2013 03 20 Pinsesus i 100 Program

Comments

Transcription

2013 03 20 Pinsesus i 100 Program
SACRA ART FESTIVAL
Pinsesus i 100
Onsdag 20. mars 2013
Konsertsalen
KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS
kilden.com
Program
Fold det gamle merke ut
C. H. Gabriel, 1895. N. t. T. B. Barratt
Kor/orkester - Solist: Frode Norheim
Medley 2, Instrumental
Helge Johannesen,
PK Farstad, Espen Egeland
Snart gryr en lys og evig morgen
Mel. Stephen C. Foster. N. T. T. B. Barratt
Kor/orkester - Solist: Frode Norheim
Her fra mitt Sion jeg skuer
T/M: T. B. Barratt
Solist: Jan Groth
Jeg ønsker å se Jesus først av alt
Thomas Dorsey. N.t. Kjell Andreassen
Katrine Hurvenes Arnesen og
Rigmor Daland
Salige visshet
T: F. Croby,
M:F.P. Knapp
Kor og orkester
Nå mitt hjerte synge vil om Golgata
T/M: Kåre Rinholm, 1955
Katrine Hurvenes Arnesen
Fortrolig Samfunn
T/M: Stefan Fischer Høyrem
Kor og orkester
Medley 1, lesersanger
Kor og orkester
1. Perleporten - 2. Barnatro 3. Ovan der - 4. Å, hvor salig
Heavenly Father
T/M: Rigmor Daland
Solist: Rigmor Daland
Jeg elsker deg Jesus
T/M: W. Featherstone (1858)
Kor, solister og orkester
Solister: Karianne og Theis og Randi
Aage Samuelsen medley
Jan Groth
Medley, barnesanger
Koret m/ Karianne Hagen
Pastorblues
M: PK Farstad
Solist: PK Farstad
O Jesus du som fyller alt i alle
Aage Samuelsen
Solist Jan Groth
Det finns et stille sted
T/M: R. Carmichael / Norsk tekst: A. Børud
Kor og orkester
I go to the rock
T/M: Rambo
Kor og orkester. Solist Ann Kristin Eikeland
Ren og rettferdig
Hannah Muren
Fra musikalen Covenant
Elisabeth Muren, Robert Muren
og Frode Norheim
Han skal åpne perleporten
T/M: F. Bloom
Kor og orkester
Song for Lydia
M: PK Farstad
Solist: PK Farstad, gitar
Vi er et folk, et frigjort folk
T/M: Werner Skibsted
Kor og orkester
Velsignelsen
T/M: Richard Farstad
Kor og orkester
Solist: Katrine Hurvenes Arnesen
Pinsebevegelsens musikk
Pinsebevegelsen var en metodistisk preget vekkelsesbevegelse som oppstod i USA omkring
1901 ut fra bevegelsen Holiness Movement. Den norske pinsebevegelse ble startet i Norge i
1907 av metodisten Thomas Ball Barratt og omfattes i dag av 303 menigheter, og rundt 39.000
medlemmer.
Sangen og musikken hadde en viktig plass alt fra bevegelsens første tid og skulle være et
middel til oppbyggelse og evangelisering, stort sett funksjonsmusikk, der musikken ikke er et
mål i seg selv, men et middel. Mange av medlemmene var engasjerte i sang og musikk.
Den første sangboka til pinsebevegelsen i Norge, sammensatt av Barratt, var inspirert fra
metodistene. Barratt, brakte selv med seg mange sanger hjem til Norge fra sin tid i Amerika.
Pinsebevegelsens folk har i stor grad følt seg tiltrukket av den enkle teksten og det livlige
akkompagnementet, og de ville stå for det glade, forhåpningsfulle, bevisste, livlige og
seierpregede kristenliv.
Gjennom den 106-årige historien har mye endret seg. Fra strengemusikk musikklag i
begynnelsen til fokus på lovsang i dag. Vi finner sangere og musikere fra pinsebevegelsen på
platerullene alt fra 1930-tallet. På 1950-tallet fikk duettsangen gjennomslag.
