Hele programmet for Den Kloke Tegning 2013

Comments

Transcription

Hele programmet for Den Kloke Tegning 2013
Program
Den Kloke Tegning 2013
Clarion hotel Oslo Airport, Gardermoen, 23.-24. oktober
Onsdag 23 oktober
08.00
Registrering, kaffe og noe å bite i.
09.00
Plenum
Møteleder: Øyvind Børstad NCC Contruction AS
09.00 - 09.10
Velkommen
Forventninger til årets konferanse - En reise gjennom 10 år... 09.10 - 09.40
Raushetens tid
“Mennesker i byggenæringen føler den tilsynelatende konflikten mellom
innovasjon og frykten for å gjøre feil. Hvordan kan vi lære oss å akseptere de som beveger seg utenfor komfortsonen for å prøve noe nytt, samtidig som vi tar vare på kvalitet? Kan man i det hele tatt være nysgjerrig og nyskapende uten å ta risiko?
Journalist og siviløkonom Kathrine Aspaas tar oss med inn i det hun kaller Raushetens Tid - en tid der omtanken er den nye effektiviteten, og det å gjøre feil er helt nødvendig. Dette er en tid som tilhører de som våger å løfte frem og heie på andre.”
Kathrine Aspaas 09.40 - 10.10
Industriell bygging, hva betyr det?
Nøkkelen er å finne ut hvilke aktiviteter som skaper verdi for kunden.
Enkelt sagt handler det om å være lat og smart i stedet for dum og arbeidsom.
Hans Reich, Chalmers Tekniska Högskola
10.10 - 11.50
Plantagon - Hvordan skaffe mat til verden?
Vertikale veksthus i urbane miljøer, designes gjennom avanserte formler. Designet endres avhengig av hvor det planlegges i verden.
Alessio Boco, Sweco Architects AB
10.50 - 11.10
Pause 11.10 - 11.50 Vestkorridoren - Stor kompleksitet ved planlegging av ny E18
fra Slependen til Framnes
Hvordan optimalisere ny trasé for å balansere alle interesser best mulig
og oppnå forbedret kapasitet, i dette kompliserte prosjektet?
Knut Gløersen, Statens Vegvesen
11.50 - 12.20 Gjennomføringsmodeller. Styring av store og tverrfaglige
prosjekteringsoppdrag fra start til mål, i Multiconsult.
Multiconsult viser resultatet av erfaringer de har gjort ved sitt langvarige
samarbeid med aktører innen olje og gass. Hvordan klarer Multiconsult å styre sine prosjekter med gjennomføringsmodeller, og hvordan kobles disse
opp mot BIM`en?
Stine B. Johansen, Multiconsult AS
12.20 - 13.00 Nytt Folkehelseinstitutt - Hvordan kan riktig verktøy bidra til bedret dialog og glade medarbeidere? Vei, landskap, bygg, geoteknikk i en modell!
Amund Siem Utne, COWI AS - Kai Henning Simensen, 4B Arkitekter AS - Dag Nerbø, Ratio Arkitekter AS
13.00 - 14.00
Lunsj Oppdeling i to sesjoner, bygg og anlegg - kl. 14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
SESJON Bygg
Møteleder: Håvard Vasshaug, Dark
14.00 - 14.30
Prosjektstudio - Samhandling i praksis
Hvordan kan BIM benyttes enda mere i prosjektene ved å fokusere på mere effektive prosesser og ICE? Bedre kommunikasjon er nøkkelen til framtiden!
Mona Nilsen Ervik, NCC Construction AS
14.30 - 15.00
123D - Erfaringer med laserskanning og fotogrametri.
Hva kan en laserskanning brukes til og hvordan lage 3D-modeller ved bruk av din smartphone og quadrocopter?
Eirik Oen Lie, Origo Arkitektgruppe AS
15.00 - 15.30
Fra visuell programmering til design og analyse
Tor Øistein brukte sin masteroppgave i 2012 til å studere hvordan Rhino, Grasshopper, Revit og Robot kan benyttes fra visuell programmering til
design og analyse. Resultatene er inspirerende og gir et blikk inn i hvordan fremtiden kan se ut for en designingeniør.
Tor Øistein Andresen, Rambøll Norge AS
14.00 - 15.30
SESJON Utomhus
Møteleder: Marius Sekse, Cowi AS
14.00 - 14.30
