Ny standard for passivhus, NS 3700

Comments

Transcription

Ny standard for passivhus, NS 3700
Nye standarder for passivhus
– NS 3700 og NS 3701/Prosjektrapport 42 -
Tor Helge Dokka
SINTEF Byggforsk
Centre of Zero Emission Buildings
Byggforsk
Disposisjon
Hva er passivhus?
NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger
prNS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergihus –
Yrkesbygg /Prosjektrapport 42 SINTEF Byggforsk
Byggforsk
2
Hva er et passivhus?
Tysk definisjon:
Årlig oppvarmingsbehov ≤ 15
kWh/m²år
Installert oppvarmingseffekt ≤ 10
W/m²
Primærenergibehov ≤ 120
kWh/m²år (multipliserer strøm
med 2.5)
Likt krav for alle bolig- og
byggtyper
Prinsipp: Alt varmebehov kan
dekkes av ventilasjonsanlegget
(intet konvensjonelt
varmeanlegg!)
Byggforsk
3
Litt historie om passivhus
Passivhuskonseptet ble utviklet av professor Bo
Adamsson og professor Wolfgang Feist på slutten av
80-tallet
Det første passivhuset i verden ble bygget i
Darmstadt i 1991
Det første passivhuset i Norden ble bygget i Lindås i
Sverige i 2001
Det første passivhuset i Norge ble bygget i Tromsø i
2005
Byggforsk
Passivhusene vokser frem i
Norge..
Byggforsk
Byggforsk
Mer info
www.lavenergiboliger.no
www.passiv.no
www.enova.no
www.arkitektur.no/ecobox
www.arkitektur.no/?nid=177584&tid=158202
www.passivhuscentrum.se
www.altompassivhuse.dk
www.passiv.de
www.cepheus.de
www.passivhausprojekte.de (database)
www.hausderzukunft.at
www.igpassivhaus.at
Byggforsk
Norske kriterier for passivhus: NS
3700
NS 3700 ble vedtatt som standard
etter nærmere 3 års utvikling/arbeid
Mye diskusjoner om det meste, men
særlig:
Energiforsyningskrav
Krav til små eneboliger
Klimatilpasning
Bryter betydelig med den Tyske
definisjonen/standarden
I ambisjonsnivå ganske lik den
svenske, men måten å dokumentere
og sette krav til er ganske ulik
Byggforsk
Internlaster og luftmengder
Tabell 1 – Minste tillatte gjennomsnittlig luftmengder brukt ved energiberegninger
Boligstørrelse
Luftmengde per bolig
m3/(h·m2)
Bolig der Afl < 110 m
≥ 1,6 − 0,00 7 × ( Afl − 50 )
2
Bolig der Afl ≥ 110 m2
≥ 1,2
Tabell 1 – Effektbehov, energibehov og varmetilskudd fra belysning, utstyr, personer og
varmtvann
Effektbehov
(gjennomsnitt per døgn)
Årlig energibehov
Varmetilskudd
(gjennomsnitt per døgn)
W/m2
kWh/(m2·år)
W/m2
Belysning
1,3
11,4
1,3
Utstyr
2,0
17,5
1,2
Varmtvann
3,4
30
0
Personer
–
–
1,5
Sum
–
59
4,0
Byggforsk
9
Krav til varmetapstall
Byggforsk
10
Krav til oppvarmingsbehov
Byggforsk
11
Krav til energiforsyning
Byggforsk
12
Minstekrav
Byggforsk
13
Prosjektrapport 42 & NS 3701
Byggforsk
14
Minste luftmengder
Byggforsk
15
Internlaster
Byggforsk
16
Krav til varmetapstall
Byggforsk
17
Krav til netto kjølebehov
Byggforsk
18
Krav til netto oppvarmingsbehov
Byggforsk
19
Krav til energiforsyning
Byggforsk
20
Minstekrav
Byggforsk
21
Mulig forenkling av varme- og
kjølesystem vannbårent system
Byggforsk
22
Mulig forenkling av varme- og
kjølesystem – luftbårent system
Byggforsk
23

Similar documents