולר‪,‬‬
‫ומנגד חל גידול יחסי בעסקאות בשווי הנע‬
‫בין מאה עד מאתיים מיליון דולר‪ .‬אם בשנת‬
‫‪ 2012‬עסקאות בשווי הנמוך ממאה מיליון‬
‫דולר היווי כ‪ 85%-‬מסך העסקאות ועסקאות‬
‫בין מאה עד מאתיים מיליון דולר היוו כ‪,5%-‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬כ‪ 74%-‬מסך העסקאות היו‬
‫בשווי הנמוך ממאה מיליון דולר‪ ,‬כאשר‬
‫עסקאות בשווי הנע בין מאה עד מאתיים‬
‫מיליון היוו כ‪ .12%-‬בשונה מאשתקד‪ ,‬במהלך‬
‫‪ 2014‬ירד נתח העסקאות ה"גדולות" (מעל‬
‫‪ 400‬מיליון דולר לעסקה) שבוצעו על ידי‬
‫משקיעים זרים מ‪ 6-‬עסקאות ב‪)14%( 2013-‬‬
‫ל‪ 2-‬עסקאות ב‪ .)6%( 2014-‬למרות הירידה‬
‫במספר העסקאות ה"גדולות" בשנת ‪2014‬‬
‫אנו רואים המשך עליה בעסקאות בשווי‬
‫הנע בין מאה עד מאתיים מיליון דולר‪ ,‬מה‬
‫שמעיד על המשך מיצוב החברות‬
‫הישראליות ברמות מחיר גבוהות יותר‪.‬‬
‫תחזית להמשך‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫הרוכשים האסטרטגיים מובילים את‬
‫השוק‬
‫במבט על הגופים הפעילים בתחום‬
‫המיזוגים והרכישות אנו רואים‪ ,‬כי גם השנה‬
‫הרוכשים האסטרטגיים‪ ,‬אלו אשר להם‬
‫זיקה לעסקי החברה הנרכשת‪ ,‬המשיכו‬
‫להוביל את שוק המיזוגים והרכישות והיו‬
‫אחראים לכ‪ 89%-‬מההיקף הכספי של‬
‫העסקאות‪ ,‬בדומה לשנה הקודמת‪ .‬יתר‬
‫הרכישות בוצעו על ידי משקיעים פיננסיים‬
‫שונים (למטרות השקעה)‪ .‬היקפם היחסי‬
‫של הרוכשים האסטרטגיים מראה כי‬
‫מרבית הרוכשים תרים אחר סינרגיה‬
‫ושיתוף פעולה ארוך טווח‪ ,‬לרוב מטעמים‬
‫של יצירת יתרון תחרותי באמצעות‬
‫טכנולוגיה‪ ,‬ולא בהכרח בהשקעה לטווח‬
‫קצר‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬אנו רואים ירידה חדה של‬
‫כ‪ 22%-‬בהיקפן הכספי של העסקאות‬
‫הפיננסיות‪ .‬בשונה ממה שקורה בעולם‪ ,‬שם‬
‫ישנה פעילות גוברת של קרנות השקעה‬
‫(‪ ,)Private equity funds‬בישראל קרנות‬
‫אלו תופסות נתח קטן יותר ביחס לשוק‬
‫כולו‪.‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫‪4‬‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫עלייה בהשקעות ישראלים בחו"ל וירידה‬
‫בפעילות של רוכשים זרים‬
‫ההיקף הכספי של רכישת חברות‬
‫ישראליות על ידי גופים זרים ירד ב‪2014-‬‬
‫בכ‪( 42%-‬מ‪ 6.5-‬מיליארד דולר בשנת ‪2013‬‬
‫ל‪ 3.8-‬מיליארד דולר בשנת ‪ .)2014‬שווי‬
‫השקעותיהם של חברות ישראליות בחו"ל‬
‫עלה בשיעור של ‪ 83%‬כאשר רוב הגידול‬
‫נובע מעסקת טבע‪Labrys -‬‬
‫(‪ 825‬מיליון דולר)‪ .‬ללא עסקה זו העלייה‬
‫בהיקף ההשקעות של ישראלים בחו"ל‬
‫הייתה לא מהותית‪ .‬עליה ניכרת הייתה‬
‫בהשקעות ישראלים בישראל אשר רובה‬
‫ככולה מיוחסת לעסקת ‪Perion-Conduit‬‬