Filadelfiaforlaget startet eget plateselskap KLANGO (1959-1991, REX fra 1991-2001), og man
fikk nå en mulighet til å nå ut til alle hjem. Etter 1960 har de vanligste musikkaktivitetene
vært: menighetskor menighetsmusikker, solosangere, duetter, trioer, kvartetter, blandet kor
og mannskor, ungdomskor, barnekor, juniorkor, gospelkor, frittstående grupper og
lovsangsgrupper.
På 1990-tallet fikk den moderne lovsangen fotfeste i menighetene. I tiåret før millenniumskiftet ble mange ungdomskor, menighetskor og andre musikkaktiviteter lagt ned i pinsemenighetene. Nå slo den store lovsangsbølgen inn over kirkelandskapet i Norge med full kraft.
Ingen ting skulle bli som før.
Mens musikken før var sentrert rundt mye fellessang som gav den en funksjon av å fremme
fellesskap, aktivitet og være evangeliserende, er den nye lovsangen blitt et redskap for det mer
innadvendte, oppadvendte og subjektive - meg og Gud-relasjonen, selv om den fortsatt kan
sies å gi tilhørighet og fremme felles ritualer. Den har nå mer preg av en slags individuell
utfoldelse i fellesskap. Midt i dette er det allikevel en økende interesse for å ta vare på de
mange og rike sangtradisjonene i pinsebevegelsen.
Pinsesus i 100
Prosjektleder: Per Kjetil Farstad
Dirigent: Alf Hagen
Sammensatt kor
Sela - Farsund
Salt - Lyngdal
Personalkor Lyngdal kristne grunnskole
Lyngdal
Kyrios - Vennesla
Salig Blanding - Skien Misjonskirke, og
sangere fra Filadelfia Kristiansand
Orkester
Kjetil Høyer Jonassen, piano
Hilmar Kristoffersen, keyboard, trekkspill
Roar Farstad, trommer
Richard Farstad, bass
Thomas Fagervik, gitar
PK Farstad, gitar
Terje Fjellvang, mandolin
Helge Johannesen, steelgitar og dobro
Ragnhild Ek Zeiler, fiolin.
Blåseseksjon
Krzysztof Pachla, altsax
Tove Nylund, altsax
Martin Richard, tenorsax
Oddvar Paulsen, tenorsax
IHS Wojtek, baritone sax
Odd Olav Hauso, trompet
Jan Gustav Johansen, trompet
Sigurd Olsen, trompet
Tor Sandal Trompet
Dag Øystein Langerud, trombone
Espen Egeland, trombone
Aril Andresen, trombone
Preben Isefjær, trombone
Solister
Jan Groth
Katrine Hurvenes Arnesen
Rigmor Daland
Theis Bernt Sandvik
Karianne Hagen
Frode Norheim
Randi Brattetveit
Ann Kristin Eikeland
Hannah Muren
Elisabeth Muren
Robert Muren
Siden 2010 har om lag 25 forskere, de fleste
fra Universitetet i Agder, vært opptatt av å
undersøke hvilken rolle sang, musikk, dans,
bygninger, utsmykking, kroppsspråk og
mange andre sanseinntrykk spiller i dagens
religiøse liv i Norge. Forskerne mener i
utgangspunktet at slike estetiske rammer og
uttrykk er viktige dimensjoner i det religiøse
liv. Kanskje de til og med er viktigere enn før.
Dette forskningsprogrammet om religion og
estetikk kalles RESEP, og støttes av Norges
forskningsråd. Du kan lese mer om hva
forskerne har funnet i to bøker som nettopp
har kommet, Hellige hus. Arkitektur og
utsmykning i religiøst liv og Fra forsakelse til
feelgood. Musikk sang og dans i religiøst liv.
Gjennom RESEP har forskningsrådet også
støttet kveldens konsert, siden konserten
bygger på ett av forskningsprosjektene i
RESEP, nemlig Per Kjetil Farstads studie av
endringer i pinsebevegelsens musikalske
praksis gjennom hundre år.
kilden.com