Snart gräver vi ner fiberkabel där I samarbete med Ösmo

Comments

Transcription

Snart gräver vi ner fiberkabel där I samarbete med Ösmo
Ösmo Villaägareförening
I samarbete med
Snart gräver
ner fiberkabel där
Ösmo vi
Villaägareförening
du bor.
villemot
vi berätta
mer
serDärför
vi fram
att ansluta
om hur det Ösmo
hela går
till.fiber.
med
Snart gräver vi ner fiberkabel där du bor.
Hej igen, vi vill bara påminna dig om att vi projekterar för fibernät i ditt område och
Hej, just nu projekterar vi för fibernät i ditt område och vill erbjuda dig möjligheten att ansluta dig till
det nätet.
att du nu har möjlighet att ansluta dig till det nätet. Innan vi påbörjar vårt arbete vill
vi dock informera om hur själva fiberanläggningen kommer att gå till.
Vi har tidigare gått ut med en enkät i samarbete med Ösmo Villaägareförening som visade ett mycket stort intresse för ett fibernät. 89 % av dem som svarat var positiva till en fiberanslutning vilket motBifogat finner du en broschyr som tar upp de viktigaste punkterna inför
svarar 55 % av samtliga villor i Ösmo tätort.
anläggningen och inom kort kommer det att hållas ett informationsmöte i ditt
I januari Då
kommer
vi att
hålla ett informationsmöte
där allapå
boende
i området,
oavsett
område.
kommer
representanter
från Stadsnät finnas
plats för
att berätta
hur om ni svarat
ja, nej eller inte lämnat något svar på enkäten, kan få reda på vad en fiberanslutning innebä för er. Vi
kommer att finnas på plats för att berätta hur arbetet går till, och när vi planerar att genomföra arbedina
grannar
också
att ställa
frågor
ommöjlighet
fibernätet.att ställa frågor om fibernätet.
tet. Under
mötet
harchansen
du och dina
grannar
också
arbetet kommer att utföras, och när vi planerar att utföra det. Under mötet har du och
Tid:
27 januari kl. 18.30
Informationsmöten kommer att genomföras i Centrumhuset i Ösmo vid fyra tillfällen:
Plats:
21/1 Osbecksgymnasiets
klockan 18.00 aula, Skottegrend 3, Laholm
21/1 klockan 19.30
En förutsättning för att anlägga fiber där du bor är att tillräckligt många boende
22/1
klockan 18.00
i22/1
området
är intresserade
klockan
19.30 av erbjudandet. Därför är det viktigt för ditt hushåll att
bestämma sig för en fiberanslutning innan angivet sista datum.
För att anmäla er till informationsträffen, meddela oss via mail (skriv då namn och önskat
mötestillfälle) [email protected] eller ring 020-10 00 95.
Fiberinstallationen
i dittVillaägareförening
område påbörjas:har
april
2015
För medlemmar i Ösmo
vi förmånen
att erbjuda en anslutning för 16 700 SEK,
är ni inte
medlem
i föreningen
blir kostnaden för en anslutning 18 200 SEK.
Beställ
fiber
senast:
2 mars 2015
Om ni önskar att bli medlem i föreningen går ni lämpligen in på deras hemsida,
www.osmovillaagareforening.se
Om du vill kan du självklart beställa vår fiberanslutning redan nu genom att fylla i den
En förutsättning
för att anlägga fiber där du bor är att tillräckligt många boende
bifogade
blanketten.
i området är intresserade av erbjudandet.
Därför är det viktigt för ditt hushåll att bestämma sig för en fiberanslutning
Välkomna till informationsmötet!
innan 13 mars 2015.
Det digitala läget gör din bostad mer attraktiv och en fiberanslutning säkerställer att du ger din
bostad rätt förutsättningar för framtiden.
Med vänlig hälsning,
Få mer
Med vänlig hälsning
information, Få mer
Linda Krumlinde
Magnus
Möllerstedt
kom på information!
Projektledning
Svenska
Stadsnät AB
mötet! Anmäl er till
Svenska Stadsnät AB
mötet den
www.svenskastadsnat.se
21/1 eller 22/1
Du hittar också mer information på vår hemsida www.battrelage.se.
Svenska Stadsnät AB äger, bygger, utvecklar och förvaltar fibernät med hög
teknisk standard. Våra nät är öppna hela vägen till slutkund vilket möjliggör
att tjänsteleverantörer och operatörer kan erbjuda sina tjänster på lika villkor.
Svenska Stadsnät AB ägs av TeliaSonera.
Svenska Stadsnät AB
www.svenskastadsnat.se

Similar documents