‫בסך ‪ 790‬מיליון דולר‪ .‬להערכתנו‪ ,‬פעילות‬
‫הרוכשים הזרים ירדה בעקבות השפעות‬
‫"צוק איתן" ובעקבות סביבת המאקרו‬
‫וחלון ההנפקות הפתוח שגרמו לכך‬
‫שחברות רבות תמחרו בעודף את אופציית‬
‫האקזיט שלהן‪.‬‬
‫אנו ממשיכים לראות גידול במספר‬
‫העסקאות שבוצעו על ידי רוכשים‬
‫מהמזרח הרחוק‪ ,‬בדגש על סין וסינגפור‪,‬‬
‫כאשר בשנת ‪ 2014‬היו ‪ 8‬עסקאות לעומת ‪3‬‬
‫ב‪ .2012-‬וזאת ללא רכישת תנובה הצפויה‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫להיסגר במחצית הראשונה של ‪ .2015‬גידול‬
‫זה מהווה חלק מהאסטרטגיה המאפיינת‬
‫בשנים האחרונות חברות רבות מהמזרח‬
‫שמרחיבות את עסקיהן באמצעות‬
‫רכישות אסטרטגיות של חברות מערביות‪.‬‬
‫תחזית‬
‫להערכתנו המגמה של גידול בנתח‬
‫עסקאות בשווי העולה על מאה מיליון‬
‫דולר צפוי להימשך גם בשנת ‪2015‬‬
‫ותתחזק במידה ונראה המשך מגמה‬
‫חיובית בשוקי ההון בעולם‪ ,‬בדגש על‬
‫ארה"ב‪ .‬נראה כי יזמים ומשקיעים‬
‫ישראלים מפגינים בשנים האחרונות אורך‬
‫רוח ולא ממהרים להגיע לאקזיט מהיר‬
‫כמו בעבר‪ ,‬מה שצפוי לתמוך בעליית‬
‫מחיר ממוצע לעסקה גם בשנת ‪.2015‬‬
‫אנו צופים כי גם בשנת ‪ 2015‬חברות‬
‫ישראליות ימשיכו לרכז עניין בקרב‬
‫משקיעים מהמזרח הרחוק‪ ,‬בדגש על סין‬
‫וסינגפור‪ ,‬ולא רק חברות טכנולוגיה‪ ,‬וזאת‬
‫למרות התחזיות לירידה בקצב הצמיחה‬
‫של הכלכלה הסינית ב‪.2015-‬‬
‫אנו רואים התעניינות הולכת וגוברת של‬
‫שחקנים מובילים במשק הישראלי‬
‫תחזית להמשך‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫בהזדמנויות השקעה במזרח הרחוק‪,‬‬
‫בדגש על השוק הסיני והתעניינות בשוק‬
‫האפריקאי ואלו יביאו להערכתנו לעליה‬
‫בהיקף העסקאות בשווקים אלו בשנתיים‬
‫הקרובות‪.‬‬
‫גורם נוסף בעל השפעה לא מבוטלת‬
‫על שוק המיזוגים והרכישות בשנת ‪2015‬‬
‫יהיה תוצאות הבחירות לכנסת והשפעתן‬
‫על המשקיעים הזרים‪ .‬סממנים של אי‬
‫יציבות פוליטית ומדיניות כלכלית לא‬
‫עקבית עלולים להביא לירידה בהיקפי‬
‫העסקאות ובמחיר הממוצע לעסקה‪ .‬בכדי‬
‫להמשיך למשוך לישראל משקיעים זרים‪,‬‬
‫הממשלה החדשה שתקום צריכה לגבש‬
‫תוכנית להמשך והגברת התמיכה בחברות‬
‫טכנולוגיה ומוסדות מחקר‪ ,‬לתמרץ מפעלי‬
‫תעשייה ובמקביל לספק תמריצים עבור‬
‫משקיעים זרים‪ ,‬בכדי לאפשר למשק‬
‫הישראלי להתחרות מל שווקים אחרים‪.‬‬
‫ליאת אנזל אביאל‪ ,‬שותפה‪ ,‬ראש קבוצת‬
‫הייעוץ ‪PwC Israel‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫תחזית להמשך‬
‫עלייה בשווי הממוצע לעסקה וירידה במספר העסקאות‬
‫מספר עסקאות מצטבר וממוצע מצטבר של שווי עסקה‬
