8-dagars forskningsbaserad kurs FIT, feedback, advancerad

Comments

Transcription

8-dagars forskningsbaserad kurs FIT, feedback, advancerad
8-dagars forskningsbaserad kurs
FIT, feedback, advancerad samtalsteknik
26/1-28/4 2015
Detta är en av de första kurserna i Sverige som aktivt och medvetet kombinerar utvärdering, FIT,
lösningsorienterade tekniker, motiverande samtal och ACT.
Kursen är enbart för er som har en grundutbildning i någon form av behandlingsmetod och/eller
samtalsteknik (MI, KBT, 12-steg, LiP etc). Vi vänder oss till er som vill bli ännu bättre på att
samtala. Den är för er som jobbar med språket som verktyg. Ni kommer att få öva och fördjupa er
inom olika samtalstekniker och förhållningssätt, bli bättre på feedback, att motivera och att hantera
svåra samtal. Kursen är baserad på den senaste forskningen och evidensbaserade metoder framför
allt då Scott Miller och Bruce Wampolds forskning.
Vi kommer jobba med olika evidensbaserade tekniker att motivera, främja och förstärka positiva
beteenden. Kursen kommer också grundligt belysa vikten av utvärdering och feedback bland annat
Scott Millers system ”FIT-Feedback Informed Treatment – ORS/SRS” för att låta klientens
feedback styra samtalen. www.centerforclinicalexcellence.com eller www.scottdmiller.com
Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och förutsätter att man har möjlighet att öva
på sin arbetsplats samt tid att grundligt sätta sig in i kurslitteraturen och att utföra hemuppgifterna.
Kursen kommer att innehålla mycket övningar, rollspel, många exempel, möjlighet till
fallhandledning, feedback och en genomgång av de senaste rönen inom samtalsteknik.
Kursledare är Niklas Waitong, Gunnar Lindfeldt och Magnus Johansson. Samtliga kursledare är
knutna till Älgered, har lång praktisk erfarenhet inom det lösningsfokuserade arbetssättet, är
utbildade av Scott Miller (ORS/SRS-FIT) samt har gedigen erfarenhet av KBT,
TTM(Transteoretiska förändringsmetoden) och MI(motiverande samtal). För övriga presentationer
se nedan. Eventuellt tillkommer någon gästföreläsare.
Sista anmälningsdag är 20/1! Deltagarantalet är begränsat till max 20stycken. Kursdagarna ligger
vecka 5, 9, 12 och 18. Datumen är 26-27/1, 23-24/2, 17-18/3 och 27-28/4
Bra att veta:
Var: Älgeredskollektivet, Hälsingland se vägbeskrivning nedan.
Boende: Där så önskas är av vandrarhemstyp i kollektivets gästboende, ett eget hus med enbart
kursdeltagare. Enkelrum går att få mot extra avgift. Om speciella önskemål finns så hör av dig.
Lakan och handduk ingår. Meddela när och hur du kommer till Älgered när du anmäler dig.
Rökning måste dessvärre ske utomhus. Kostnaden för logi 100kr/natten exklusive moms. Enkelrum
kan garanteras mot en extra avgift på 200kr/natten.
Mat: Kaffe, fika och lunch ingår. Frukost och middag går att få mot en extra avgift. De flesta
måltiderna äter vi tillsammans med kollektivet. Om du har allergi, är vegetarian eller har andra
önskemål så meddela detta i samband med att du anmäler dig. Kostnaden för frukost är 30kr/dag,
middag 50kr/dag och kvällsfika 30kr/dag exklusive moms, föranmälan är nödvändig.
När: Kursdatum är 26-27/1, 23-24/2, 17-18/3 och 27-28/4
Tider och pauser: Starttid 09.00, avslutning 16.00. Kollektivets mattider är; frukost 08.00, lunch
12.00, middag 17.15, kvällsfika 20.30, övriga tider bestämmer vi tillsammans.
Kostnad: Priset är 7950kr exklusive moms, kost och logi. Litteratur, kaffe och lunch ingår. Boende,
middag och frukost går att ordna billigt på kollektivet. Vi ger 10 % rabatt för kommuner med giltigt
avtal, till de arbetsplatser som anmäler fler än tre deltagare och våra samarbetspartners.
Utbildningen är på Älgeredskollektivet i Hälsingland.
