LPP NO Blandningar och lösningar Åk 5 (169 kB

Comments

Transcription

LPP NO Blandningar och lösningar Åk 5 (169 kB
Aspuddens skola
Utbildningsförvaltningen
2013-08-26
Lokal pedagogisk planering – blandningar och lösningar – år 5
Inledning
Allting är blandat huller om buller i hela universum. Stjärnor, planeter, gaser,
bergarter, strumpor, muttrar, papper och molekyler i en enda oordning. Det finns
liksom en naturlig strävan efter oordning och att allting sprids ut och blandas.
Har du funderat på var sockret tar vägen när du häller det i te-koppen?
Syfte
Syftet med området är att lära sig planera och dokumentera systematiska
undersökningar. Du får träna på att jämföra dina och andras resultat och föra
resonemang om likheter och skillnader och vad dessa kan bero på samt bidrar
till att ge förslag som kan förbättra undersökning. Vi tränar allt detta genom att
läsa och undersöka lösningar och blandningar.
Undervisning
Diskussion kring ”Vad tror du bild”.
Läxa: Vad löser sig i vatten?
Systematisk undersökning: Hur mycket salt löser sig i vatten? (i par)
Måla med saltkristaller.
Vad händer med saltlösningen och sockerlösningen? (Gemensamt)
Systematisk undersökning: Sockertest 1 (i par)
Systematisk undersökning: Sockertest 2 – planera ditt eget sockerrace. (enskilt)
Kluring problem: Påsen som gick sönder.
Undersök vattenfasta och vattenlösliga pennor, rita effektfulla bilder.
Kriminalgåtan – Inspirerande fysik och kemi sid 91.
Läsa och förstå: Boken om FYSIK och KEMI sida 28-37
Filmer: Kemi nästa – syntolkning fläckar, 8 min
Kemin nästa – syntolkning gasattack, 8 min.
Hans Perssons filmer kring experiment.
Bedömning
Allt du gör underlektionstiden bedöms löpande. På slutet av momentet kommer
ett skriftligt test där du ska få formulera en egen undersökning kring ett specifikt
område. På kunskapskraven ser du vad du ska kunna efter detta moment.
Blommensbergsvägen 166, 126 51 Hägersten. Telefon 08-508 45 900. Fax 08-508 45 913
Sid 2 (2)
Kunskapskrav
Förmåga
Genomföra enkla
undersökningar
utifrån givna
planeringar
Planera en egen
systematisk
undersökning.
Jämföra resultaten
samt resonera kring
likheter och
skillnader
Föreslå
förbättringar på
undersökningarna
Sortera saker efter
löslighet
Några metoder för
att dela upp
lösningar och
blandningar i deras
olika beståndsdelar.
Förstå och använda
begrepp som
blandning, lösning,
lösa sig, mättad,
olösligt, smälta,
avdunsta, filtrera,
Jag har gjort
detta
Ge exempel på att du gjort eller övat på
detta