Psykoterapeutisk teknik - MBT

Comments

Transcription

Psykoterapeutisk teknik - MBT
19/10/2014
PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT
Christina Morberg-Pain
Leg psykolog
Niki Sundström
leg psykolog, leg psykoterapeut
MBT-teamet Huddinge
www.mbtsverige.se
1
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
PSYKOTERAPEUTISK TEKNIK I MBT
Don’t worry and don’t know
Målsättning för terapisessionen
• Att förbättra mentaliseringsförmågan.
• Att göra det medvetna medvetet.
• Att öva upp och förbättra förmågan att föreställa
sig sitt eget och andras inre.
• Fokus ligger på processen, inte på innehållet.
• Öka agentskap.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
3
1
19/10/2014
Terapeutens förhållningssätt
• En icke vetande, undersökande hållning – ej
experthållning. ”Don’t worry and don’t know.”
• Fokusera på patientens tankar och känslor.
• Joint attention – patientens mentala tillstånd
ska vara i fokus för både patient och terapeut.
• En aktiv hållning – terapeuten är tydlig med
att han har patienten i tankarna.
• En MBT-terapeut är ”varm” gentemot
patienten, man häller inte bensin på elden.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
4
Terapeutens förhållningssätt, forts
• Var uppmärksam på brott i den terapeutiska
alliansen – undersök tillsammans med
patienten.
• Erkänn misstag – be om ursäkt.
• ”Self-disclosure” - svara på rimliga frågor och
var öppen och tydlig med känslor.
• Var tydlig och öppen med andra uppfattningar
än patientens, men utan experthållning. Ta
chansen att se flera perspektiv.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
5
Kontrasterande hållning
6
•
•
•
•
•
•
Patient/terapeut
Yttre fokus
Självreflektion
Känslomässig distans
Kognitivt
Övertygelse
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
•
•
•
•
•
•
Terapeut/patient
Inre fokus
Reflektion kring andra
Känslomässig närhet
Affektiv
Tvivel
2014-10-19
2
19/10/2014
Generella drag hos interventionerna
• Enkla och korta
• Fokuserade på känslor
• Fokuserade på det som är aktuellt och
känslomässigt laddat för patienten.
• Fokuserade på det medvetna eller nästan
medvetna, inte det omedvetna.
• Anpassade till den aktuella
mentaliseringsnivån!
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
7
Interventionsspektrum
8
1. Stöd, empati,
klarifiering
2. Utmaning
3. Affektfokus
4. Mentalisering av
relationen
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
2014-10-19
Att välja intervention
• Inled i princip varje terapitimme på nivå 1,
med stöd, empati och klarifiering.
• Ta en nivå i taget. Gå vidare endast när
patientens mentaliseringsförmåga klarar det.
• Gå tillbaka en nivå om känslorna hotar att bli
överväldigande.
• Gå tillbaka till nivå 1 om känslorna blir helt
ohanterliga eller om det inte går att förstå vad
som händer.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
9
3
19/10/2014
1. Stöd, empati och klarifiering
•
•
•
•
Respektfullt, intresserat.
Positivt, hoppfullt, frågvist.
Stämma av kontinuerligt att du uppfattat rätt.
Komma ihåg att du är icke vetande. Om du
”drabbas av teorier”, redovisa det om det stör din
öppna hållning.
• Visa när du blir känslomässigt berörd av det
patienten berättar.
• Ge patienten beröm när hon mentaliserar i en
besvärlig situation.
• Validera patientens upplevelse, men mer
utforskande än enkelt bekräftande.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
10
Klarifiering - exempel
•
•
•
•
Hur blev det för dig?
Nu hänger jag inte med.
Har jag uppfattat dig rätt?
Hur blev du säker på att hon inte vill träffa
dig?
• Det låter jättejobbigt, var det så eller på något
annat sätt?
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
11
2. Utmaning
• Kan det vara så att du inte riktigt vet vad du
känner?
• Du säger att du mår bra men jag tycker att du
ser ledsen ut.
• Om du skulle försöka tänka det motsatta, att
din pojkvän faktiskt är kär i dig, hur skulle det
bli?
• Du verkar så säker men jag känner mig bara
snurrig.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
12
4
19/10/2014
3. Affektfokus
•
•
•
•
Här och nu
Delad känsla – känsla i rummet - flöde
Identifiera genom yttre och inre lyhördhet
Känslan behöver formuleras men inte
nödvändigtvis förklaras
• Känslan kan behöva markeras – vems är den?
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
13
4. Mentalisering av överföringen
1. Validera upplevelsen
2. Utforska den aktuella relationen patientterapeut
3. Acceptera och utforska ageranden och hur
terapeuten bidragit
4. Arbeta gemensamt fram en förståelse
5. Presentera ett alternativt perspektiv
6. Följ upp patientens reaktion
7. Utforska patientens reaktioner på den förståelse
och det alternativa perspektiv som arbetats fram
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
14
Mentalisering av överföringen
• Du berättade att du ofta blir arg i stället för
ledsen. Jag undrar om det är det som händer just
nu.
• Du sa att det ofta blir missförstånd när du är med
andra, var det något liknande som hände förra
gången vi träffades?
• Det är ganska svårt för oss just nu att fatta vad
som händer…
• Jag blir ledsen när jag hör vad du säger.
• Det känns som om du undrar om du kan lita på
mig.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
15
5
19/10/2014
Motöverföring
Komplementär motöverföring
- Terapeutens känsla en projektion från
patienten
Överensstämmande motöverföring
- Känslan ej projicerad utan delad
- Känslomässig identifikation
- Terapeuten markerar känslan som sin egen
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
16
Låtsasläge och motöverföringskänslor
17
• Uttråkad
• Upplever det patienten
berättar
• som trivialt
• Autopilot-känsla
• Svårt att modulera
affekter –
det blir flackt, stelt,
distanserat
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
2014-10-19
Teleologisk hållning och motöverföringskänslor
18
• Känsla av att vilja göra
något
• Listar, punktar, stegar
upp
• Erbjuder
copingstrategier
• Ger praktiska råd
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
2014-10-19
6
19/10/2014
Psykisk ekvivalens och motöverföringskänslor
19
• Känner sig förbryllad
eller förvirrad
• Nickar och hummar
överdrivet mycket
• Känner sig osäker på
vad man kan säga
• Känner sig irriterad på
patienten
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
2014-10-19
Om tolkning
20
• Presenterar en ny förståelse av
det patienten berättar.
• Ska inte vara helt främmande
för patienten (förmedvetet).
• Ska väcka patientens
nyfikenhet och locka till
reflektion.
• Ska vara ett redskap för att öva
mentaliseringsförmågan.
• Syftet är inte att lösa upp
bortträngningar och ge
insikt om kopplingar mellan
barndomsupplevelser, inre
konflikter och om aktuella,
problematiska
förhållningssätt.
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
2014-10-19
Stopp -interventioner
• Stoppa och stå kvar.
• Stoppa och utforska.
• Stoppa, backa och utforska.
2014-10-19
Niki Sundström MBT-teamet. Huddinge
21
7