Korta vägen - - Folkuniversitetet

Comments

Transcription

Korta vägen - - Folkuniversitetet
Korta vägen The short cut for academics to the Swedish employment market
Korta vägen is an initiative of the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen, AF) and Folkuniversitetet. The aim is to help foreign academics (studied at least
for three years or more at a university abroad) establish themselves professionally as
soon as possible after their arrival in Sweden.
At Korta vägen you will be assigned to a career councellor, from Mittuniversitetet, with
whom you will have individual as well as group consultations. You will attend lectures
and go on study visits to get an insight into Swedish society, culture and the dynamics
of the Swedish employment market. If you are deemed ready we will arrange for a qualified internship. The content of the program will be adjusted for each participant.
Who can apply to Korta vägen?
To find out if you also fill the entry requirements of Arbetsförmedlingen, please contact your handling officer (handläggare) at Arbetsförmedlingen.
There are no special requirements regarding your language skills in Swedish, but the
program is in Swedish.
How do I apply?
Contact your handling officer (handläggare) at Arbetsförmedlingen for further information. If you are specifically interested in participating in the Korta vägen operations at
Folkuniversitetet, you must specify this in your request. Arbetsförmedlingen handles
the selection process.
#
'
(
'
!
#
#
)
-
,
%
)
$
+
*
&
%
$
#
#
#
"
!
!
More information?
Korta Vägen
Internationell akademikerutbildning för dig med utländsk examen
Målet med Korta Vägen är att öka dina möjligheter till ett arbete som stämmer
överens med din kompetens och din akademiska utbildning.
Utbildningen förbereder dig för kompletterande universitetsstudier eller
vidareutbildning med sikte på jobb.
UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Kartläggning, bedömning & validering
Kan du gå Korta vägen?
Utbildningen är till för dig som är arbetssökande och har en utländsk akademisk examen eller minst tre års akademiska studier på universitet eller högskola.
Du som inte är klar med din SFI-utbildning kan också söka till Korta Vägen.
Hur ansöker du?
Vill du starta utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Information & studiebesök
Kartläggning, bedömning och validering av examina jämfört med svensk universitetsexamen via UHR (Universitets- och högskolerådet), Socialstyrelsen med flera. Vid kursstart gör vi språktest och individuella intervjuer. Inga förkunskaper i svenska krävs.
Informationsmöten om vår internationella akademikerutbildning har vi på
Folkuniversitetet i Sundsvall. Kontakta oss eller din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill komma på informationsmöte. Du är också välkommen att kontakta oss
för ett studiebesök och få information om utbildningen direkt.
Studievägledning
Kursstarter
Studievägledning genomförs av Mittuniversitetets studievägledare. Vid valideringssamtalen skapar vi en handlingsplan för din karriärväg.
Måndag den 22 september, kl. 09.00
UtbID: 38061
Samhällsorientering, arbetsliv och yrkescoachning
Utbildningens längd
Du får lära dig om svenskt samhällsliv, svensk kultur och arbetsmarknad. Yrkescoachning identifierar olika yrkesspår samt utvecklar ditt CV och personliga brev.
Korta Vägen pågår under 26 veckor på heltid, med möjlighet till individuell förlängning
Plats
Svenska
Kursen ger dig grundläggande och fördjupade kunskaper i det svenska språket. Du
får bland annat kommunikation, skrivande, textläsning, grammatik, fackuttryck och
socialt språk på arbetsplatsen.
Arbetsplatsförlagd utbildning
I utbildningen ges möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning samt studiebesök.
Folkuniversitetet, Rådhusgatan 34, 852 32 Sundsvall.
www.folkuniversitetet.se/sundsvall
Kontaktpersoner
Folkuniversitetet
Mikael Bergdahl, Utbildningsledare
060-744 32 22, mobil: 072-248 58 62
[email protected]
IT-kunskap
Du har tillgång till en egen bärbar dator samt uppdatering av dina IT-kunskaper genomförs. Fokus ligger på förmågan att använda yrkesmässiga program så att det blir
lättare att få jobb.
Kompletterande utbildning och examinationer
Möjlighet att göra test och examination i svenska och engelska som gör det lättare att
få jobb eller få behörighet till fortsatta universitetsstudier. I samarbete med Mittuniversitetet erbjuder vi även en utbildning i Svenska för Utländska Akademiker (SUA) som
ger högskolebehörighet.
Arbetsförmedlingen
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Similar documents