Last ned

Comments

Transcription

Last ned
1
Monteringsanvisning
Motion 1000
Monteringsanvisning
Motion 1000
Monteringsvejledning
Motion 1000
Kasausohjeet
Motion 1000
NO Snu sengen opp-ned, og løsne ledning og eske til fjernkontroll.
SE Vänd sängen upp och ned, lossa ledningar och boxen för fjärrkontrollen.
DK Vend sengen på hovedet, og frigør ledning og æske til fjernbetjening.
FI
Käännä sänky ylösalaisin ja irrota johto ja kaukosäätimen kotelo.
2
NO
SE
DK
FI
Koble til batteriet.
Anslut batteriet.
Tilslut batteriet.
Aseta paristo paikalleen.
3
NO Montér RF-mottager (legges på gulvet) og aktiver fjernkontroll
(se egen monteringsanvisning i esken til fjernkontroll).
SE Montera RF-mottagaren (läggs på golvet) och aktivera fjärrkontrollen
(se separat monteringsanvisning för fjärrkontrollen).
DK Monter RF-modtager (lægges på gulvet), og aktiver fjernbetjening
(se egen monteringsanvisning i æsken til fjernbetjening).
FI
Asenna RF-vastaanotin (aseta se lattialle) ja aktivoi kaukosäädin
(ks. kaukosäätimen kotelossa oleva erillinen ohje).
4
NO
SE
DK
FI
Montér evt. bein på sengen (se egen monteringsanvisning).
Montera eventuella ben på sängen (se separat monteringsanvisning).
Monter evt. ben på sengen (se egen monteringsanvisning).
Asenna halutessasi sängyn jalat (ks. erillinen asennusohje).
5
NO
SE
DK
FI
Fjern transportsikring i midtseksjon på sengen (4 stk).
Ta bort transportsäkringen på sängens mittsektion (4 st.).
Fjern transportsikring i midtersektion på sengen (4 stk.).
Poista sängyn keskiosassa olevat kuljetustuet (4 kpl).
1/2
Ekornes Beds AS
NO-1900 Fetsund
Tel. +47 63 88 33 00
More useful information about your new product,
visit Service at:
svane.no / svane-sängar.se / svane-senge.dk / svane.fi
6
NO
SE
DK
FI
NB: Snu sengen. Fjern transportsikring
i hode- og fotende.
OBS! Vänd sängen. Ta bort transportsäkringen
i huvud- och fotänden.
NB! Vend sengen. Fjern transportsikring i hoved- og fodende.
HUOM! Käännä sänky. Poista kuljetustuki sängyn pääpuolelta ja jalkopäästä.
7
NO
SE
DK
FI
Montér evt. møbeltrekk på sengen (se egen monteringsanvisning).
Montera eventuellt överdrag på sängen (se separat monteringsanvisning).
Monter evt. møbelbetræk på sengen (se egen monteringsanvisning).
Asenna halutessasi sängyn päällinen (ks. erillinen asennusohje).
8
NO
SE
DK
FI
Endestoppere monteres i fotenden av sengen, sidestoppere i tilpassede hull
på sengerammen.
Ändstopp monteras i sängens fotände, sidostopp i förberedda hål på sängramen.
Endestoppere monteres i fodenden af sengen, sidestoppere i tilpassede huller
på sengerammen.
Asenna päätyrauta sängyn jalkopäähän, sivutukiraudat sängyn rungossa oleviin reikiin.
9
NO
SE
DK
FI
Komfortjustering.
Komfortjustering.
Komfortjustering.
Mukavuuden säätö.
2/2
Ekornes Beds AS
NO-1900 Fetsund
Tel. +47 63 88 33 00
More useful information about your new product,
visit Service at:
svane.no / svane-sängar.se / svane-senge.dk / svane.fi