‫מספר עסקאות מצטבר וממוצע מצטבר של שווי עסקה‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪139‬‬
‫‪98‬‬
‫מיליוני דולר‬
‫‪100‬‬
‫‪99‬‬
‫‪40‬‬
‫‪103‬‬
‫‪91‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪61‬‬
‫‪77‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪90‬‬
‫‪97‬‬
‫‪112‬‬
‫‪Q4-14‬‬
‫‪Q3-14‬‬
‫‪165‬‬
‫‪120‬‬
‫‪57‬‬
‫‪Q2-14‬‬
‫‪98‬‬
‫‪58‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Q1-14‬‬
‫‪Q4-13‬‬
‫‪Q3-13‬‬
‫ממוצע מצטבר שווי עסקה‬
‫‪58‬‬
‫‪123‬‬
‫‪Q2-13‬‬
‫‪68‬‬
‫‪Q1-13‬‬
‫‪60‬‬
‫‪84‬‬
‫‪36‬‬
‫‪30‬‬
‫מספר עסקאות מצטבר‬
‫עליה של ‪ 9%‬בשווי עסקה ממוצע‬
‫‪5‬‬
‫‪119‬‬
‫‪Q4-12‬‬
‫‪Q3-12‬‬
‫‪Q2-12‬‬
‫‪Q1-12‬‬
‫‪180‬‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫מספר עסקאות‬
‫מספר בודד של עסקאות גדולות שנסגרו במהלך‬
‫‪ 2014‬בענף מדעי החיים‪/‬ביו‪-‬טק (טבע‪,Labrys-‬‬
‫קובידיאן‪-‬גיוון אימג'ינג)‪ ,‬הובילו לעליה של ‪9%‬‬
‫בשווי עסקה ממוצע מ‪ 90-‬מיליון דולר בשנת‬
‫‪ 2013‬ל‪ 98-‬מיליון דולר ב‪ .2014-‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫חל קיטון של כ‪ 14%-‬במספר העסקאות במהלך‬
‫השנה‪ ,‬בעיקר כתוצאה ישירה מהגידול בהנפקות‬
‫של חברות ישראליות והמלחמה בדרום בקיץ‬
‫‪.2014‬‬
‫בחתך רבעוני‪ ,‬בדומה לשנת ‪ ,2013‬מרבית‬
‫העסקאות הגדולות בוצעו במחצית הראשונה של‬
‫‪ ,2014‬דבר שהוביל לעליה בשווי הממוצע לעסקה‬
‫על פני השנה כולה‪ .‬הרבעון הרביעי היה החלש‬
‫ביותר בכלל הפרמטרים כאשר ברבעון זה נסגרו‬
‫‪ 12‬עסקאות בלבד בשווי כולל של ‪ 637‬מיליון דולר‬
‫ושווי ממוצע של ‪ 64‬מיליון דולר לעסקה‪.‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫מגמות עיקריות‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫תחזית להמשך‬
‫נתח העסקאות בשווי הנע בין ‪ 100‬ל‪ 200-‬מליון דולר עלה‬
‫בשנת ‪ 2014‬נמשכה מגמת הקיטון בעסקאות‬
‫בשווי הנמוך מ‪ 100-‬מיליון דולר לטובת עסקאות‬
‫בשווי הנע בין ‪ 100-200‬מיליון דולר‪ .‬אם בשנת‬
‫‪ 2012‬עסקאות בשווי הנמוך מ‪ 100-‬מיליון דולר‬
‫היוו כ‪ 85%-‬מסך העסקאות ועסקאות בין ‪100-200‬‬
‫מיליון דולר היוו כ‪ ,5%-‬בשנת ‪ 2014‬כ‪ 74%-‬מסך‬
‫העסקאות היו בשווי הנמוך מ‪ 100-‬מיליון דולר‪,‬‬
‫כאשר עסקאות בשווי הנע בין ‪ 100-200‬מיליון‬
‫היוו כ‪.12%-‬‬
‫בשונה מאשתקד‪ ,‬במהלך ‪ 2014‬ירד נתח‬
‫העסקאות ה"גדולות" (מעל ‪ 400‬מיליון דולר‬
‫לעסקה) שבוצעו על ידי משקיעים זרים מ‪6-‬‬
‫עסקאות ב‪ )14%( 2013-‬ל‪ 2-‬עסקאות ב‪2014-‬‬
‫(‪ .)6%‬למרות הירידה במספר העסקאות ה"גדולות"‬
‫בשנת ‪ 2014‬לעומת השנה שקדמה‪ ,‬אנו רואים‬
