NAF ØVINGSBANER - ET TRYGT STED Å LÆRE

Comments

Transcription

NAF ØVINGSBANER - ET TRYGT STED Å LÆRE
NAF ØVINGSBANER - ET TRYGT
STED Å LÆRE
En trafikkert vei er et farlig lærested.
NAF har derfor bygget 28 øvingsbaner
der trafikanter av alle slag kan få erfaring med vanskelige og farlige trafikksituasjoner på et lukket og trygt område.
NAF RABATT PÅ GLATTKJØRINGSKURS
TIL FØRERKORT!
Glattkjøring er obligatorisk for å få førerkort. Som NAF-medlem får du rabatt på
den baneleien alle førerkortelever må
betale. Rabatten får du på banen ved å
vise gyldig medlemskort. Du kan selvsagt
også tegne medlemskap i NAF der og da.
KURS OGSA FOR DEG SOM HAR
FØRERKORT
På banene har vi tilbud til bilførere som
ønsker å forbedre sine kjøreferdigheter.
Foruten glattkjøring kan vi skreddersy
opplegg som dekker de fleste behov. Når
NAF arrangerer aktiviteten, får du også
medlemsrabatt. På enkelte baner har vi
også tilbud til førere av store lastebiler,
busser og vogntog. Det arrangeres dessuten ofte demonstrasjoner av trafikksikkerhetstemaer på øvingsbanene. Følg
med i dagspressen.
PRØV DIN EGEN BIL PÅ GLATT FØRE
Har du kjøpt ny bil? Da bør du ta deg en
tur på øvingsbanen. Her blir du i trygge
omgivelser kjent med hvordan bilen oppfører seg på glatt føre. Ta kontakt med din
nærmeste øvingsbane for timebestilling.
ØVINGSKJØRING MED LEDSAGER
NAF har i samarbeid med Gjensidige NOR
Forsikring og Autoriserte Trafikkskolers
Landsforbund utviklet et opplegg for
ledsagerstøttet opplæring. Alle NAFmedlemmer som trenger et sted å gjennomføre den grunnleggende kjøretekniske opplæringen før det bærer ut i
trafikken, kan leie en øvingsbane for en
symbolsk pris.
TRAFIKKOPPLÆRING FOR ELDRE
Førerkort for personbil varer i dag livet
ut. Det kan derfor være svært nyttig å få
frisket opp både trafikkregler og praktiske
ferdigheter på glatt føre.
Ta kontakt med nærmeste NAF kontor.
Vi har dessuten laget et eget hefte med
nyttige opplysninger for eldre bilførere.
Ta kontakt med NAF Medlemsservice på
tlf.: 22 34 14 00, så får du heftet tilsendt.
NAF DRIVER AKTIVT ARBEIDE FOR ØKT
TRAFIKKSIKKERHET
Vi tenker ikke bare på bilistene når vi
arbeider for økt trafikksikkerhet. NAF har
laget et undervisningsopplegg «Elever og
foresatte på skolevei», beregnet på
skoleelever,
foreldre
og
lærere.
Hensikten er å skape trafikksituasjoner
som gir elever og bilførere større
gjensidig forståelse og respekt for
hverandre. Opplegget består av en innledende time på skolen, en kveld på
øvingsbanen og en avsluttende time på
skolen.
Som NAF-medlem er du aktivt med på å
støtte vårt arbeide for en sikrere veitrafikk for alle.
NAF ØVINGSBANER
HER FINNER DU NAF
ØVINGSBANER
ALTA::
Lathari, 9517 Alta
78 43 04 19
ARENDAL:
Skarsbru, 4820 Froland
37 03 85 36
BARDU:
Spongaveien, 9360 Bardu
77 18 15 94
BOGEN:
8533 Bogen
76 98 36 00
EGGEMOEN: Eggemoveien, 3514 Hønefoss 32 12 01 32
FAUSKE:
8215 Valnesfjord
75 64 12 26
FET:
Hølandsvn. 242, 1903 Gan
63 88 37 35
HOF:
Vestre Lianv. 6, 3090 Hof
33 05 83 40
JØLSTER:
Stardalen, 6843 Skei
57 72 89 49
MELBU:
Pb 74, 8459 Melbu
76 15 75 22
MOELV:
Tandeskogvn. 640, 2390 Moelv 62 36 67 60
MO I RANA: Røssvoll, 8615 Skonseng
75 14 80 18
MOLDE:
71 26 57 45
6445 Malmefjorden
NESODDEN: Garderveien, 1455 Nordre Frogn 64 93 91 85
ORKANGER: 7300 Orkanger
72 48 02 60
RAKKESTAD: Rud Skog, 1890 Rakkestad
69 22 52 29
SKIEN:
Flyplassvn. 140, 3728 Skien
35 54 50 61
SOGNDAL:
Pb 40, 6854 Kaupanger
57 67 87 50
SOTRA:
Sekkingstad, 5363 Ågotnes
56 33 33 88
STAVANGER: 4389 Vikeså
51 45 23 54
STEINKJER: Pb 2059, 7707 Steinkjer
74 14 48 85
TROMSØ:
Pb 2115, 9266 Tromsø
77 67 54 15
TYNSET:
Rute 566, 2500 Tynset
62 48 12 63
TYSVÆR:
Svinaliveien, 5567
VALDRES:
Skjoldastraumen
52 77 91 10
2910 Aurdal
61 36 46 55
VARANGER: 9840 Varangerbotn
78 95 80 80
VOSS:
Bjørkemoen, 5700 Voss
56 51 53 90
ØRSTA:
Torvmyrane 40, 6150 Ørsta
70 06 60 20
AKTIVT ARBEIDE FOR
ØKT TRAFIKKSIKKERHET
NORGES
AUTOMOBIL-FORBUND
Storgt 2, Pb. 494 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf.: 22 34 14 00. Fax: 22 33 13 72
Internett: www.naf.no
VI ER MED HELE VEIEN