Datablad Vendlet V5

Comments

Transcription

Datablad Vendlet V5
Pasientvendesystem
vendlet V5
VENDLET gjør en enkel og behagelig forflytning av sengeliggende brukere
samtidig som den skåner medhjelperen for fysisk belastning og tunge løft.
Handicare gjør sitt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om feil. 02-2013
Vendlet v5
Slik virker VENDLET
Rengjøring
VENDLET er et elektrisk vendelaken. Den består av et
glidelaken, et trekklaken, en håndkontroll og to motorruller,
som monteres på hver sin side av sengen.
Ved å trykke på håndkontrollen strammes lakenet omkring
rullene, slik at bruker/pasient flyttes eller vendes.
Glidelaken og trekklaken kan vaskes i maskin. De
mekaniske og elektriske delene rengjøres med en godt
vridd klut med vann eller mild såpe. En tørr klut med sprit
kan også brukes.
Sparer tid og ressurser
SPESIFIKASJONER
VENDLET forenkler tilretteleggelsen av den daglige pleien
fordi pleieren i stor grad kan arbeide alene med brukeren.
Gir pleierne frihet og overblikk til å fokusere på brukerens
behov. Den rolige vendingen er behagelig for brukeren
fordi lakenet støtter under hele kroppen. Pleieren trykker
kun på en knapp for å flytte eller vende brukeren i sengen.
Pleieren bevarer overblikket og kan støtte brukerens
armer, ben eller hode etter behov.
Maks brukervekt
Vendefunksjon
Heving og senking av ruller
Bruk av sengehest
Strømforsyning
IP klasse
200 kg (400 kg*)
Elektrisk
Elektrisk
Manuell
Primær 230 Volt 50 Hz
Sekundær 24 Volt DC
IPX6
* V5+ kan brukes til brukere inntil 400 kg.
Krav til seng
VENDLET er beregnet til montering på pleie- og
sykehussenger godkjent i henhold til EN1970,
EN60601-2-38 eller EN60601-2-52.
Det betyr, at sengen skal ha en rektangulær stålramme
med en bredde på min. 20 mm, en lengde på min. 1950
mm og en høyde på 45-50 mm. Etter montering fungerer
VENDLET som en integrert del av sengen. VENDLET kan
også brukes med vekseltrykkmadrasser og til inkontinente
brukere.
Sengehester i plast
Sengehestene hindrer at den sengeliggende faller ut av
sengen. Motorrullene heves og sengehestene plasseres på
motorrullene før brukeren forlates i sengen.
Telefon 03250
www.handicare.no

Similar documents