‫כי את מקומם תופסים עסקאות בשווי הנע בין‬
‫‪ 100-200‬מיליון דולר‪ ,‬מה שמעיד על המשך מיצוב‬
‫החברות הישראליות ברמות מחיר גבוהות יותר‪.‬‬
‫זאת במקביל למגמה בענף הטכנולוגיה והביו‪-‬טק‬
‫של אקזיט בשלב מתקדם יותר בחיי החברה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫פילוח עסקאות ‪2012-2014‬‬
‫פילוח עסקאות ‪2012-2014‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪<$100m‬‬
‫‪$100m-$200m‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪$200m-$400m‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪>$400m‬‬
‫פילוח עסקאות של רוכשים זרים של חברות ישראליות ‪2012-2014‬‬
‫פילוח עסקאות של רוכשים זרים של חברות ישראליות‬
‫‪76%‬‬
‫‪69%‬‬
‫‪68%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪<$100m‬‬
‫‪$100m-$200m‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪$200m-$400m‬‬
‫‪>$400m‬‬
‫חמש העסקאות הגדולות ביותר שנסגרו במהלך ‪ 2014‬הסתכמו בכ‪ 3.5-‬מיליארד דולר‪ .‬זאת לעומת ‪ 3.3‬מיליארד דולר בשנת ‪ 2013‬ו‪ 2.4 -‬מיליארד דולר בלבד‬
‫בשנת ‪ .2012‬אנו רואים בשנתיים האחרונות יותר עסקאות גדולות כאשר המחיר הממוצע של עסקה בחמישייה הפותחת בשנת ‪ 2014‬הסתכם לכ‪ 706-‬מיליון‬
‫דולר לעומת כ‪ 480 -‬מיליון דולר בשנת ‪ 2012‬בלבד‪" .‬החמישייה הפותחת" בשנת ‪ 2014‬הינה מגוונת ומורכבת משלוש חברות מתחום מדעי החיים‪ ,‬חברת טכנולוגיה וחברה‬
‫תעשייתית‪ ,‬ובכלל זה רכישת ‪ Labrys‬על ידי טבע‪ ,‬רכישת גיוון אימג'ינג על ידי קובידיאן ומיזוג ‪( Perion- Conduit‬בשווי מצטבר של ‪ 2.6‬מיליארד דולר)‪ ,‬בעוד שבשנת‬
‫‪ 2013‬בלטה במשקלה עסקת ‪( Waze‬כ‪ 1-‬מיליארד דולר) והייתה היחידה שחצתה את רף ה‪ 750-‬מיליוני דולר‪.‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫מגמות עיקריות‬
‫סקירה‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫תחזית להמשך‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫עלייה בהשקעות ישראלים בחו"ל וירידה בפעילות של רוכשים זרים‬
‫הרוכשים המובילים בשנת ‪ 2014‬כמו בשנתיים שקדמו לה היו חברות זרות‪ ,‬אם כי בשיעור נמוך בהרבה ׁ(‪ 52%‬לעומת ‪ 79%‬בשנה הקודמת)‪ ,‬הירידה נובעת בעיקר מעסקת‬
‫טבע‪ Labrys-‬ועסקת ‪ .Perion-Conduit‬ההיקף הכספי של עסקאות שבוצעו על ידי זרים בישראל ירד בשנת ‪ 2014‬ב‪( 42% -‬מ‪ 6.5-‬מיליארד דולר בשנת ‪ 2013‬לכ‪3.8-‬‬
‫מיליארד דולר בשנת ‪ .)2014‬כמו כן‪ ,‬מספר העסקאות ירד ב‪ ,20%-‬מ‪ 55-‬עסקאות ב‪ 2013-‬ל‪ 44-‬בלבד ב‪ .2014-‬הירידה נובעת מעסקאות יוצאות דופן בגודלן שהיו בשנת ‪2013‬‬
