Bruksanvisning+Watts+24v+trådbunden+romtermostat+

Comments

Transcription

Bruksanvisning+Watts+24v+trådbunden+romtermostat+
BRUKERVEILEDNING
NO
Enkel Termostat 24Vac ANO WFHT 001 (20011)
Enkel Termostat 24Vac ANC WFHT 002 (20012)
LED-indikator
Rominnstilling
Skrukontakter for
strømtilførsel og utgang.
Sensor (Ntc 100K)
LED-INDIKATOR
Rød:
INNSTILLINGSBESKRIVELSE
-
Enkel elektronisk termostat til bruk med vannbåren gulvvarmesystem
kontrollert av aktuatorer.
Stille (triac-utgang), for å koble direkte til aktuatorer (se koblingstegning
på installasjonsarket) eller til vårt Modulære koplingssystem. (I dette
tilfellet vennligst se databladet til koplingsboksen)
- Oppvarmingsindikator
TEKNISKE EGENSKAPER
Målt temperaturpresisjon
0.1°C (eller 0.2°F)
Driftstemperatur
0°C - 50°C (eller 32°F – 122°F)
Stille inn temperaturområde
5°C – 30°C (eller 41°F - 86°F)
Reguleringsegenskaper
Statisk differensial 0.5°K
Elektrisk beskyttelse
Klasse II - IP30
Strømforsyning
24 VAC +/- 10%
Utgang
TRIAC utgang 24 VAC, 15 W max.
( 4 aktuatorer WATT 22C type)