KFUM-gården i Klacka Lerberg

Comments

Transcription

KFUM-gården i Klacka Lerberg
Regler för grupper som disponerar KFUMgården
Välkommen till KFUM gården!
Gör
er bekant med nödutgångar, brandsläckare och brandföreskrifter. Vissa dörrar får inte lämnas öppna, de är
markerade med skylt. Brandlarmet är ej kopplat till brandkåren. Ring 112 vid brand. Nödutgångar, brandstegar
och brandredskap får endast användas vid brandfara.
• Förläggning sker i 1-4 bäddsrum. I huvudbyggnaden (matsalsbyggnaden) finns personal-ledarrum på
övervåningen.
• Det går inte att elda i öppna spisarna.
• Egna lakan och örngott medtages. Filtar och kuddar finns till varje säng. Extra filtförråd finns i röd korridor. Används sovsäck ska säven underlakan och kuddöverdrag användas. Filktar som inte används ska
försvaras ordentligt. Filtar får ej användas utomhus.
• Torkrum för våta kläder finns i källaren innanför gillestugan.
• Byt till inneskor och ställ ytterskor vid ytterdörrarna. Underlättar städningen.
• Fönster som ställs upp skall vara krokade.
• Köket har utrustning för 70 personer. Kylskåp och frysar finns att disponera i köket resp kökskällaren. Diskmedel ingår i hyran, men ta med kökshanddukar och hushållspapper. Diskmaskinens bruksanvisning finns
vid maskinen. Lämna ej matvaror kvar i kylskåpet eller frysar när ni lämnar gården.
• Lekmaterial och spel är till för att användas, men för allas trevnad: återställ där det togs och i sådant skick
som du önskar finna det nästa gång. Lekar och bollspel skall förläggas till planen vid sjön. Där finns den
lekbod med material för sommarlekar. Nyckeln finns i nyckelskåpet. Flera skogsleder är märkta. Uppsättes
egna snitslar och skyltar måste de tas ned efteråt. Kanoter och båt finns att hyra.
• Förkomna eller sönderslagna saker och förbrukningsmaterial som ej ingår i hyran ersättes. För in uppgifterna på rapportblanketten.
Vägbeskrivning
1. Passera Nora
2. Strax efter Gyttorp, tag höger, skyltat
Striberg.
3. Följ skyltar mot Klacka Lerberg.
4. Därefter finns skyltar mot Elimgården.
• Rökning och förtäringav öl, vin och sprit tillåts ej på KFUM gården
• Återställ möbler och övriga inventarier som av någon anledning flyttats.
• KFUM gården skall lämnas väl städad. Det gäller alla använda utrymmen, såsom logirum, korridorer,
trappor, toaletter, kök och övriga samlingssalar. Golven skall våttorkas efter dammsugning. Tvättställ och
speglar rengöras , töm papperskorgar och soppsäckar och sätt i nya påsar. Även utomhus kan det behövas
en avstädning. Lämna städskrubbarna i ordentligt skick. Vi bristfällig städning debiteras 500kr/h.
Inför avresan:
Ansvarig för gruppen kontrollerar att alla fönster är stängda, vattenkranarna inte står och rinner,
att alla lampor är släckta och att alla dörrar är låsta samt att städningen är korrekt utförd.
Adress
KFUM gården
Klacka Lerberg
713 93 Nora
Förfrågningar och bokningar:
KFUM Örebro
Lertagsgatan 2
70347 Örebro
Tel: 019-6110498
E-mail: [email protected]
Hemsida: kfumorebro.se

Similar documents