‫של ‪ Waze‬ו‪ Retalix-‬בשווי כולל של כ‪ 1.8-‬מיליארד דולר‪ ,‬במקביל לעליה משמעותית במספר ההנפקות של חברות ישראליות בשנת ‪ 2014‬והארועים הביטחוניים בדרום בקיץ‪.‬‬
‫בהמשך לאמור לעיל אנו רואים מגמת ירידה במספר הרכישות על ידי חברות אמריקאיות‪ ,‬כאשר מספר העסקאות בשנת ‪ 2014‬הסתכם ל‪ 19-‬לעומת ‪ 41‬בשנת ‪.2012‬‬
‫שנת ‪ 2014‬התאפיינה בפיזור גאוגרפי רחב יותר של משקיעים זרים‪ .‬כפי שניתן לראות להלן – יותר מדינות פעלו בשוק המיזוגים והרכישות הישראלי בשנת ‪ 2014‬לעומת שנה‬
‫קודמת (ניתוח לפי מספר עסקאות)‪.‬‬
‫רוכשים זרים לפי מדינות כאחוז מסך העסקאות שבוצעו‬
‫על ידי משקיעים זרים בשנת ‪2014‬‬
‫כותרת תרשים‬
‫ארה"ב‬
‫‪14%‬‬
‫‪5%‬‬
‫סין‬
‫‪43%‬‬
‫‪5%‬‬
‫סינגפור‬
‫‪5%‬‬
‫גרמניה‬
‫‪4%‬‬
‫הודו‬
‫ספרד‬
‫‪4%‬‬
‫קפריסין‬
‫אחר‬
‫‪7‬‬
‫כותרת תרשים‬
‫‪14%‬‬
‫קנדה‬
‫אנגליה‬
‫רוכשים זרים לפי מדינות כאחוז מסך העסקאות שבוצעו‬
‫על ידי משקיעים זרים בשנת ‪2013‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪4%‬‬
‫ארה"ב‬
‫אנגליה‬
‫‪4%‬‬
‫סינגפור‬
‫‪4%‬‬
‫סין‬
‫‪5%‬‬
‫גרמניה‬
‫אחר‬
‫‪69%‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫מגמות עיקריות‬
‫סקירה‬
‫אנו ממשיכים לראות גידול במספר העסקאות שבוצעו על ידי רוכשים מהמזרח‬
‫הרחוק‪ ,‬בדגש על סין וסינגפור‪ ,‬כאשר בשנת ‪ 2014‬היו ‪ 8‬עסקאות לעומת ‪3‬‬
‫ב‪.2012-‬‬
‫וזאת ללא רכישת תנובה הצפויה להיסגר במחצית הראשונה של ‪.2015‬‬
‫ההיקף הכספי של עסקאות מיזוגים ורכישות בחו"ל שבוצעו על ידי חברות‬
‫ישראליות עלה בכ‪ 83%-‬בשנת ‪ 2014‬מ‪ 1-‬מיליארד דולר בשנת ‪ 2013‬ל‪1.9-‬‬
‫מיליארד דולר בשנת ‪ 2014‬בעיקר בזכות עסקת טבע ‪Labrys -‬‬
‫(‪ 825‬מיליון דולר)‪ .‬ללא עסקה זו לא היה שינוי מהותי בהיקף הרכישות של‬
‫ישראלים בחו"ל‪.‬‬
‫תנועות הון ‪2013‬‬
‫תנועות הון ‪2014‬‬
‫תנועות הון ‪2014‬‬
‫תנועות הון‬
‫‪1,600 ,‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪1,872 ,‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪3,782 ,‬‬
‫‪52%‬‬
‫השקעות של ישראלים בישראל עלו מ‪ 755-‬מיליון דולר ב‪ 2013-‬ל‪ 1.6-‬מיליארד‬
‫דולר ב‪ 2014-‬כאשר עיקר הגידול נובע מעסקת ‪ Perion-Conduit‬בסך ‪ 790‬מיליון‬
‫דולר‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2015‬אנו צופים לראות יותר פעילות של משקיעים מהמזרח‪ ,‬בעיקר סין‬
‫וסינגפור‪ ,‬כאשר הבולטת ביניהן צפויה להיות השלמת רכישת תנובה על ידי‬
‫ברייטפוד הסינית‪ .‬במקביל נמשיך לראות פעילות של משקיעים מארה"ב‬
‫שצפויה אף להתגבר עם המשך השיפור בכלכלה האמריקאית‪.‬‬
‫תנועות הון ‪2012‬‬
