INFORMATIONSMÖTE om Fiber i Farhult www.fiberifarhult.se

Comments

Transcription

INFORMATIONSMÖTE om Fiber i Farhult www.fiberifarhult.se
INFORMATIONSMÖTE
om Fiber i Farhult
Höganäs Energi och Öresundskraft Hö
ä E
i hÖ
dk f
bjuder tillsammans med Farhults Byaförening in till informationsmöte om fiberanslutning till din fastighet
om fiberanslutning till din fastighet.
Onsdagen den 26 maj kl 19.00 i
Kl k
Klockaregården (Församlingshemmet) å d (Fö
li h
t)
vid Farhults kyrka
Alla intresserade hälsas varmt Alla
intresserade hälsas varmt
välkomna!
Farhults byaförening tillsammans med:
www.stadenistaden.se
www.hoganasenergi.se
www.fiberifarhult.se