Ring 3 Ulven Sinsen - Hvordan har utnyttelse av modeller vokst med prosjektet?
Hvordan har arbeidsmetodene endret seg i prosjektet, etter hvert som
modellene har gjort sin fremmarsj? Prosjektet har pågått siden 2005.
Byggherre og entreprenør deler sine erfaringer.
Jon Wefald, Statens Vegvesen og Anders Rolseth, Veidekke ASA
14.30 - 15.00
Jernbane-Oslo fornyes. Hvordan samhandler alle fagfelt ved
rehabilitering av tunnelene.
Store deler av Oslos jernbanenett fornyes samtidig som du benytter det.
Hvordan arbeider ingeniørene seg imellom med rehabilitering av tunneler, spor og teknikk?
Frode Geir Bjørvik, COWI AS
15.00 - 15.30
Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken
“Nyttan med BIM i projekt blir allt mer tydlig och kraven på BIM från
Trafikverket innebär att vi står i och inför en stor förändring i anläggnings-
branschen i Sverige. Projekt Hallandsås i Sverige
Daniel Ahnsjø, Sweco AB
15.30 - 16.15
Pause og utstillingsvandring med kaffe og boller
Møteleder resten av dagen: Heidi Berg, Vianova System AS
16.15 - 17.30
Plenum
Møteleder: Heidi Berg, Vianova System AS
16.15 - 16.45
Bruk av modell på smartphones og nettbrett!
Finnes det noe i dag som du kan ha nytte av i ditt prosjekt?
Heidi Berg, Vianova Systems AS og Øyvind Børstad, NCC Construction AS
16.45 - 17.00
High five driven development
Hvilke strategier kan vi velge for å oppmuntre hverandre og spre entusiasme? Peder Søholt, Miles
17:00 - 17.30
PECHA KUCHA NIGHT:
BIM City – en gylden mulighet for utstillerne av årets DKT
Heidi Berg, Vianova Systems AS - Cathrine Mørch, Multiconsult AS
17.30 - 18.30
After digital
19.30
Middag med underholdning
Torsdag 24 oktober
09.00 - 10.30
Plenum
Møteleder: Jan Tore Bugge, Cad-q AS
09.00 - 09.30
Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?
Økonomene er enig om at rushtidsavgift i store byer er en effektiv måte å redusere kø i rushtiden på i tillegg til effekter på miljø som trafikken skaper.
Morten Welde, NTNU
09.30 - 10.00
Hvorfor og hvordan trengs SOSI i BAE-næringen?
Digital utveksling og tverrfaglig kommunikasjon blir stadig viktigere, også for SOSI-arbeidet. Foredraget drar linjer fra grunnleggende SOSI-prinsipp for
modellering av virkeligheten til datadeling gjennom Norge digitalt.
Erling Onstein, Kartverket 10.00 - 10.30
BIM og stikning – toveis kommunikasjon mellom byggeplass og
prosjekteringsteamet
Presenterer erfaringer med open BIM i stikningsfaget hvor ulike fagmodeller blir tatt i bruk. Dagens stikningsingeniører produserer også
“as built IFC modeller” for tverrfaglig kontroll.
Kai-Henrik Westby, Veidekke ASA 10.30 - 11.00
Pause med utsjekking 11.00
Plenum fortsetter
Møteleder: Cathrine Mørch, Multiconsult AS
11.00 - 11.40 Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse
Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende?
Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å utvikle en kunnskapsbasert bygg -og eiendomsnæring.
Petter Eiken, Bygg21
11.40 - 12.20 Byplanlegging i 3D - Eksempler fra Singapore
5 mill.innbyggere i et dynamisk samfunn på 710 km2 land med berg under beina gir utfordringer med løsninger i undergrunnen.
Det krever tre-dimensjonale planer.
Morten Lund Hoffmann, Multiconsult AS
12.20 -13.00 Helt delt
Designgruppen Dark har besluttet å dele alt av kunnskap, maler og innhold fritt på nett. De mener et av de største potensialene for nyskapning i byggdesign, ligger i kunnskapsdeling på tvers av firma. Er helt delt - helt naivt?
Arne Folkestad Bjelland, Dark Arkitekter AS Kl. 13.00
Lunsj og hjemreise

Similar documents