‫‪755 ,‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪718 , 9%‬‬
‫‪1,740 ,‬‬
‫‪22%‬‬
‫השקעות של ישראלים בישראל‬
‫עלו מ‪ 755-‬מיליון דולר ב‪ 2013-‬ל‪1.6-‬‬
‫מיליארד דולר ב‪2014-‬‬
‫‪1,600 ,‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪3,782 ,‬‬
‫‪52%‬‬
‫השקעות ישראלים בחו"ל‬
‫השקעות ישראלים בחו"ל‬
‫השקעות זרים בישראל‬
‫השקעות זרים בישראל‬
‫השקעות ישראלים בחו"ל‬
‫השקעות ישראלים בישראל‬
‫השקעות זרים בישראל‬
‫השקעות ישראלים בישראל‬
‫‪8‬‬
‫‪1,872 ,‬‬
‫‪26%‬‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫תנועות הון ‪2012‬‬
‫תנועות הון ‪2013‬‬
‫‪1,020‬‬
‫‪,‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪12%‬‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫תחזית להמשך‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫השקעות ישראלים בישראל‬
‫‪6,523 ,‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪5,467 ,‬‬
‫‪69%‬‬
‫השקעות זרים בישראל‬
‫השקעות ישראלים בחו"ל‬
‫השקעות ישראלים בישראל‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫תחזית להמשך‬
‫משקיעים אסטרטגיים‬
‫עלייה בשיעור הרכישות האסטרטגיות ובשווי עסקה ממוצעת‬
‫‪140‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪7,243‬‬
‫‪120‬‬
‫‪6,882‬‬
‫‪131‬‬
‫‪6,426‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪99‬‬
‫כמות עסקאות‬
‫‪5,000‬‬
‫‪80‬‬
‫‪79‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫כמות עסקאות אסטרטגיות‬
‫‪-‬‬
‫‪2012‬‬
‫סך שווי עסקאות אסטרטקגיות‬
‫עסקאות אסטרטגיות לפי ענף עיקרי לשנת ‪2014‬‬
‫עסקאות אסטרטגיות לפי ענף עיקרי לשנת ‪2014‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,390‬‬
‫‪900‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,289‬‬
‫‪600‬‬
‫‪500‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,664‬‬
‫‪2,166‬‬
‫‪400‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫פעילות ההשקעות האסטרטגיות של כלל המשקיעים בישראל‬
‫התרכזה בענפים בהם ישראל חזקה מסורתית – ענף הטכנולוגיה‬
‫ומדעי החיים‪/‬ביו‪-‬טק‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שווי עסקאות‬
‫כ‪ 77%-‬מהעסקאות במהלך שנת ‪ 2014‬בוצעו על ידי משקיעים אסטרטגיים‪.‬‬
‫עסקאות אלו ריכזו כ‪ 89%-‬מההיקף הכספי של כל העסקאות בשנת ‪2014‬‬
‫לעומת ‪ 87%‬בשנים ‪ .2012-2013‬שווי העסקה הממוצע הסתכם בכ‪ 107-‬מיליון‬
‫דולר בשנת ‪ ,2014‬עליה של כ‪ 9%-‬לעומת אשתקד‪.‬‬
‫ענף מדעי החיים‪/‬ביו‪-‬טק הוביל בשנת ‪ 2014‬עם היקף עסקאות של כ‪ 2.7-‬מיליארד‬