Anmälan: I samband, senast 20/1, med betalning till Älgeredskollektivet. Observera att anmälan är
bindande. Kursavgiften för deltagare som avanmäler sig efter 20/1 återbetalas enbart om platsen kan
säljas till någon annan. Maila samtidigt namn, telefonnummer och mailadress på samtliga deltagare.
Vi vill också gärna veta när och hur ni tänker komma till Älgered.
Betalning: Direkt till Älgeredskollektivet på postgiro 89 17 49 – 4 senast 20/1. Märk det med
samtal grundkurs och vem det gäller. Maila till oss och tala om vem som kommer, se ovan. Hör av
dig om du behöver en faktura. Som anmälan räknas enbart betalning.
Litteratur: Tre böcker och några artiklar ingår, ännu oklart exakt vilka. Litteraturen kommer till
viss del vara på Engelska och vissa filmer kommer vara på engelska (tyvärr utan text).
Diplomering: För att bli godkänd krävs minst 75 % närvaro, inlämnade hemuppgifter samt att man
aktivt deltagit i undervisningen.
Presentationer:
Gunnar Lindfeldt: Socionom med över 35 års erfarenhet av psykosocialt arbete inom kommun
och landsting på olika nivåer. Handledare godkänd av nämnden för socionom auktorisation sedan
20år. Utbildad 1990 i lösningsfokuserat arbete på BFTC i USA av modellens grundare Insoo Kim
Berg och Steve de Shazer. Senaste åtta åren engagerad i att tillsammans med Scott Miller, en god
vän och mentor sedan 20 år tillbaka, att utveckla FIT, Feedback informed treatment, bland annat
med en pilot studie på Fou-Stockholm 2006. Deltar som handledare och ORS/SRS-utbildare i en
stor randomiserad studie på SORAD ledd av professor Jan Blomquist. Har jobbat med KBT sedan
1988 främst då med HAP, haschavgiftningsprogrammet.
Niklas Waitong: Socionom, medlevare och föreståndare på Älgeredskollektivet sedan 1990. Har
jobbat med ledarskap och UGL sedan 1984, familjearbete sedan 1990, lösningsfokuserat sedan
1991, med KBT sedan 1992, med utvärdering sedan 1994, med TTM sedan 1995, med ORS/SRS
sedan 2006 och med ACT sedan 2010. Har utbildning på högskolenivå inom ledarskap, systemiskt
familjearbete, utvärdering, lösningsorienterat arbete och KBT. Utbildar och handleder främst för de
som jobbar med ensakkommande flyktingbarn men även externt bland annat sedan många på
socialhögskolan i Östersund.
Magnus Johansson: Socionom, KBT-terapeut, MI-tränare, CRA-handledare och datautvecklare
med nästan 20 års erfarenhet av att jobba med missbruk. Har på folkhälsoinstitutets ansvarat för
utvecklingen av internetbaserad behandling bland annat alkoholprofilen. Han håller nu på att forska
kring internetbehandling.
Vägbeskrivning: Med bil till Älgered, via E4:an till Jättendal och där svänger man västerut mot
Bergsjö/Hassela (med bil tar det ca 4,5 timmar ifrån Stockholm eller Umeå). Två mil efter Jättendal
kommer man till skylten Älgered och lite senare till själva byn där kollektivet är det andra huset på
bygatans högra sida. Det är ett stort tre vånings Hälsingehus, vit med gula knutar. Om ni kommer
långt söderifrån, ta tåg eller flyg till Stockholm (Arlanda) och därifrån tåg till Hudiksvall och sen
buss 34 till Bergsjö/Hassela. Från Stockholm ta X2000 till Hudiksvall (www.resplus.se) och sen
buss 34. Kommer du norrifrån är det oftast lättast att ta Y-buss till Jättendal. Vi hämtar vid behov i
Bergsjö eller Jättendal förutsatt att vi vet om det minst tre dagar innan.
Älgeredskollektivet erbjuder kvalificerad utbildning och handledning
inom samtalsteknik, behandling, ledarskap och utvärdering; ADAD, LiP,
FIT-ORS/SRS, MAPS, SDI, UGL m.m.
För mer information, referenser och anmälan www.algered.se
Med vänlig hälsning
Niklas Waitong
medlevare, föreståndare
Älgeredskollektivet
Älgered 408
S-82070 Bergsjö
tele: 070 6966499
mail: [email protected]

Similar documents