Biomarin ingrediensindustri

Comments

Transcription

Biomarin ingrediensindustri
Biomarin Ingrediensindustri
I begynnelsen var det avfall….
Tore Remman
Norsk Biomarin Ingrediensindustri
Hovedpunktene
•
•
•
•
•
Definisjoner & begreper
Volum & anvendelse i dag
Mulighetene
Utfordringene
Oppsummering
Definisjoner
Biomarin Ingrediensindustri
• Industri som tar vare på og foredler marint restråstoff som normalt
ikke går til konsumprodukter.
Restråstoff
• Alt råstoff som kommer av fangst eller oppdrett av marine arter som
ikke går til konsumprodukter
Volum & anvendelse
Totalt
Råstoffgrunnlag
(levende vekt)
Tilgjengelig
restråstoff
% andel
restråstoff
Hvitfisk
3 225 000 750 000
929 000
29 %
325 000
40 %
Pelagisk fisk* Havbruk
Skalldyr
1 095 000
1 350 000
30 000
350 000
15 000
26 %
50 %
239 000
22 %
*Råstoffgrunnlaget er artene sild, lodde og makrell, dvs de som genererer restråstoff
Volum & anvendelse
Volum & anvendelse
Hvitfisk
• Dumpes ved fangst
• Plassutfordringer om bord
• For lav verdi til å tas vare på
216’ tonn
ikke- utnyttet
restråstoff
109’tonn
restråstoff
utnyttet
Konsum &
Fôrvarer
Hoder
Lever
Rogn
Melke
Olje
Mel
Protein
konsentrat
Volum & anvendelse
Pelagisk
Sild er
dominerende
restråstoff
229’ tonn
restråstoff
Fôrvarer
Olje
Mel
Protein
konsentrat
Volum & anvendelse
Havbruk
Laks
dominerende
restråstoff
350’ tonn
Fôrvarer
Olje
Mel
2012 tall laks og ørret NORGE
Slaktet (Rundvekt, utblødd)
Dødfisk
Blod
Slo
Utkast
Hoder
Rygg
Skinn
Buklist
Div avskjær
SUM
Protein
konsentrat
Tonn
1 256 800
Tonn
53 900
34 900
138 900
24 900
24 600
24 600
17 200
9 800
17 500
247 700
98 600
Mulighetene
Rest
råstoff
H2O.
Separering
Konsum
Proteiner
Mineraler
Olje
Fisk = Sunt
MARKED
Mulighetene
- markedene
Proteiner
Olje
Mineraler
Farmasi
•
Human Nutrition
Pet Food
Fôr og fôringredienser
•
Muligheter
•
Muligheter
•
Vekst
•
Størst vekst
• Størst vekst i fôrmarkedene
Muligheter i høy- ende markedene
Mulighetene
Etterspørsel marine råvarer
Mulighetene
Etterspørsel marine råvarer
FISKEOLJE OECD produksjon og tilbud
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
940
920
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Det forventes ingen økning i produksjonen på fiskeolje.
Vurderingen er at dette vil medføre en prisoppgang på Fiskeolje
FAO legger til grunn en prisøkning på 35 % på fiskeolje innen 2023.
Mulighetene
Foredle fôringrediensene
Olje
• Raffinere
• Konsentrere
• Separere
Mel
Bedre
ernæringsprodukter til
fôr
Mulighetene
Oljer
Pelagiske
olje
Dietary
Supplements
Functional food
Infant Nutrition
Marine
oljer
Animal/Petfood
Pharma
• Omega-3 oljer årlig vekst på mellom 8-12% til Human konsum.
• Ca 20 % av olje fra Peru- fisket går til Omega-3 industrien
Mulighetene
Proteiner
Smak, skum,
Gel, Kapsel
Fôr
Kosmetikk,
”cosmeceuticals”
Funksjonelle
ingredienser
Human
Consumption
Marine
proteiner
Bioaktive
peptider
Blodtrykk &
Immunstim.
Petfood
Næringsmiddel,
ernæring
Fedme &
fedmesykdommer
Bioprosessering
Enzymer
Substrat
Fermentering
Utfordringene
Høyendemarkedene
Råstoff
Spesifikasjon
Tilgang &
kontroll på
råstoff
Dokumentasjon
Applikasjon
Begrenset kunnskap
om og tilgang til
marked
Ide om sammensetning
og mulig bruksområde
Mindre kunnskap ang
dokumentasjon & effekt
Kunnskap om
innhold og
egenskaper
Marked
Begrenset
kunnskap om bruk
av produktet.
«Regulatories»
Oppsummert
• Formidable mengder rest-råstoff tilgjengelig
• Ganske god på utnyttelse
• Hvitfisk har noen utfordringer
• Hoved volumene Olje-, Mel- og Konsentratprodukter
• Størst vekst vil komme i fôrmarkedene
• Finnes muligheter i høy- ende markedene
Takk for oppmerksomheten!
Tore Remman
[email protected]
+47 97 11 24 76

Similar documents