‫דולר לעומת כ‪ 860-‬מיליון דולר בשנים ‪ ,2012-2013‬כאשר ‪ 2.3‬מיליארד דולר מתוכם‬
‫הינם בגין שלוש עסקאות גדולות‪ :‬קובידיאן‪-‬גיוון אימג'ינג‪ ,‬טבע ‪Labrys -‬‬
‫ו‪ .Hyperion-Andromeda -‬ענף הטכנולוגיה‪ ,‬אף שירד משמעותית בהיקף‬
‫העסקאות (‪ 2.6‬מיליארד דולר בשנת ‪ 2014‬לעומת ‪ 5.4‬מיליארד דולר בשנת ‪)2013‬‬
‫היה הענף בעל מספר העסקאות הגבוה ביותר‪ 36 ,‬עסקאות אשר היוו כ‪ 46%-‬מסך‬
‫העסקאות האסטרטגיות‪ .‬גידול בולט נרשם בענף הטלקום‪ ,‬עליה משלוש עסקאות‬
‫בשווי כולל של ‪ 25‬מיליון דולר שבוצעו במהלך שנת ‪ 2013‬ל‪ 12-‬עסקאות בשווי‬
‫כולל של ‪ 425‬מיליון דולר בשנת ‪( 2014‬עיקר הגידול נובע מ עסקת ‪Qualcomm-‬‬
‫‪ Wilocity‬בסך ‪ 300‬מיליון דולר)‪ .‬בשאר הענפים לא חל שינוי מהותי מבחינת‬
‫התפלגות ההיקף הכספי בין הענפים השונים ב‪ 2012-‬ו‪ .2013-‬להערכתנו‪ ,‬ענפי‬
‫הטכנולוגיה והביו‪-‬טק‪/‬מדעי החיים ימשיכו להוביל את השוק גם בשנה הבאה‪.‬‬
‫חברת טבע בלטה בנוכחותה בשוק המיזוגים האסטרטגיים השנה‪ .‬החברה ביצעה‬
‫שתי עסקאות בסך כולל של כמיליארד דולר (‪ 14%‬מסך ערך העסקאות)‪.‬‬
‫משקיעים אסטרטגים‬
‫עסקאות של‬
‫עסקאות של משקיעים אסטרטגיים‬
‫‪100‬‬
‫‪-‬‬
‫‪230‬‬
‫‪425‬‬
‫‪-‬‬
‫‪311‬‬
‫‪-‬‬
‫מדיה‬
‫שווי עסקה ממוצע ‪2014‬‬
‫‪859‬‬
‫‪475‬‬
‫‪403‬‬
‫‪868‬‬
‫‪3‬‬
‫‪25‬‬
‫טלקום‬
‫שווי עסקה ממוצע ‪2013‬‬
‫תעשיה‬
‫שווי עסקה ממוצע ‪2012‬‬
‫טכנולוגיה‬
‫סך שווי ‪2014‬‬
‫סך שווי ‪2013‬‬
‫מדעי החיים‪/‬ביוטק‬
‫סך שווי ‪2012‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫תחזית להמשך‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫ירידה של כ‪ 22%-‬בהיקף העסקאות‪ .‬מחיר ממוצע לעסקה ללא שינוי‬
‫מול שנה קודמת – ‪ 59‬מיליון דולר‬
‫עסקאות של משקיעים פיננסים‬
‫עסקאות של משקיעים פיננסיים‬
‫‪40‬‬
‫‪1,055‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1,043‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪34‬‬
‫‪30‬‬
‫‪828‬‬
‫‪800‬‬
‫כמות עסקאות‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪20‬‬
‫‪600‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫שווי עסקאות‬
‫בשנת ‪ 2014‬אנו רואים ירידה חדה של כ‪ 22%-‬בהיקף‬
‫העסקאות הפיננסיות‪ ,‬בשונה מהמגמה העולמית‬
‫בה רואים פעילות הולכת וגדלה של קרנות השקעה‬
‫(‪.)private equity funds‬‬
‫גם בשנת ‪ 2014‬בדומה לשנה קודמת מרבית‬
‫העסקאות של משקיעים פיננסיים רוכזו בידי‬
‫חברות החזקה או קבוצות השקעה אשר היוו ‪79%‬‬
‫מהיקף העסקאות‪ .‬העסקאות העיקריות היו מיזוג‬
‫כור‪-‬דסק"ש (כ‪ 330-‬מיליון דולר) ורכישת טמבור‬
‫על ידי ‪ Kusto Group‬הסינגפורית תמורת כ‪140-‬‬
‫מיליון דולר‪ .‬עסקאות שבוצעו על ידי קרנות השקעה‬
‫(‪ )private equity funds‬היוו כ‪ 20%-‬מסך‬
‫העסקאות שהסתכמו לכ‪ 160-‬מיליון דולר‪ ,‬ירידה של‬
‫‪ 14%‬לעומת שנה קודמת‪.‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪400‬‬
‫‪10‬‬
‫‪200‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫כמות עסקאות פיננסיות‬
‫‪-‬‬
‫‪2012‬‬
‫סך שווי עסקאות פיננסיות‬
‫עסקאות פיננסיות לפי ענף עיקרי לשנת ‪2014‬‬
‫עסקאות פיננסיות לפי ענף עיקרי לשנת ‪2014‬‬
‫‪160‬‬
‫‪451‬‬
‫‪412‬‬
‫‪140‬‬
‫‪459‬‬
‫‪399‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫ירידה חדה של כ‪ 22%-‬בהיקף‬
‫העסקאות הפיננסיות‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪59‬‬
‫‪28‬‬
‫‪109‬‬
‫‪73‬‬
‫‪27‬‬
‫‬‫כימיה‬
‫נדל"ן‬
‫שווי עסקה ממוצע ‪2014‬‬
‫שווי עסקה ממוצע ‪2013‬‬
‫‪144‬‬
‫‪96‬‬
‫‪53‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫טכנולוגיה‬
‫שווי עסקה ממוצע ‪2012‬‬
‫טלקום‬
‫סך שווי ‪2014‬‬
‫סך שווי ‪2013‬‬
‫תעשיה‬
‫סך שווי ‪2012‬‬
‫‪500‬‬
‫‪450‬‬
‫‪400‬‬
‫‪350‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪-‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫דו"ח המיזוגים והרכישות ‪2014‬‬
‫תמצית‬
‫סקירה‬
‫מגמות עיקריות‬
‫משקיעים‬
‫אסטרטגיים‬
‫משקיעים פיננסיים‬
‫תחזית להמשך‬
‫מתודולוגיית מחקר‬
‫‬
‫‬
‫ƒ ƒנתוני המחקר נלקחו ממאגר ‪ Reuters-Thomson OneSource‬והנם עדכניים ליום ‪ .15.12.2014‬חתך תקופתי של עסקה נקבע לפי מועד‬
‫השלמת העסקה (להבדיל ממועד פרסומה בתקשורת שעשוי להיות מוקדם יותר ממועד ההשלמה כאמור)‪ .‬המאגר אינו מתייחס לעסקאות‬
‫שלא הוכרזה השלמתן (כגון עסקאות בתהליך‪ ,‬עסקאות במו"מ שלא הבשיל וכיו"ב)‪.‬‬
‫ƒ ƒהמחקר התייחס לעסקאות בהן אחד הצדדים הנו חברה הרשומה בישראל‪.‬‬
‫ƒ ƒשווי עסקת טבע‪ Labrys-‬כולל תשלום מותנה אבני דרך‪ ,‬בסך של כ‪ 625-‬מיליון דולר‪.‬‬
‫ƒ ƒלגבי כ‪ 28%-‬מהעסקאות הכלולות במחקר לא פורסמו נתוני שווי‪ .‬בהתאם‪ ,‬עסקאות אלה נכללו בניתוח הכמותי בלבד‪ ,‬אך לא נכללו בניתוח‬
‫השווי הממוצע לעסקה‪.‬‬
‫‪© 2015 PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd. All rights reserved.‬‬
‫‪In this document, “PwC Israel” refers to PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd., which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a‬‬
‫‪separate legal entity. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors‬‬
‫מתודולוגיית מחקר‬